ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 за произвеждане на избори за народни представители

 на 26 март 2017 г.

 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

 

СЕКЦИЯ № 001 С.ЛЕСИЧОВО
СЕКЦИЯ № 002 С.БОРИМЕЧКОВО
СЕКЦИЯ № 003 С.ДИНКАТА
СЕКЦИЯ № 004 С.КАЛУГЕРОВО
СЕКЦИЯ № 005 С.КАЛУГЕРОВО
СЕКЦИЯ № 006 С.ПАМИДОВО
СЕКЦИЯ № 007 С.ЦЕРОВО
СЕКЦИЯ № 008 С.ЩЪРКОВО
СЕКЦИЯ № 009 С.ЩЪРКОВО
СЕКЦИЯ № 010 С.ДИНКАТА

 

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛЕСИЧОВО                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА МИРЧЕВА

                     АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ КИЧОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЕНЕВ ВЕЛИКИН

                     АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ

                     АНА ПЕНЕВА ВЕЛИКИНА

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВАРНИКОВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАНТАРОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

                     АНГЕЛ ИЛИЕВ ФИТКАРОВ

                     АНГЕЛ ИЛКОВ ВЕЛИНОВ

                     АНГЕЛ ИЛКОВ МАКЕДОНСКИ

                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ

                     АНГЕЛ КИРИЛОВ ТОПЧИЙСКИ

                     АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ВАРНИКОВ

                     АНГЕЛ ПАУНОВ ФИТКАРОВ

                     АНГЕЛ СТОИЛОВ СТОЕВ

                     АНГЕЛ ТОДОРОВ ИВАНЧЕВ

                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНГЕЛИНА ПЕТЬОВА УБИНОВА

                     АНГЕЛИНКА ПЕТКОВА ДОКОЛЯНКОВА

                     АНИ ТЕМЕЛКОВА ДИНЧЕВА

                     АНИТА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     АНКА АНГЕЛОВА ВЕЛИКИНА

                     АНКА АНГЕЛОВА МАРАТИЛОВА

                     АНКА КИРОВА ЛУЛОВА

                     АНКА ЛАЗАРОВА ДЕНЧЕВА

                     АНКА НЕЙКОВА ДАНЧОВА

                     АНКА НИКОЛОВА МАРАТИЛОВА

                     АНКА ПАВЛОВА ШАРЕНКОВА

                     АНКА ТОДОРОВА СТОИЛОВА

                     АННА ИВАНОВА СТОЕВА-ФИТКАРОВА

                     АННА ПЕТРОВА ТАШЕВА-ДАВИДКОВА

                     АНТОН АНИТОВ АСЕНОВ

                     АСАН МУСОВ СТАРКОВ

                     АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕНИН

                     АСЕН СИМЕОНОВ АСЕНОВ

                     АТАНАС АТАНАСОВ ФИТКАРОВ

                     АТАНАС ВАСИЛЕВ МАНГЕШОВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТОШКИН

                     АТАНАС ДИМИТРОВ МИШОВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

                     АТАНАС ДОБРЕВ ПАШОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ АНГЕЛЧЕВ

                     АТАНАС ЙОРДАНОВ ДЕНЧЕВ

                     АТАНАС ПЕТРОВ СТАЙКОВ

                     АТАНАСА ГЕОРГИЕВА КОПРИВЩЕНОВА

                     АТАНАСА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА

                     АТАНАСКА ВЛАДОВА КОПРИВЩЕНОВА

                     АТАНАСКА ИВАНОВА МАРАДЖИЙСКА

                     АТАНАСКА ЛАЗАРОВА ДИНЧЕВА

                     АТАНАСКА МЕТОДИЕВА ОВЧАРОВА

                     АТАНАСКА ПЕНЕВА ЧОЧКОВА

                     БОГДАНА ВЕЛИЧКОВА ТОШКИНА

                     БОГДАНА ИВАНОВА МЪРЗЕВА

                     БОГДАНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

                     БОГОМИЛ АТАНАСОВ МАНТАРОВ

                     БОГОМИЛ АТАНАСОВ МАНТАРОВ

                     БОЙКА ИВАНОВА ПЕПЕЧКОВА

                     БОРИС НИКОЛОВ ШАЛАМАНОВ

                     БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ГУШКОВ

                     БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ТЕОДОСИЕВ

                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНЧЕВ

                     БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ

                     БОРИСЛАВ МАРИНОВ ХАДЖИЙСКИ

                     ВАЛЕНТИНА ВИЧКОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ВАЛЕНТИНА ДЕЛКОВА НИКОЛОВА

                     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ВЕЛИКИН

                     ВАЛЯ КРУМОВА БРАНДИЙСКА

                     ВАНЯ МАРИНОВА ПЕПЕЧКОВА

                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ВАСИЛ НИКОЛОВ МУРДЖЕВ

                     ВАСИЛ СТОЯНКОВ АПОСТОЛОВ

                     ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКИНА

                     ВАСИЛКА АНГЕЛОВА МАРАТИЛОВА

                     ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА СМОЛЕНСКА

                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДОКОЛЯНКОВА

                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ГАВАЗОВА

                     ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА БИКОВА

                     ВАСИЛЯ ГЕОРГИЕВА МИШЕВА

                     ВЕЛА ДЕЛОВА ШИШИНЬОВА

                     ВЕЛА СПАСОВА ИВАНЧЕВА

                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА КАТЪРЧОВА

                     ВЕЛИКА ИЛИЕВА БАНЕНКИНА

                     ВЕЛИКА ПЕТКОВА ПЕНЧОВА

                     ВЕЛИСЛАВ ДИМЧЕВ КОШОВ

                     ВЕЛИСЛАВА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ФИТКАРОВА

                     ВЕЛИЧКА БОРИСОВА КОСТАДИНОВА

                     ВЕЛИЧКА ЗАРКОВА НИКОЛОВА

                     ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ КОШОВ

                     ВЕЛКО ДИМИТРОВ САВОВ

                     ВЕЛКО ТОДОРОВ СТОИЛОВ

                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ГАНЕВА

                     ВЕНЕТА ИВАНОВА МОРАВЕНОВА

                     ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА НАТОВА

                     ВЕНКО ДИМИТРОВ ЖУЛЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ТЕОДОСИЕВ

                     ВЕСЕЛИНА МИЛЧОВА ЖУЛЕВА

                     ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА МАДЖАРОВА

                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА МАЛЕНКОВА

                     ВИОЛЕТА НЕНКОВА НАЧЕВА

                     ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА СТОИЛОВА

                     ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МОСКОВ

                     ГАБРИЕЛА КОЛЕВА ГЕРЧЕВА

                     ГАЛИН ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ

                     ГАЛИН ПЕТРОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАБИЖЕВА

                     ГАЛИНА КИРИЛОВА БАНДОВА

                     ГАЛИНА СПАСОВА СТАНОЕВА

                     ГАЛИНА СТОЯНОВА МАРАТИЛОВА

                     ГАЛЯ СИМЕОНОВА ДАНЧОВА

                     ГАЛЯ СТОЯНОВА ЛИЛОВА

                     ГАЛЯ ЦЕНОВА САВОВА

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВАРНИКОВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВАРНИКОВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДИМОВ

                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНЧЕВ

                     ГЕОРГИ БОРИСОВ СТОИЛОВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ УБИНОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРАТИЛОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МЪРЗЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАНЧОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КОТЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ УБИНОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАРАТИЛОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТОШКИН

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВЪРНИКОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ УБИНОВ

                     ГЕОРГИ ПЕНЧОВ ИВАНЧЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЧОЧКОВ

                     ГЕОРГИ САВОВ ТАБАКОВ

                     ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ КОШЕВ

                     ГЕОРГИ СПАСОВ НАЧЕВ

                     ГЕОРГИ СПАСОВ ПАШОВ

                     ГЕОРГИ СПАСОВ ТОШКИН

                     ГЕОРГИ СПАСОВ ТОШКИН

                     ГЕОРГИ СТОИЛОВ ДИВИТЛИЙСКИ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИЛЧЕВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ НАЧЕВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОКОЛЯНКОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МУРДЖЕВ

