Заповед за образуване на ИС за МИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№ 167
с. Лесичово, 29.08.2019 г.
На основание чл.44 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 и чл.9, ал.4 от Изборния кодекс и във връзка със Заповед № 130/28.08.2019 г., издадена от Директора на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Света Петка“, село Щърково, община Лесичово и във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.,
О Б Р А З У В А М:

Прочети още: Заповед за образуване на ИС за МИ 2019 г.

Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по населени места на територията на община Лесичово,

З А П О В Е Д
№ 168
село Лесичово, 29.08.2019 г.
На основание чл.41, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.,

 

Избирателни секции на територията на община Лесичово за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението

Във връзка с решение №109-МИ/НР от 13.10.2015 г. на ОИК Лесичово, относно "Утвърждаване на избирателни секции на територията на община Лесичово за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението."

 

 

Съгласно решението, периодът от 13.10.2015 г. до 25.10.2015 г. включително, е определен за период за подаване на заявки от избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването от населените места, включени в състава на Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до Секционните избирателни комисии, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик (помещенията за гласуване). Заявките се подават от 08,30 часа до 17,00 часа по населени места, както следва:

 

√ Избирателна секция № 131400001 с адрес: с. Лесичово ул. „Площад 14 Септември" №2; телефонни номера – 03517/2221 и 0893697467;

√ Избирателна секция № 131400002 с адрес: с. Боримечково ул. „Втора" №1; телефонен номер – 0884926178;

√ Избирателна секция № 131400003 с адрес: с. Динката ул. „Първа" №2; телефонни номера – 0879252932 и 0884894629;

√ Избирателна секция № 131400004 с адрес: с. Калугерово ул. „Площад" №5; област Пазарджик, телефонни номера – 0893697467 и 0884926178;

√ Избирателна секция № 131400006 с адрес: с.Памидово ул. „Първа" №24А; телефонни номера – 0884838465;

√ Избирателна секция № 131400007 с адрес: с. Церово ул. „Първа" №32; телефонни номера –0884886561;

√ Избирателна секция № 131400009 с адрес: с. Щърково ул. „Дванадесета" №4. телефонен номер – 0884505241.

 

 

Консултации определяне състава на ОИК при Община Лесичово

 

ДО

РЪКОВОДСТВАТА

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ В 44 –ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

и

ДО

РЪКОВОДСТВАТА

НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Съобщение за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия за Община Лесичово

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 година, и на основание чл. 75 и чл.76 от Изборния кодекс (ИК), Ви уведомявам, че консултациите за определяне състава на Общинска избирателна комисия за Община Лесичово (ОИК) ще се проведат на 16.08.2019 г. (петък) от 10,00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11- 13.

Предложението Ви следва да бъде съобразено с разпоредбите на ИК и решенията на Централна избирателна комисия и депозирано в деловодството на Община Лесичово до 10,00 часа на 16.08.2019 г.

Приложено Ви изпращам Съобщение за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия за Община Лесичово (ОИК).

ПРИЛОЖЕНИЕ (съгласно текста):

1. Съобщение за определяне състава на Общинска избирателна комисия за Община Лесичово (ОИК), заверено копие;

 

С уважение,

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

 

Изготвил:

Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО,

 

Във връзка с предстоящите избори за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници през месец октомври 2015 година, уведомяваме гражданите с постоянни адреси на територията на населени места, включени в състава на Община Лесичово и с настоящи адреси в други държави, че ако искат да гласуват през месец октомври 2015 г., е необходимо да заявят настоящи адреси на територията на община Лесичово. Съобщението можете да намерите ТУК