ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в частични избори на кмет на Кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, на 27 юни 2021 година

                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                   за гласуване в частични избори на 27 юни 2021 г.
 
                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
 
         ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК   ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПАМИДОВО
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 006
         Адрес на избирателната секция: ..................................................
 
         ---------------------------------------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ---------------------------------------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ СТОЕВ
                     АНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ЧАВДАРОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ГОДЖИЛОВ
                     АНГЕЛ СЪБЕВ ТОДОРОВ
                     АНДОН ДОНЧЕВ ЗДРАВЧЕВ
                     АНЕТА ЯНКОВА ИЛИЕВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     АНКА ЗАНКОВА БОРИСОВА
                     АНКА ЯНКОВА ИЛИЕВА
                     АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
                     АСЕН ТРИФОНОВ ПЕТКОВ
                     АСЕН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
                     АСЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ХРИСЧЕВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ЧАВДАРОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
                     АТАНАС СЪБЕВ ТОДОРОВ
                     АТАНАСКА АСЕНОВА АНДОНОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     БИСЕР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     БЛАГОВЕСТ МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ
                     БЛАГОЙ НАЙДЕНОВ БЛАГОВ
                     БОЖКО ТРАЯНОВ БОЖКОВ
                     БОРИС ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ
                     БОРИС ИВАНОВ БОРИСОВ
                     БОРИС ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
                     БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ЯНКОВ
                     ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ ПЕТКОВ
                     ВАЛЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ СПАСОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ДАМЯНОВ
                     ВАСИЛ МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КАРАГЬОЗОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА ДАМЯНОВА
                     ВАСИЛКА СТОЯНОВА ЯНКОВА
                     ВАСКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИКА МАРИНОВА ЗДРАВЧЕВА
                     ВЕЛИМИР МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ
                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
                     ВЕЛИЧКА МИТОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     ВЕСЕЛИНА БОРИСОВА БОРИСОВА
                     ВЕТКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ХРИСЧЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ХРИСЧЕВА
                     ГЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ГЕНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАШКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ПЕТКОВ
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ГИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
                     ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
                     ДЕЛЧО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
                     ДЕЛЧО СПАСОВ ЛАЗАРОВ
                     ДЕСИСЛАВ ЗАХАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТРИЙКА АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТЪР АСЕНОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЗАШЕВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ЗДРАВЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ИЛИЕВ
                     ДОНЧО АНДОНОВ ЗДРАВЧЕВ
                     ДОЧКА ЯНКОВА ИЛИЕВА
                     ДУДА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА
                     ЕМИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ГАНЧЕВ
                     ЕМИЛ ЗОРАНОВ НИКОЛОВ
                     ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ЖИВКА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА
                     ЗАНКО ЯНКОВ ИЛИЕВ
                     ЗАПРИНА САШОВА ИЛИЕВА
                     ЗАПРИНКА ЗАПРИНОВА ЯНКОВА
                     ЗАПРЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗАХАРИН ДИМИТРОВ ЗАХАРИНОВ
                     ЗДРАВКА АТАНАСОВА БЛАГОВА
                     ЗДРАВКА АТАНАСОВА ХРИСЧЕВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКО БОРИСОВ БОРИСОВ
                     ЗОРАН ЕМИЛОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ШИКОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ЗАШЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ БОЖКОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОНЧЕВ
                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ГАНЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ СТОИЛКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ СТОИЧКОВ
                     ИВАН КАМЕНОВ СИМЕОНОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
                     ИВАН МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ИВАНА БЛАГОВА ЙОНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА КОЦЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ЦВЕТАНОВА БОЖКОВА
                     ИГНАТ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
                     ИЛИЯ СЛАВЧОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН СТОЯНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ХРИСЧЕВА
                     ИСУС САНДОВ ЯНКОВ
                     ЙОРДАН БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ТЕМЕЛКОВ ЯНКОВ
                     ЙОРДАН ЯНКОВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАНКА ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА
                     КАРАМФИЛА БАЛИНОВА ЙОНКОВА
                     КАРАМФИЛА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