                     ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ БОСАКОВ

                     ГЕРГАНА БЛАГОЕВА ТАКЕВА

                     ГЕРГАНА НЕНЧЕВА ЛИЛОВА

                     ГЕРГАНА НОНКОВА МУРДЖЕВА

                     ГЕРГИНА СПАСОВА ТОШКИНА

                     ГИНКА ТРАЙКОВА ЦВЯТКОВА

                     ГРОЗДЕНА БОЖКОВА ВЕЛИКИНА

                     ГУЛБАЗ ШИР МОХАМЕД

                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ

                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ ШИШИНЬОВ

                     ДАНИЕЛ КЪНЧЕВ УБИНОВ

                     ДАНИЕЛА ГАЛИНОВА ПЕПЕЧКОВА

                     ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ВЛАЙКОВА

                     ДАНЧИ ВАСИЛЕВА РУСО

                     ДАФИНКА СТОЯНОВА СМОЛЕНСКА

                     ДЕЛА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА

                     ДЕЛКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

                     ДЕЛКО НИКОЛОВ КАТЪРЧЕВ

                     ДЕЛО АТАНАСОВ БОЕРИКОВ

                     ДЕЛО ГЕОРГИЕВ ЧОЧКОВ

                     ДЕЛО ИВАНОВ ШИШИНЬОВ

                     ДЕЛО КИРИЛОВ ЧОРЛЕВ

                     ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ МАКЕДОНСКИ

                     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА СТОЕВА

                     ДИАНА НИКОЛОВА ТОШКИНА

                     ДИМИТРА СПАСОВА ПЕНЧЕВА

                     ДИМИТРИЙКА АНГЕЛОВА УБИНОВА

                     ДИМИТРИЙКА ДИМЧЕВА ДИМОВА

                     ДИМИТРИЙКА КИРИЛОВА ПАУНОВА

                     ДИМИТРИЙКА КИРИЛОВА ТОШКИНА

                     ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА МАНГЕШОВА

                     ДИМИТРИЯ ИЛКОВА ВЕЛИНОВА

                     ДИМИТРИЯ КАМЕНОВА ГАЗЕПОВА

                     ДИМИТРИЯ МЕТОДИЕВА ТОШКИНА

                     ДИМИТРИЯ СТОЯНОВА ГАНЕВА

                     ДИМИТРИЯ СТОЯНОВА СПАСОВА

                     ДИМИТРИЯ ТОМЕВА ВЕЛИНОВА

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАНТАРОВ

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТОШКИН

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ МАРАТИЛОВ

                     ДИМИТЪР ВЕЛКОВ СТАЙКОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАРАТИЛОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ

                     ДИМИТЪР ДЕЛКОВ НИКОЛОВ

                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАШОВ

                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЧОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БЪРЗАКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОШКИН

                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ВЕЛИКИН

                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ РАДЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАШОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХАДЖИЙСКИ

                     ДИМИТЪР ПЕНЕВ МАКЕДОНСКИ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТАШЕВ

                     ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТАНЧЕВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГАНЕВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ КОПРИВЩЕНОВ

                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ УБИНОВ

                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ УБИНОВ

                     ДИМИТЪР ТОМЕВ КРАЙНИН

                     ДИМИТЪР ТОМЕВ КРАЙНИН

                     ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ БОЕРИКОВ

                     ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ВЕЛКОВ

                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА МАНГИШЕВА

                     ДИМКА ПЕТКОВА МАРАТИЛОВА

                     ДИМКА СТОЯНОВА ЦИПОРКОВА

                     ДИМЧО ВЕЛИЧКОВ КОШОВ

                     ДИМЧО ИЛИЕВ ИВАНЧЕВ

                     ДОБРИ ИВАНОВ МАРАТИЛОВ

                     ДОБРИ ИВАНОВ НАЧЕВ

                     ДОБРИН ГЕОРГИЕВ МАРАТИЛОВ

                     ДОБРИНА ГЕОРГИЕВА УБИНОВА

                     ДОНКА ПЕНЕВА МАРАДЖИЙСКА

                     ДОНКА РАДОВА ШАЛАМАНОВА

                     ДОНЧО ГАНЧОВ МОРАВЕНОВ

                     ДОРА ПЕТРОВА КОШЕВА

                     ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ЕВДОКИЯ АТАНАСОВА МИШОВА

                     ЕВДОКИЯ ИВАНОВА ПАУНОВА

                     ЕВДОКИЯ ИЛИЕВА ХАДЖИЙСКА

                     ЕВЕЛИНА КАЛОЯНОВА КОТЕВА

                     ЕЛЕНА БОЯНОВА БИКОВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪРНИКОВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МАРАТИЛОВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ПАЛЕВА

                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОШКИНА

                     ЕЛЕНА ПЕНЕВА ЧОЧКОВА

                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ШАЛАМАНОВА

                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ЧОЧКОВА

                     ЕЛИНКА МАРИНОВА БРАНДИЙСКА

                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРИЧАНСКА

                     ЖОРО СЛАВЧЕВ МАРКОВ

                     ЗАПРЯН ИВАНОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ЗДРАВКА ТОТЕВА БИЛЕВА

                     ЗДРАВКО НИКОЛОВ СТАМЕНОВ

                     ЗЛАТАНКА ГЕОРГИЕВА БЕТОВА

                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА КРАЙНИНА

                     ЗЛАТКА ГРОЗДАНОВА ДИВИТЛИЙСКА

                     ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА

                     ЗОРКА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     ЗОЯ АНГЕЛОВА ЧОРЛЕВА

                     ЗОЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

                     ЗОЯ СТОЙКОВА ЧОЧКОВА

                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ СТАМЕНОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ СТОЕВ

                     ИВАН АТАНАСОВ МАРАТИЛОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАНЧЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КОШЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРАДЖИЙСКИ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ШАХЛАРОВ

                     ИВАН ДЕЛОВ ШИШИНЬОВ

                     ИВАН ДОБРЕВ МАРАТИЛОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ МАРАТИЛОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ УБИНОВ

                     ИВАН КРЪСТЕВ ГЕНОВ

                     ИВАН КЪНЧЕВ УБИНОВ

                     ИВАН НЕНКОВ ЦИПОРКОВ

                     ИВАН ПЕНЕВ СТОЕВ

                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ПЕТРОВ ТОШКИН

                     ИВАН ПЕТЬОВ УБИНОВ

                     ИВАН СПАСОВ ДАНЧЕВ

                     ИВАН СПАСОВ ЖУЛЕВ

                     ИВАН СПАСОВ ЖУЛЕВ

                     ИВАН СПАСОВ ПАШОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ ПАУНОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ СТОИЛОВ

                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНЧЕВ

                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ДАНЧЕВ

                     ИВАНА ВАСИЛЕВА ВАРНИКОВА

                     ИВАНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

                     ИВАНКА АСПАРУХОВА БОЕРИКОВА

                     ИВАНКА АТАНАСОВА МАНГЕШОВА

                     ИВАНКА АТАНАСОВА НАЧЕВА

                     ИВАНКА БОРИСОВА МАНТАРОВА

                     ИВАНКА БОРИСОВА ШИНИКОВА

                     ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА СТОИЛОВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МАКЕДОНСКА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЙСКА

                     ИВАНКА ИЛИЕВА ИВАНЧОВА

                     ИВАНКА ЛАЗАРОВА ВЕЛИКИНА

                     ИВАНКА СПАСОВА ХАДЖИЙСКА

                     ИВАНКА СТОЯНОВА НАЧЕВА

                     ИВЕЛИНА ДЕЯНОВА ДОНЧЕВА

                     ИВО ДИМЧЕВ ИВАНЧЕВ

                     ИЛИАНА СТОЯНОВА ГАНЕВА

                     ИЛИАНА СТОЯНОВА МАРАТИЛОВА

                     ИЛИЯ АТАНАСОВ САВОВ

                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МАРАТИЛОВ

                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МИНКОВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ БОЕРИКОВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИВАНЧЕВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ УБИНОВ

                     ИЛИЯ КРУМОВ МИШЕВ

                     ИЛИЯ ЛАЗАРОВ ЦАНКОВ

                     ИЛКО АНГЕЛОВ МАКЕДОНСКИ

                     ИЛКО ИВАНОВ МАРАТИЛОВ

                     ИЛКО ЙОРДАНОВ КОСТОВ

                     ИЛКО ЛАЗАРОВ ВЕЛИНОВ

                     ИЛКО ПЕНЕВ МАКЕДОНСКИ

                     ИРИНА АНГЕЛОВА ВАРНИКОВА

                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ СТОИЛОВ

                     ЙОРДАН ГАЛИНОВ ДРАГАНОВ

                     ЙОРДАН ГАНЧОВ ДРАГАНОВ

                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ КИРОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ УБИНОВ

                     ЙОРДАН ИЛИЕВ КОСТОВ

                     ЙОРДАН ЙОРДАНОВ МЪРЗЕВ

                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ МАРАТИЛОВ

                     ЙОРДАН СТОЙНОВ ФИТКАРОВ

                     ЙОРДАНА ПЕТРОВА ВЪРНИКОВА

                     ЙОРДАНКА БОРИСОВА ЧОЧКОВА

                     ЙОРДАНКА ДИМОВА ВАРНИКОВА

                     ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА УБИНОВА

                     ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА ВАРНИКОВА

                     ЙОСИФ ЛАЗАРОВ ПАУНОВ

                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДАНЧОВА

                     КАНА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА

                     КАРИНА АЛЕКСАНДРОВА ЧОЧКОВА

                     КАТЕРИНА СПАСОВА ТОШКИНА

                     КАТЯ ДИМЧОВА ДИМОВА

                     КИРИЛ ДИМИТРОВ ДЕСПОВ

                     КИРИЛ СТОЯНОВ СТОИЛОВ

                     КИРИЛ ТОДОРОВ ЛИЛОВ

                     КИРИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

                     КОЛЬО СПАСОВ ВАРНИКОВ

                     КОНСТАНЦА НИКОЛАЕВА ЕНКИНА

                     КОСТА АТАНАСОВ ПАШОВ

                     КОСТАДИН АНГЕЛОВ ВАРНИКОВ

                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ БЪРЗАКОВ

                     КОСТАДИН ИВАНОВ ФЕРКОВ

                     КОСТАДИН СЕРАФИМОВ ЛИЛОВ

                     КОСТАДИНКА НИКОЛОВА ЕНКИНА

                     КРАСИМИР ЗДРАВКОВ СТАМЕНОВ

                     КРАСИМИР СПАСОВ ТОШКИН

                     КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

                     КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ФИТКАРОВА

                     КРАСИМИРА ИВАНОВА ВАРНИКОВА

                     КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ

                     КРИСТИЯН НЕНКОВ НАЧЕВ

                     КРЪСТАНА ИВАНОВА ТОШКИНА

                     КРЪСТАНА СЛАВЧЕВА ПЕПЕЧКОВА

                     КРЪСТАНКА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

                     КРЪСТАНКА СПАСОВА СТАМЕНОВА

                     КРЪСТЬО СТОЙОВ СМОЛЕНСКИ

                     КРЪСТЮ ПЕНЕВ ДОБРЕВ

                     КУЛА ЛЮБОМИРОВА ШАХЛАРОВА

                     КУЛА НИКОЛОВА ФИТКАРОВА

                     КЪНЧО ИВАНОВ УБИНОВ

                     ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГУШКОВ

                     ЛАЗАР ДИМИТРОВ ВЕЛИКИН

                     ЛАЗАР ИЛИЕВ ВЕЛИНОВ

                     ЛАЗАР СТОЯНОВ ГУШКОВ

                     ЛАЗАР ТОМЕВ ВЕЛИНОВ

                     ЛАЗАРИНА КРЪСТЕВА СМОЛЕНСКА

                     ЛАСКА СПАСОВА ПАШОВА

                     ЛИДИЯ ЛЮБОМИРОВА ПЕПЕЧКОВА

                     ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА УБИНОВА

                     ЛЪЧЕЗАР АНГЕЛОВ СТОЕВ

                     ЛЪЧЕЗАР КРЪСТЕВ СМОЛЕНСКИ

                     ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ НАТОВ

                     ЛЪЧЕЗАР ПЕНЕВ ТОШКИН

                     ЛЮБКА ДИМИТРОВА ФИТКАРОВА

                     ЛЮБКА ИЛИЕВА ТОШКИНА

                     ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА БАНЕНКИНА

                     ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ЛЮДМИЛ ЛЮБОМИРОВ ПЕПЕЧКОВ

                     МАГДА ГЕОРГИЕВА ГУШКОВА

                     МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ХАДЖИЙСКА

                     МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОВА ГУШКОВА

                     МАГДАЛИНА ХРИСТОВА НИКОДИМОВА

                     МАЛИНА ВАСИЛЕВА СМОЛЕНСКА

                     МАРГАРИТА СТОИЛОВА ЧОРЛЕВА

                     МАРИАН ГАНЧЕВ ДРАГАНОВ

                     МАРИАН ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ

                     МАРИАН ПЕТЬОВ УБИНОВ

                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МАКЕДОНСКА

                     МАРИАНА ЛУКОВА ТОШКИНА

                     МАРИАНА СПАСОВА ДАНЧЕВА

                     МАРИАНА СТОЯНОВА ТАБАКОВА

                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМОВА

                     МАРИН ПАНЧЕВ БРАНДИЙСКИ

                     МАРИНА МАРИНОВА БРАНДИЙСКА

                     МАРИНА ЦВЕТАНОВА ВАРНИКОВА

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ДЕСПОВА

                     МАРИЯ АСЕНОВА УБИНОВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА ЖУЛЕВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА НАЧЕВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА ЧОЧКОВА

                     МАРИЯ ВЕЛКОВА ПОПОВА

                     МАРИЯ ГАНЧОВА БОГДАНОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАТОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КИЧОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА РАДЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА БОГЛИС

                     МАРИЯ ИВАНОВА КИЧОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА КОШЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА МЪРЗЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ПЕПЕЧКОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА САВОВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА ЛИЛОВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА МАНТАРОВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА УБИНОВА

                     МАРИЯ МЕТОДИЕВА КОШЕВА

                     МАРИЯ НЕНЧОВА БОСАКОВА

                     МАРИЯ ПЕТКОВА НАЧЕВА

                     МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА КОШЕВА

                     МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕНОВА

                     МАРИЯНА ВЪРБАНОВА КРАЙНИНА

                     МАРКО КРЪСТАНОВ УЛИВЕРОВ

                     МЕТОДИ СТОЯНОВ ТОМЕВ

                     МИКА МЕТОДИЕВА ЧОРЛЕВА

                     МИЛЕН БОРИСЛАВОВ ХАДЖИЙСКИ

                     МИЛКА АНГЕЛОВА ТОШКИНА

                     МИЛКА ДИМИТРОВА ЧОЧКОВА

                     МИЛКА СТОЯНОВА МАНТАРОВА

                     МИЛЧО ВАСИЛЕВ ЧОРЛЕВ

                     МИНА КИРИЛОВА СТОИЛОВА

                     МИНКА ЛАЗАРОВА МАЦОВА

                     МИРОСЛАВ АТАНАСОВ МАНТАРОВ

                     МИРОСЛАВ СТОЯНОВ МАРАДЖИЙСКИ

                     МИТКА СИМОНОВА СТАЙКОВА

                     МИТРА НИКОЛОВА БОЖИЛОВА

                     МЛАДЕН ДРАГАНОВ КОСТОВ

                     НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ИВАНЧЕВА

                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ТОШКИНА

                     НАДКА АТАНАСОВА ТАБАКОВА

                     НАСКА ДОБРЕВА СМОЛЕНСКА

                     НАТАША НИКОЛОВА ТОШКИНА

                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА БАНЕНКИНА

                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА

                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА

                     НЕЙКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

                     НЕНА КРЪСТЕВА ТОПЧИЙСКА

                     НЕНКА АТАНАСОВА СТАМЕНОВА

                     НЕНКО КРЪСТЕВ НАЧЕВ

                     НИКОЛА БОРИСОВ КЕНАЦОВ

                     НИКОЛА БОРИСОВ НАЙДЕНОВ

                     НИКОЛА ДЕЛОВ КАТЪРЧОВ

                     НИКОЛА ИСТИЛЯНОВ МАРАДЖИЙСКИ

                     НИКОЛА КРЪСТЕВ ТОШКИН

                     НИКОЛА ТОДОРОВ УБИНОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАШОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХАДЖИЙСКИ

                     НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ ДИМОВ

                     НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ СТАМЕНОВ

                     НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ЕНКИН

                     НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ НАТОВ

                     НИКОЛИНА СТОЯНОВА ПОПОВА

                     НИКОЛИНА ЦВЯТКОВА МАРАТИЛОВА

                     НИКОЛИНКА АТАНАСОВА НАЧЕВА

                     НОНКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

                     НОНКА ЙОРДАНОВА ГЕРОВА

                     НОНКА ХРИСТОВА УБИНОВА

                     ПАВЕЛ ПАВЛОВ ПЕТКОВ

                     ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ БРАНДИЙСКИ

                     ПАВЛИНА ДЕНЧЕВА КОЧЕВА

                     ПАВЛИНА КОСТОВА МИШОВА

                     ПАНКА МАРИНОВА БРАНДИЙСКА

                     ПАРАШКЕВА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

                     ПЕНЕ АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИКИН

                     ПЕНЕ АТАНАСОВ ЧОЧКОВ

                     ПЕНЕ ДИМИТРОВ КРАТУНЧЕВ

                     ПЕНЕ ЛАЗАРОВ ТОШКИН

                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЖАДЖЕВА

                     ПЕНКА НЕНКОВА СТОИЛОВА

                     ПЕНКА ПЕТКОВА СТОИЛОВА

                     ПЕНКА СТОЯНОВА ПАШОВА

                     ПЕНКА СТОЯНОВА ХАДЖИЙСКА

                     ПЕНКО ЗДРАВКОВ СТАЙКОВ

                     ПЕТКО ГАЛИНОВ ПЕПЕЧКОВ

                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЧОЧКОВ

                     ПЕТКО ДИМИТРОВ КУЗЕВ

                     ПЕТКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ

                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ПАШОВ

                     ПЕТКО КРЪСТЕВ ДОБРЕВ

                     ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА

                     ПЕТРУНА ВЪРБАНОВА КРАЙНИНА

                     ПЕТРУНКА СТОЯНОВА УБИНОВА

                     ПЕТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ

                     ПЕТЪР ЙОВЧЕВ ЕДРЕВ

                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ЛИЛОВ

                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ЧОРЛЕВ

                     ПЕТЪР СПАСОВ МАРАТИЛОВ

                     ПЕТЪР СПАСОВ ТОШКИН

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ СМОЛЕНСКИ

                     ПЕТЪР СТОЯНОВ МАРАДЖИЙСКИ

                     ПЕТЬО ИВАНОВ УБИНОВ

                     ПЕТЬО ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ

                     ПЕТЬО ПЕТЬОВ УБИНОВ

                     ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОШКИНА

                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА МАНТАРОВА

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАКЕДОНСКА

                     ПЕТЯ ИВАНОВА ВАРНИКОВА

                     ПЕТЯ ИВАНОВА УБИНОВА

                     ПЕТЯ СПАСОВА НАЙДЕНОВА

                     ПЛАМЕН ИВАНОВ АНГЕЛЧЕВ

                     РАДКА МИХАИЛОВА МАНТАРОВА

                     РАДКА ТИХОМИРОВА ШАЛАМАНОВА

                     РАЙНА ВЕЛКОВА МАНТАРОВА

                     РАЙНА ИЛИЕВА ГУШКОВА

                     РОСИЦА ИЛКОВА МАКЕДОНСКА

                     РОСИЦА СПАСОВА ТАНЧЕВА

                     РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНЧЕВА

                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

                     РУСА ВЕЛКОВА СТАЙКОВА

                     РУСКА ГЕОРГИЕВА ПЕПЕЧКОВА

                     РУСКА ПЕТРОВА СТАЙКОВА

                     САША ГЕОРГИЕВА МАДЖАРОВА

                     СВЕТЛА ДЕЛЧОВА МАКЕДОНСКА

                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДАНЧЕВА

                     СВЕТЛАНА СПАСОВА МАНТАРЕВА

                     СВЕТЛОЗАР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОШЕВ

                     СЕРАФИМ КОСТАДИНОВ ЛИЛОВ

                     СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

                     СИЛВИЯ ПЕТРОВА ВЪЛКОВА

                     СИМЕОН ЛЮБОМИРОВ ПЕПЕЧКОВ

                     СЛАВЕНА АТАНАСОВА ГУШКОВА

                     СЛАВЕНКА ФИЛИПОВА ВЕЛИКИНА

                     СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ШАЛАМАНОВА

                     СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ

                     СЛАВЧО НИКОЛОВ МУРДЖЕВ

                     СНЕЖАНКА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     СОНЯ ЛАМБРЕВА ДИВИТЛИЙСКА

                     СПАС ВАЛЕНТИНОВ ВАРНИКОВ

                     СПАС ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ

                     СПАС ДИМИТРОВ ВАТОВ

                     СПАС ИВАНОВ ЖУЛЕВ

                     СПАС ЛАЗАРОВ КИЧОВ

                     СПАС ПЕТРОВ ТОШКИН

                     СПАС ПЕТРОВ ТОШКИН

                     СПАС ЦВЕТКОВ БОСАКОВ

                     СПАСА ГЕОРГИЕВА ДИВИТЛИЙСКА

                     СПАСКА АЛЕКСАНДРОВА БАНДОВА

                     СПАСКА ГЕОРГИЕВА ЛУЛОВА

                     СПАСКА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА

                     СПАСКА САВОВА ТАБАКОВА

                     СТАНИМИРА ЦВЕТАНОВА ПАНЕВА

                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧОЧКОВ

                     СТАНИСЛАВА ИЛИЕВА МАРАТИЛОВА

                     СТАНКА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

                     СТЕЛА КИРИЛОВА СТОИЛОВА

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КРАЙНИН

                     СТЕФАН ПЕТРОВ СМОЛЕНСКИ

                     СТЕФАНКА ИВАНОВА ДАНЧОВА

                     СТОИЛ ИВАНОВ ЧОРЛЕВ

                     СТОИЛКА ГЕОРГИЕВА ТОШКИНА

                     СТОЯН АНДРЕЕВ БИЛЕВ

                     СТОЯН БОГДАНОВ НОЧЕВ

                     СТОЯН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИЛЧОВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ШАЛАМАНОВ

                     СТОЯН ДЕЛОВ ТОШКИН

                     СТОЯН ДИМИТРОВ ГАНЕВ

                     СТОЯН ДОБРЕВ МАРАТИЛОВ

                     СТОЯН ИВАНОВ БОДУРОВ

                     СТОЯН ИВАНОВ ПАУНОВ

                     СТОЯН МИНЧОВ ТОМЕВ

                     СТОЯН НИКОЛОВ ДОБРЕВ

                     СТОЯН ПЕТКОВ МАРАДЖИЙСКИ

                     СТОЯН ТОМЕВ МАНОВ

                     СТОЯНА ПЕТРОВА СЕМОВА

                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА ДАБИЖЕВА

                     СТОЯНКА АПОСТОЛОВА ТОШКИНА

                     СТОЯНКА БОГДАНОВА ДИМОВА

                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОШКИНА

                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ФИТКАРОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ВАРНИКОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ВАРНИКОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ЛИЛОВА

                     СТОЯНКА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА

                     СТОЯНКА ЛАЗАРОВА ЧОЧКОВА

                     СТОЯНКА МИЛАНОВА МЕТОДИЕВА

                     СТОЯНКА СЛАВЧОВА ДЕСПОВА

                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ИВАНЧЕВА

                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ЦИПОРКОВА

                     ТАНЯ ЛАЗАРОВА ДРАГАНОВА

                     ТАНЯ ЛАЗАРОВА СТОЕВА

                     ТАТЯНА ДЕЛОВА ВЕЛИНОВА

                     ТЕМЕЛКА ДИМИТРОВА КУЛОВА

                     ТЕМЕЛКА ЦВЕТКОВА КУЗЕВА

                     ТЕМЕЛКО ЦВЕТКОВ ДИНЧЕВ

                     ТЕНКА ПЕТКОВА МИРЧЕВА

                     ТЕОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ТЕОДОРА КИРИЛОВА ЛИЛОВА

                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА

                     ТИНКА ИВАНОВА КРИВОШИЙСКА

                     ТИНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА

                     ТИНКА СПАСОВА ДОБРЕВА

                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ШАЛАМАНОВ

                     ТОДОР АНГЕЛОВ ИВАНЧЕВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ УБИНОВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ ЦИПОРКОВ

                     ТОДОР КИРИЛОВ ЛИЛОВ

                     ТОДОРА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

                     ТОДОРКА ВЕЛКОВА ВЕЛИНОВА

                     ТОДОРКА ДИМОВА ЕДРЕВА

                     ТОДОРКА МАНОЛОВА ЖУЛЕВА

                     ТОДОРКА СТОЯНОВА ГАНЕВА

                     ТОМЕ ДИМИТРОВ КРАЙНИН

                     ТОМИ ЛАЗАРОВ ВЕЛИНОВ

                     ТОНИ ПЕТРОВ ХРИСТОВ

                     ТОТКА СТОЯНОВА СМОЛЕНСКА

                     ТРИФОН НИКОЛОВ ГАНЕВ

                     ФИЛИП ГЕОРГИЕВ НИКОДИМОВ

                     ХРИСТИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪРНИКОВА

                     ХРИСТИНА ЯНКОВА ЦИПОРКОВА

                     ХРИСТО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ

                     ЦВЕТА ЙОСИФОВА ДИМОВА

                     ЦВЕТА СПАСОВА ЖУЛЕВА

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ДАНЧОВ

                     ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ЦАНОВ

                     ЦВЕТАН МАРИНОВ ВАРНИКОВ

                     ЦВЕТАН ПЕТКОВ КУЗЕВ

                     ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ПАШОВА

                     ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ПАШОВА

                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЖУЛЕВА

                     ЦВЕТАНА ЛАЗАРОВА ВЕЛИКИНА

                     ЦВЕТАНА СПАСОВА ШИШИНЬОВА

                     ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА МУРДЖЕВА

                     ЦВЕТАНКА ГРОЗДАНОВА ФИТКАРОВА

                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

                     ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ГАНЕВА

                     ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА КОСТОВА

                     ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ МАРАТИЛОВ

                     ЦОНА ИВАНОВА ЖУЛЕВА

                     ЦОНА СТАНЕВА ТОПЧИЙСКА

                     ЦОНКА ПЕТКОВА ТОШКИНА

                     ЯНИЦА ЗЛАТИНОВА БОНЕВА

                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЙОНЧЕВА

                     ЯНКА ДИМИТРОВА МУРДЖЕВА

                     ЯНКА ТРОЯНОВА МАРАТИЛОВА

                     ЯНКО ДИМИТРОВ КУЛОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОРИМЕЧКОВО              КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АЙДЪН АЙНУРОВ ВЕЛИЕВ

                     АЙДЪН ФЕРИСОВ ВЕЛИЕВ

                     АЙДЪН ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ

                     АЙНУР ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ

                     АЙШЕ АЙНУРОВА МИХАЙЛОВА

                     АЙШЕ ЗЮЛФИЕ ЗЪМБОВА

                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА ИСЛЯМОВА

                     АЙШЕ МУСТАФОВА ЗЪМБОВА

                     АЙШЕ ОСМАН ТОПАЛ

                     АЙШЕ ЯШАР ГАВАЗ

                     АЛБЕНА АСЕНОВА МАРИНОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ГАНЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР МИХАИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СНЕЖАНОВ ЧАКЪРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ КРУМОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ИВАНОВ

                     АЛИ ИСМАИЛОВ ГАВАЗОВ

                     АЛИ ШЕФКЕТ ГАВАЗ

                     АЛИ ЯШАРОВ МЕЧОВ

                     АНАСТАС РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

                     АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА МЕЧОВА

                     АНАСТАСИЯ ЮЛИЯНОВА МЕЧОВА

                     АНГЕЛ АСЕНОВ МЕЧОВ

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ АСЕНОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

                     АНГЕЛ РАДКОВ КРУМОВ

                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ КРУМОВ

                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ МАНОЛОВ

                     АНГЕЛ ЮРИЕВ ДИМИТРОВ

                     АНГЕЛИНА АСЕНОВА АРЪКОВА

                     АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВА КРУМОВА

                     АНГЕЛИНА ТЕМЕНУЖКОВА ТРАЙКОВА

                     АНГЕЛИНА ТИТОВА АСЕНОВА

                     АНГЕЛИНКА СТОЕВА БЕЛЧЕВА

                     АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

                     АНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АНЕТА ИВАНОВА МЕДЕВА

                     АНЕТА КРАСИМИРОВА АСЕНОВА

                     АНЕТА МИРОВА ДИМИТРОВА

                     АНЕТА НИКОЛАЕВА ВЕЛИЕВА

                     АНЕТА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНИФЕ ЮСЕИНОВА МЕЧОВА

                     АНКА АНЕТОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНКА АНТОНОВА МЕЧОВА

                     АНКА АСЕНОВА ИСЛЯМОВА

                     АНКА ЙОРДАНОВА КРУМОВА

                     АНКА ЙОСИФОВА ИВАНОВА

                     АНКА СТЕФАНОВА КРУМОВА

                     АНКА ТИТОВА КРУМОВА

                     АНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

                     АНКА ХРИСТОВА ВИТАНОВА

                     АНКА ЦВЕТАНОВА ЧАРКОВА

                     АННА ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА

                     АНТОН ВЕСЕЛИНОВ АСЕНОВ

                     АНТОН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     АНТОН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     АНТОН СТОЙКОВ МЕЧОВ

                     АНУШКА АНЕТОВА АНГЕЛОВА

                     АНУШКА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

                     АСАН ЗЮЛФИЕ ЗЪМБОВ

                     АСАН ИСА ЮМЕР

                     АСАН РАШИДОВ ИСЛЯМОВ

                     АСАН САБРИ ДЕЛИМУСТАФА

                     АСАН ШЕФКЕДОВ ГАВАЗОВ

                     АСЕН ВЕСЕЛИНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН ЗОРНИЦОВ ЗАФИРОВ

                     АСЕН ЙОСИФОВ ИВАНОВ

                     АСЕН НИСТЕРОВ ГЕОРГИЕВ

                     АСЕН ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

                     АСЯ АНГЕЛОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

                     АСЯ АРСОВА АНТОВА

                     АТАНАС ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

                     АТИДЖЕ АЗИС ИСА

                     АТИДЖЕ АШЪКОВА МЕЧОВА

                     АТИДЖЕ РЕДЖЕПОВА ВЕЛИЕВА

                     АТИДЖЕ ЮСЕИН ХЪДЪР

                     АХМЕД АСАНОВ ЗЪМБОВ

                     АХМЕД ШЕРИФ АРЪК

                     АХМЕД ШЕФКЕТ ГАВАЗ

                     АХМЕД ЮСЕИН ВЕЛИ

                     БЕЙСИМ ИДАЕТОВ МЕЧОВ

                     БИСЕР НИКОЛОВ МЕЧОВ

                     БЛАГА ИЛИЯНОВА МАНОЛОВА

                     БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ МЕДЕВ

                     БОГДАН БОНЧОВ СТОЯНОВ

                     БОГДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

                     БОЖУРА ЯНКОВА МАНОЛОВА

                     БОЖУРКА КИРОВА ГАВАЗОВА

                     БОНЧО ПАВЛОВ СТОЯНОВ

                     БОРЯНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     БОРЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ БОРИСОВ

                     ВАСИЛ КИРОВ ТОПАЛОВ

                     ВАСИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

                     ВАСФИЙЕ  АЛТАН

                     ВЕЛЕ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ

                     ВЕЛИН РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА МЕЧОВА

                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДОМУСЧИЕВА

                     ВЕЛКО НИКОЛАЕВ ДОКОЛЯНКОВ

                     ВЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ

                     ВЕСЕЛИН АНТОНОВ АСЕНОВ

                     ВИОЛЕТА ЯНКОВА МАНОЛОВА

                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДОМУСЧИЕВ

                     ВЛАДИМИР ЖЕЛЯЗКОВ МАНОЛОВ

                     ВЛАДИМИР ЮРИЕВ ДИМИТРОВ

                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕЧОВА

                     ГАЛИНА АНТОНОВА МЕЧОВА

                     ГАЛЯ ЖЕКОВА ИЛИЕВА

                     ГАНА НЕНЧОВА ДИНОВА

                     ГАНИМЕ НУРИЕВА ХЪДЪР

                     ГАНЧО ЛУКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ БОРЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

                     ГЕОРГИ НЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДОКОЛЯНКОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧЕРВЕНКОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНЧЕВ

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ПАНКОВА

                     ГЕРГАНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

                     ГИНА БОГОМИЛОВА МЕЧОВА

                     ГИНА ИЛИЕВА ЧЕРВЕНКОВА

                     ГЪЛЪБИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     ГЪЛЪБИНА СПАСОВА ХАМАРИЛОВА

                     ГЮЛЕРМАН АСАН ЮМЕР

                     ГЮЛЮ КАТЕВА НАЛОВА

                     ГЮРГЕНА АТАНАСОВА ИВАНЧЕВА

                     ДАНИЕЛА ЕЛИНОВА МЕЧОВА

                     ДАНИЕЛА ЯНКОВА МЕДЕВА

                     ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИНОВ

                     ДЖЕМИЛЕ ЯШАРОВА АРЪКОВА

                     ДИАНА АНТОНОВА МЕЧОВА

                     ДИМИТРИЙКА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА

                     ДИМИТРИНКА ВЕНЦИСЛАВОВА ГАНЧЕВА

                     ДИМИТРИЯ ВЛАСАКОВА ГЕНОВА

                     ДИМИТЪР АСЕНОВ МЕЧОВ

                     ДИМИТЪР БОЖКОВ БРАТОЕВ

                     ДИМИТЪР ВЛАСАКИЕВ ДОМУСЧИЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИНОВ

                     ДИМИТЪР ЛУКОВ ДОМУСЧИЕВ

                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА ИСЛЯМОВА

                     ЕЙВАС ИЛМАЗОВ МЕЧОВ

                     ЕЙВАС ОРХАНОВ МЕЧОВ

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

                     ЕЛЕОНОРА КАТЕВА НАЛОВА

                     ЕЛИН АСЕНОВ ИВАНОВ

                     ЕЛИНКА ПЕТКОВА ТАНЕВА

                     ЕМБИЕ МЮМЮН ЮСЕИН

                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ МЕДЕВ

                     ЕМИЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

                     ЕМИЛ МАРИНОВ МАНОЛОВ

                     ЕМИЛ МЕТОДИЕВ МЕДЕВ

                     ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ МЕЧОВ

                     ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧАКЪРОВА

                     ЕМИЛИЯ БОГОМИЛОВА МЕДЕВА

                     ЕМИЛИЯ ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕМИЛИЯ ЖЕКОВА ИВАНОВА

                     ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА МЕЧОВА

                     ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА ИЛИЕВА

                     ЕМИНЕ АМЕТ ХЪДЪР

                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА ГАВАЗОВА

                     ЕМИРЗАДЕ ФЕВЗИЕВА СЮЛЕЙМАН

                     ЕРГИН ЮСЕИНОВ ДЕЛИМУСТАФОВ

                     ЕРФАН ЮСЕИН ЮСЕИН

                     ЖЕКО ЕЛИНОВ МЕЧОВ

                     ЖИВКА АНГЕЛОВА ТОПАЛОВА

                     ЖИВКА ЮЛИАНОВА ГАВАЗОВА

                     ЗДРАВКА АСЕНОВА МАНОЛОВА

                     ЗДРАВКА ЦВЕТАНОВА МЕЧОВА

                     ЗЕЛИХА ЕЙВАСОВА МЕЧОВА

                     ЗЕЛИХА МЕХМЕДОВА ГАВАЗ

                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ГОВЕДАРОВА

                     ЗЛАТКА РАШОВА ЧАРКОВА

                     ЗОРНИЦА КРЪСТАНОВА ЗАФИРОВА

                     ЗУХРА ЮСЕИНОВА МЕЧОВА

                     ЗЮЛФИЕ АХМЕДОВА ЗЪМБОВА

                     ИВАЙЛО АХМЕДОВ ВЕЛИ

                     ИВАН АТАНАСОВ АСЕНОВ

                     ИВАН ЕМИЛОВ МЕДЕВ

                     ИВАН МЕТОДИЕВ МЕДЕВ

                     ИВАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

                     ИВАН СТОЙКОВ МЕЧОВ

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ИВАНКА ЛАЗАРОВА ЧЕРВЕНКОВА

                     ИВАНКА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

                     ИЛИНКА ИЛИЕВА МЕДЕВА

                     ИЛИЯ ЙОСИФОВ МЕДЕВ

                     ИЛИЯ СТОЯНОВ ЧЕРВЕНКОВ

                     ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЧАРКОВА

                     ИЛХАН АДРАМАНОВ ЧАКЪРОВ

                     ИСКРА АНГЕЛОВА МАНОЛОВА

                     ИСКРА БОГОМИЛОВА МЕЧОВА

                     ИСКРА СТОЙКОВА ВИТАНОВА

                     ИСМАИЛ АЛИЕВ ГАВАЗОВ

                     ИСМАИЛ ЮСМЕНОВ ГАВАЗОВ

                     ИФЕТ КЕМАЛ ТОПАЛ

                     ЙОРДАН АТАНАСОВ АСЕНОВ

                     ЙОРДАНКА НЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА ИВАНЧЕВА

                     ЙОРДАНКА СПАСОВА ИВАНЧЕВА

                     КАДИР ЯШАР ФЕЙЗУЛА

                     КАЛБИЕ ДУРМУШЕВА МЕДЕВА

                     КАЛИНКА ЯШАРОВА ВЕЛИЕВА

                     КАТЯ РАДКОВА МИХАЙЛОВА

                     КАТЯ ЩЕРЕВА НАЛОВА

                     КЕБРИЕ МЕХМЕДОВА ХАДЪРОВА

                     КИРИЛ РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     КРАСИМИР ЕМИЛОВ МАНОЛОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

                     КРАСИМИР МАРИНОВ МАНОЛОВ

                     КРАСИМИР МИРОВ ДИМИТРОВ

                     КРАСИМИРА БОРЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА МАНОЛОВА

                     КРЕМЕНА АНЕТОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

                     КРЪСТАН СТЕФАНОВ МАНОЛОВ

                     КРЪСТАНКА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

                     КРЪСТЬО ПЕТКОВ ЧЕРВЕНКОВ

                     КЯСИМЕ АХМЕДОВА МЕЧОВА

                     ЛАЗАР ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ

                     ЛАЗАРИНА БОЖКОВА ДАМЯНОВА

                     ЛАТИНКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

                     ЛАТИНКА ЕМИЛОВА МАНОЛОВА

                     ЛИБАС ИЛМАЗОВА ГАВАЗОВА

                     ЛИЛЯНА ВЕЛЕВА ОБРЕТЕНОВА

                     ЛИЛЯНА ТИТОВА МИХАЙЛОВА

                     ЛУКА ДИМИТРОВ ДОМУСЧИЕВ

                     ЛЮБКА АСПАРУХОВА МАНОЛОВА

                     ЛЮБКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

                     МАДЖИДЕ  АРЪК

                     МАЛИНА ЕМИЛОВА ВЕЛИ

                     МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА МАНОЛОВА

                     МАРИАНА ИВАНОВА МЕЧОВА

                     МАРИН НИКОЛАЕВ МАНОЛОВ

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА МАТЕВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

                     МАРИЯ БОГОМИЛОВА ГУРБАНОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ОГОРЯЛКОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЯ СИМЕОНОВА ИВАНЧЕВА

                     МАРИЯНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА

                     МАРИЯНА РАШОВА ВЛАХОВА

                     МАРИЯНА СПАСОВА ЛАХОВА

                     МАРИЯНА ЦВЕТАНОВА МЕЧОВА

                     МАРТИН СЕРАФИМОВ МИХАЙЛОВ

                     МАЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МЕМЕД МЕМЕД ИСА

                     МЕМЕД РЕМЗИ ХЪДЪР

                     МЕНСУДЕ ОСМАН ШАНСЛЪ

                     МЕТОДИ АТАНАСОВ АСЕНОВ

                     МЕТОДИ ЕМИЛОВ ШИПЛЕВ

                     МЕТОДИ ИВАНОВ МЕДЕВ

                     МЕТОДИ ЯНКОВ МЕДЕВ

                     МЕХМЕД САЛИМЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

                     МЕХМЕД ЮСЕИНОВ ИСЛЯМОВ

                     МИЛЕНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МИЛЕНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     МИЛЕНА НЕНОВА ОГОРЯЛКОВА

                     МИНКА АСЕНОВА БОРИСОВА

                     МИРА БИСЕРОВА МЕЧЕВА

                     МИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     МИРА КРАСИМИРОВА МАНОЛОВА

                     МИРА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

                     МИРЕМ МУСТАФОВА АЛИЕВА

                     МИРЕМ ЮМЕРОВА МЕЧОВА

                     МИРЕНА АТАНАСОВА АСЕНОВА

                     МИТКО САШОВ ШИКОВ

                     МИХАИЛ ВЕНЕВ ИВАНОВ

                     МИХАИЛ СЕРАФИМОВ МИХАЙЛОВ

                     МИХРЕМ РЕМЗИЕВА МЕЧОВА

                     МИХРЕМ ЯШАРОВА ИСЛЯМОВА

                     МОНИКА БИСЕРОВА МЕЧОВА

                     МУЗАФЕР НУРИЕВА МЕДЕВА-РЮСТЕМ

                     МУСТАФА АЙДЪНОВ ВЕЛИЕВ

                     МУСТАФА ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ

                     МЮРВЕТ МЕМЕД ХЪДЪРОГЛУ

                     МЮШЕРЕМ АДЕМОВА ХАДЖИЮМЕРОВА

                     НАДЕЖДА САШОВА ИВАНОВА

                     НАДЖИЕ АХМЕДОВА ТОПАЛОВА

                     НАДЖИЕ РЕДЖЕБ ФЕЙЗУЛЛАХ

                     НАДЖИЕ РЕДЖЕПОВА ГАВАЗОВА

                     НАДКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

                     НАДКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

                     НАДЯ ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА

                     НАЗИРЕ МЕХМЕДОВА ВЕЛИЕВА

                     НАЗЛЪ АЙНУРОВА КРУМОВА

                     НАЙДА АСЕНОВА МЕЧОВА

                     НАСКО НИКОЛОВ ТАНЕВ

                     НАТАЛИЯ ЗОРНИЦОВА ЗАФИРОВА

                     НАФИЕ АЛИЕВА ДЕЛИМУСТАФОВА

                     НЕБИЕ НИАЗИЕВА ИСЛЯМОВА

                     НЕДЕЛКА ГЕОРГИЕВА ДОМУСЧИЕВА

                     НЕДЯЛКА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА

                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА

                     НЕЛИ АНЕТОВА ИВАНОВА

                     НЕЛИ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     НЕЛИ СПАСОВА ЛАХОВА

                     НЕЛИ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

                     НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА

                     НЕНКА ДЕЛЧОВА ЧЕРВЕНКОВА

                     НЕНКА ЛАЗАРОВА ЧЕРВЕНКОВА

                     НЕРМИН АСАН ЮМЕР

                     НИАЗИ РЕДЖЕПОВ ИСЛЯМОВ

                     НИКИ СТОЯНОВ ГОЧЕВ

                     НИКОЛА АТАНАСОВ БЯЛЧОВ

                     НИКОЛА АТАНАСОВ ТАНЕВ

                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДИНОВ

                     НИКОЛА ПЕТРОВ ТАНЕВ

                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИВАНЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ДОКОЛЯНКОВ

                     НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОВАЧЕВ

                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ МАНОЛОВ

                     НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ КРУМОВ

                     НИКОЛАЙ ЯНКОВ МАНОЛОВ

                     НИЛГЮН  ЪШЪКСАЧАН

                     НИНА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

                     НИНА ЕМИЛОВА МАНОЛОВА

                     НИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

                     НИНА МИРОВА ИВАНОВА

                     НИСТОР АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИХАТ ЮМЕР РЮСТЕМ

                     НОРА ИВОВА ИВАНОВА

                     НУРДЖАН ОРХАНОВА ЧАКЪРОВА

                     НУРИ ИБРЯМ ЧИТАК

                     НУРИ ОСМАНОВ МЕДЕВ

                     НУРИЕ АСАНОВА АХМЕДОВА

                     НУРИЗДАН ЮСЕИНОВА КАРАВЕЛИЕВА

                     ОРХАН ИЛМАЗОВ МЕЧОВ

                     ПЕНКА РАДОВА МЕДЕВА

                     ПЕПА ГЕОРГИЕВА СУРЛЕКОВА

                     ПЕТКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     ПЕТКАНА ДЕЛЧОВА ДОМУСЧИЕВА

                     ПЕТРУНА НИКОЛОВА ЕНЕВА

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДОМУСЧИЕВА

                     ПЛАМЕН АНЕТОВ АНГЕЛОВ

                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ НОКОВ

                     РАДКО БОРЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     РАДОСЛАВ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     РАДОСЛАВ НИСТОРОВ ГЕОРГИЕВ

