Провеждане на консултации за определяне състава на СИК Памидово, за произвеждане на частичен избор на Кмет на Кметство Памидово, насрочен на 27.06.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заповедта за насрочване на консултациите за определяне състава на секционна избирателна комисия Памидово, община Лесичово по смисъла на чл.91 от Изборния кодекс за провеждането на частичен избор на кмет на Кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, насрочен на 27 юни 2021 година с Указ №122/29.04.2021 г., издаден от Президента на Република България, можете да намерите ТУК