                     КАРАМФИЛКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     КАРАМФИЛКА ЯШОВА ПЕТКОВА
                     КАРАМФИЛЯ КОСТАДИНОВА РАДЕВА
                     КАТЕРИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     КАТЯ ЯНКОВА ИЛИЕВА
                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
                     КОСТАДИН САНДОВ ЯНКОВ
                     КОЦЕ АСЕНОВ ПЕТКОВ
                     КОЦЕ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     КРАСИМИРА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА
                     КРИСТИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     КРЪСТАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     КРЪСТИНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     КЪНЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛАЗАРИНА АСЕНОВА ЦВЕТАНОВА
                     ЛАЗАРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА
                     ЛАЗАРИНКА НАЙДЕНОВА ГАНЧЕВА
                     ЛЕНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА
                     ЛИЛЯНА СПАСОВА НИКОЛОВА
                     ЛЮБКА МИЛУШЕВА КОЛЕВА
                     ЛЮБОМИР РАЙНОВ ИЛИЕВ
                     ЛЮБОМИР СПАСОВ НЕДКОВ
                     МАРИАНА КАРАМФИЛОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИН ДОНЧЕВ ЗДРАВЧЕВ
                     МАРИН ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН СТОЯНОВ ЯНКОВ
                     МАРИО ПЕТКОВ МАКАРОВ
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА БОРИСОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА
                     МАЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     МИЛЕНА АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     МИЛЕНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     МИЛЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     МИЛЕНА ЯНКОВА МАНЕВА
                     МИЛЕНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
                     МИЛКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
                     МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА
                     НАДКА ГЕОРГИЕВА БЛАГОВА
                     НАДКА ДИМИТРОВА ХРИСЧЕВА
                     НАЙДЕН БЛАГОВ БЛАГОВ
                     НАСКО ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
                     НЕДЯЛКА СВЕТЛОЗАРОВА ЙОРДАНОВА
                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ
                     НИКОЛА СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНА АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     НИКОЛИНА ВЪРБАНОВА ЦВЕТАНОВА
                     ОСМАН РЕЙХАН АХМЕДОВ
                     ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА ДАМЯНОВА
                     ПЕНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ПЕТКО ВИДЕВ ГРОЗЕВ
                     ПЕТЪР БЛАГОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЬО ИЛИЕВ КЕРЕМЕДЧИЕВ
                     РАДОСЛАВ РАЙНОВ ИЛИЕВ
                     РАЙНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА КАРАГЬОЗОВА
                     РАЙНА ЛЮБЕНОВА ГАНЧЕВА
                     РАЙНА МИЛКОВА ЧАВДАРОВА
                     РЕНИ МИТКОВА ТОДОРОВА
                     РУСИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     САНДО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
                     СИЙКА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЛВИЯ МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
                     СЛАВИ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ
                     СЛАВЧО БОНЧОВ СТОЯНОВ
                     СЛАВЧО СОФКОВ РАШКОВ
                     СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     СОНЯ АСЕНОВА НИКОЛОВА
                     СОНЯ БЛАГОЕВА БЛАГОВА
                     СОНЯ СТОЯНОВА ЯНКОВА
                     СОФКА НИКОЛОВА РАШКОВА
                     СПАС ДЕЛЧОВ ЛАЗАРОВ
                     СПАС ЗАХАРИНОВ ПЕТРОВ
                     СПАС ЯНКОВ ИЛИЕВ
                     СПАСКА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА
                     СПАСКА ВЛАДОВА ХРИСЧЕВА
                     СПАСКА ТРОЯНОВА ТРОЯНОВА
                     СТЕФАН БОНЧОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ
                     СТЕФАН ЦВЕТАНОВ БОШКОВ
                     СТЕФАНКА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
                     СТЕФКА ЗАНКОВА ЯНКОВА
                     СТЕФКА РУМЕНОВА ИЛИЕВА
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ЛИЧОВ ИЛИЕВ
                     СТОЯН МАРИНОВ ЯНКОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯНКА АСЕНОВА ТОДОРОВА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА
                     СТОЯНКА ЗАНКОВА ЯНКОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА МИХОВСКА
                     СТОЯНКА СЕРАФИМОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ТАШЕНА ВЕНКОВА АНГЕЛОВА
                     ТЕМЕЛКО ЙОРДАНОВ ЯНКОВ
                     ТЕМЕНУЖКА ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
                     ТЕОДОРА САШОВА МАНЕВА
                     ТЕОДОРА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     ТОДОР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ТОДОР МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ТОДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
                     ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
                     ТРИФОН АСЕНОВ ПЕТКОВ
                     ТРОЯН ИВАНОВ БОЖКОВ
                     ФАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ФАНКА БОГДАНОВА АСЕНОВА
                     ФИДАНКА МАКСИМОВА АПОСТОЛОВА
                     ХРИСТО ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
                     ЦВЕТАНА МАКСИМОВА АПОСТОЛОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
                     ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЯГОДА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
                     ЯНКА ДЕЛЧОВА ТОДОРОВА
                     ЯНКА ЛИЧЕВА СТОЯНОВА
                     ЯНКА САШКОВА МАНЕВА
                     ЯНКО ВАСИЛЕВ КЕНДЕРОВ
                     ЯНКО ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     ЯНКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
                     ЯНКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
 