                     РАИП ЗАКИРОВ ДОРМУШЕВ

                     РАЙНА БИСЕРОВА МЕЧОВА

                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА БЯЛЧОВА

                     РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     РАШИД ЮСЕИНОВ ИСЛЯМОВ

                     РЕДЖЕП АХМЕДОВ ГАВАЗОВ

                     РЕДЖЕП ФЕВЗИЕВ АРЪКОВ

                     РЕДЖЕП ЮСЕИНОВ ИСЛЯМОВ

                     РЕДЖЕП ЯШАРОВ ГАВАЗОВ

                     РЕМЗИ МЕМЕД ХЪДЪР

                     РЕМЗИ РЕДЖЕПОВ МЕЧОВ

                     РЕМЗИЕ ШАБАНОВА МИХАЙЛОВА

                     РЕСМИЕ АМЕТ ХЪДЪР

                     РЕСМИЕ РАШИДОВА ГАВАЗОВА

                     РЕСМИЕ ЯШАРОВА ВЕЛИЕВА

                     РЕФИЕ МУСТАФОВА ЮСУЗОВА

                     РОЗА ВИОЛЕТОВА МАНОЛОВА

                     РОСИЦА ДИМИТРОВА МЕЧОВА

                     РУЖА ЙОСИФОВА ИВАНОВА

                     РУМЕН МЕТОДИЕВ ШИПЛЕВ

                     РУМЕН НИАЗИЕВ ИСЛЯМОВ

                     РУМЕН СЕРГЕЕВ КРУМОВ

                     РУМЕН СНЕЖАНИН МЕДЕВ

                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     РУСКА РУМЕНОВА КУЗЕВА

                     САНИЕ  ОРУЧ

                     САФИЕ АХМЕДОВА ВЕЛИЕВА

                     САФИЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

                     САФИНАС РИЗА АСАН

                     СВЕТЛА АНТОНОВА МЕДЕВА

                     СВЕТЛА КРЪСТЕВА ТАНЕВА

                     СЕВДА МЕТОДИЕВА САМУИЛИДИС

                     СЕВДИЯР РЕМЗИЕВ МЕХМЕДОВ

                     СЕДАТ ЮСЕИНОВ ДЕЛИМУСТАФОВ

                     СЕЛИМЕ АЗИС ДЕЛИМУСТАФА

                     СЕРАФИМ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

                     СЕРГЕЙ СНЕЖАНОВ ЧАКЪРОВ

                     СЕРГЕЙ ТИТОВ КРУМОВ

                     СИБЕЛ ХАРАЛАМПУС САМУИЛИДИС

                     СИЛВИЯ АЛБЕНОВА МАРИНОВА

                     СИЛВИЯ ИВАНОВА СТОЙНЕВА

                     СИЛВИЯ РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

                     СИЛВИЯ РУМЕНОВА МАНОЛОВА

                     СИЛВИЯ ЯНКОВА ИВАНОВА

                     СЛАВКА АСЕНОВА МЕДЕВА

                     СЛАВКА НИКОЛАЕВА МАНОЛОВА

                     СЛАВКА ЯНКОВА МЕЧОВА

                     СЛАВЧО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ЧАКЪРОВА

                     СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА

                     СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАРКОВА

                     СОФКА АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

                     СПАСКА ГЕОРГИЕВА ДОКОЛЯНКОВА

                     СПАСКА ДЕЛЧОВА ЛАХОВА

                     СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ДОНЕВ

                     СТЕФАН ЕМИЛОВ МЕДЕВ

                     СТЕФАН МЕТОДИЕВ МЕДЕВ

                     СТЕФАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

                     СТЕФАН ТИТОВ КРУМОВ

                     СТЕФАН ЮРИЕВ ДИМИТРОВ

                     СТЕФКА БОНЧЕВА СТОЯНОВА

                     СТЕФКА СТОЯНОВА ТОМОВА

                     СТОИЛ АТАНАСОВ ГАНИН

                     СТОЙНА БОЖКОВА ВЕЛКОВА

                     СТОЯН АТАНАСОВ АСЕНОВ

                     СТОЯН БОЖКОВ БРАТОЕВ

                     СТОЯН НИКОЛОВ ПАНКОВ

                     СТОЯНКА АТАНАСОВА ГАНИНА

                     СУНАЙ ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ

                     СУРАЙ АХМЕДОВ ЗЪМБОВ

                     ТЕВГЮЗАР  ГАНГОГЛУ

                     ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА АСЕНОВА

                     ТЕМУРДЖАН МЕМЕТ ИСА

                     ТОДОР АНКОВ КРУМОВ

                     ТОТКА КРЪСТЕВА СТАМАТОВА

                     ТРЕНДАФИЛА ДАМЯНОВА ПАНКОВА

                     ФАНКА КОСТОВА МАДЖАРОВА

                     ФАНКА РАДКОВА СТОЯНОВА

                     ФАНКА РАШОВА ГЕОРГИЕВА

                     ФАТМА ЮСЕИНОВА ЮСУЗОВА

                     ФЕРДАНЕ НЕДЖАТОВА МАДЖУРОВА

                     ФЕРИС АЙДЪНОВ ВЕЛИЕВ

                     ФЕТИЕ МУСТАФОВА ЮСУЗОВА

                     ФИДАНА РАДКОВА КРУМОВА

                     ФИДАНКА АСЕНОВА МЕЧОВА

                     ФИЛИС СЕВДИЯР ХЪДЪР

                     ФИЛКА ИВАНОВА МЕЧОВА

                     ХАСАН  ГАНГОГЛУ

                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА БОНЕВА

                     ХРИСТО СПАСОВ ВИТАНОВ

                     ЦВЕТАНА БОЖКОВА МИХАЙЛОВА

                     ЦВЯТА АНГЕЛОВА ЧЕРВЕНКОВА

                     ЦОНА НИКОЛОВА ЗАМЯРКОВА

                     ЦОНА СПАСОВА ДИНОВА

                     ШЕВКЕТ ЯШАРОВ ГАВАЗОВ

                     ШЕНАЙ МУСТАФОВА ЮСУЗОВА

                     ШЕРИВЗАДЕ АЛИ ХЪДЪР

                     ШЕРИФ АСАНОВ АСАНОВ

                     ШЕРИФ АХМЕД ТОПАЛ

                     ШЕРИФ АХМЕДОВ ЧАРКОВ

                     ШЕРМИЕ ШЕФКЕТОВА ГАВАЗОВА

                     ШЕРМИН АСАН ЮМЕР

                     ШЕФКЕТ РЕДЖЕП ГАВАЗ

                     ЩЕРЬО АТАНАСОВ АСЕНОВ

                     ЮЛИЯН АСЕНОВ ИВАНОВ

                     ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ МЕЧОВ

                     ЮЛИЯН СТЕФАНОВ МЕДЕВ

                     ЮМЕР АХМЕДОВ МЕЧОВ

                     ЮРИЙ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

                     ЮСЕИН ЕМДАД КОВАЧ

                     ЮСЕИН МУСТАФОВ ВЕЛИЕВ

                     ЮСЕИН РЕДЖЕПОВ АРЪКОВ

                     ЯНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАНОЛОВ

                     ЯНКО АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

                     ЯНКО ЙОСИФОВ ИВАНОВ

                     ЯНКО ЙОСИФОВ МЕДЕВ

                     ЯНКО МАРИЯНОВ БЕЛЧИНОВ

                     ЯНКО МИТКОВ АТАНАСОВ

                     ЯНКО РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЯНУШ РАДКОВ КРУМОВ

                     ЯШАР ИДАЕТОВ МЕЧОВ

                     ЯШАР РАШИДОВ ИСЛЯМОВ

                     ЯШАР РЕДЖЕПОВ ГАВАЗОВ

                     ЯШАР ШЕВКЕТОВ ГАВАЗОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДИНКАТА                  КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВЪЛКАНОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ АСЕНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АНДОНОВ

                     АЛЬОША БЛАГИНОВ ЦВЕТАНОВ

                     АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ

                     АНГЕЛ БЛАГОЕВ ВАСИЛЕВ

                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ПАНОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ БЛАГОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ СТОЕВ

                     АНГЕЛ ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ

                     АНГЕЛ НИКОЛОВ БЛАГОВ

                     АНГЕЛ ПЕТКОВ КОЧЕВ

                     АНГЕЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

                     АНГЕЛ ПЕТКОВ СТОЙКОВ

                     АНГЕЛ СТАЙКОВ ИЛИЕВ

                     АНГЕЛ СТОЙКОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДАВИДОВА

                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КРАТУНКОВА

                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА ШОПОВА

                     АНГЕЛИНКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИНОВА

                     АНКА АСЕНОВА КЕНДЕРОВА

                     АНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

                     АНКА ДИМИТРОВА МИТОВА

                     АНКА ИЛИЕВА ДАНОВА

                     АНКА НАЙДЕНОВА КРЪСТЕВА

                     АННА АСЕНОВА КЕНДЕРОВА

                     АННА ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА

                     АННА ЙОРДАНОВА ДАНОВА

                     АННА КРЪСТЕВА СТОЕВА

                     АСЕН АСЕНОВ КЕНДЕРОВ

                     АСