Подаване на заявки от избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването от населените места включени в състава на Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до Секционните избирателни комисии

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С оглед произвеждането на Частични местни избори на кмет на Кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, на 27 юни 2021 година, със Заповед № 148/16.06.2021 година, издадена от Кмета на Община Лесичово е определен период от 21.06.2021 г. до 27.06.20121 г., ., включително за период за подаване на заявки от избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, включени в избирателните списъци на секционна избирателна комисия (СИК) № 131400006, село Памидово, община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до СИК, образувана на територията на село Памидово, община Лесичово, област Пазарджик (помещенията за гласуване). Заявките се подават в кметството на село Памидово, всеки работен ден от 09,00 часа до 15,00 часа. На 27.06.2021 г. заявки се приемат до края на изборния ден на адрес: село Памидово, ул. „Първа" № 12, община Лесичово, област Пазарджик и на телефонен номер – 0884838465.
Със същата заповед се предлага на Общинска избирателна комисия в Община Лесичово да определи секционната избирателна комисия, образувана на територията на село Памидово, община Лесичово за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, а именно - Избирателна секция № 131400006 с адрес: с. Памидово ул. „Първа" №24А. Пълният текст на Заповедта можете да намерите ТУК