                           Кмет/кметски наместник: .................
 
                           Секретар на община/район: ...............

Провеждане на консултации за определяне състава на СИК Памидово, за произвеждане на частичен избор на Кмет на Кметство Памидово, насрочен на 27.06.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заповедта за насрочване на консултациите за определяне състава на секционна избирателна комисия Памидово, община Лесичово по смисъла на чл.91 от Изборния кодекс за провеждането на частичен избор на кмет на Кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, насрочен на 27 юни 2021 година с Указ №122/29.04.2021 г., издаден от Президента на Република България, можете да намерите ТУК

Заповед за образуване на СИК в село Памидово за произвеждане на частични избори за кмет на кметство 27.06.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С Указ №122/29.04.2021 г., издаден от Президента на Република България е насрочен частичен избор на кмет на Кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, на 27 юни 2021 година. Заповедта за образуване на СИК в село Памидово за произвеждане на частични избори за кмет на кметство 27.06.2021 г., можете да намерите ТУК

Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци в село Памидово, община Лесичово

Уважаеми госпожи и господа,

 

С Указ №122/29.04.2021 г., издаден от Президента на Република България е насрочен частичен избор на кмет на Кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, на 27 юни 2021 година. Заповедта за обявяване на избирателните списъци на СИК в село Памидово за произвеждане на частични избори за кмет на кметство 27.06.2021 г., можете да намерите ТУК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

населено място С.ДИНКАТА, кметство ..........., секция № 003

адрес на избирателна секция с. Динката, ул. „Първа” №2

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ВАСИЛ                        

КОСТАДИНОВ                  

КОЦЕВ

ЙОРДАНА                      

СТЕФАНОВА                    

ТАНОВА

МАРИЯ                        

КИРИЛОВА                    

НИКОЛОВА

НАДЕЖДА                      

НИКОЛАЕВА                    

КОЧЕВА

НИКОЛАЙ                      

ВАНЧОВ                      

КОЧЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

населено място С.КАЛУГЕРОВО, кметство ..........., секция № 004

адрес на избирателна секция с. Калугерово, ул. „Площад” №5

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

АНГЕЛ                        

ГЕОРГИЕВ                    

БОНЕВ

АНЕТА                        

ИВАНОВА                      

НАЙДЕНОВА

АНУШКА                      

ИВАНОВА                      

НЕШКОВА

АТАНАСКА                    

ГЕОРГИЕВА                    

КОМАРОВА

БОГОМИЛА                    

ВАСИЛЕВА                    

ПЕТРОВА

ВЕНЕЛИНА                    

СТЕФАНОВА                    

КАРАГЬОЗОВА-БОЙЧЕВА

ВЪЛЧО                        

ПЕТКОВ                      

ТОНОВ

ГЕОРГИ                      

ЦВЕТАНОВ                    

ГРИГОРОВ

ГЕРГАНА                      

ИВАНОВА                      

МОЛЛОВА

ГРИГОР                      

ЦВЕТАНОВ                    

ГРИГОРОВ

ДАНИЕЛА                      

ВАЧОВА                      

ДРАГАНОВА

ДИМИТЪР                      

ГЕОРГИЕВ                    

ДРАГАНИЧИН

ИВАН                        

ИВАНОВ                      

ВЕЛЧЕВ

ИВАН                        

ИВАНОВ                      

ВЕЛЧЕВ

ЙОРДАНКА                    

ХРИСТОВА                    

МИЧЕВА

НАСКА                        

ТОДОРОВА                    

БОРИСОВА

НИКОЛИНА                    

ГЕОРГИЕВА                    

ЧЕРГАРОВА

ПЕТЯ                        

ГЕОРГИЕВА                    

ДРАГАНИЧИНА

ПЛАМЕН                      

ДАМЯНОВ                      

КОМСАЛОВ

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.КАЛУГЕРОВО, кметство ..........., секция № 005

         адрес на избирателна секция с. Калугерово, ул. „Деветнадесета” №11

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

АТАНАСКА                    

ТРЕНКОВА                    

АЙЗЕРТ

ГЕРГАНА                      

ИЛИЕВА                      

СТОИМЕНОВА

ДИМИТРИНА                    

НИКОЛАЕВА                    

ТОДОРОВА

ЕЛЕНА                        

НИКОЛАЕВА                    

РУЖИНОВА

ИВАН                        

КРЪСТЕВ                      

СТОИМЕНОВ

КРЪСТАН                      

СТОЯНОВ                      

РЪЖАНКОВ

МАРГАРИТА                    

АНГЕЛОВА                    

ВЪРТИГОВА

НИКОЛАЙ                      

ПЕТРОВ                      

НЕШЕВ

НИКОЛИНА                    

АНГЕЛОВА                    

ТОДОРОВА

ПЕТКАНА                      

АНДРЕЕВА                    

КОЛЧАКОВА

ПЕТЯ                        

КРЪСТЕВА                    

НЕШКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО

         населено място С.ДИНКАТА, кметство ..........., секция № 010

         адрес на избирателна секция с. Динката, ул. „Седемнадесета” №34

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

КАРАМФИЛА                    

ДОЧКОВА                      

ЙОНКОВА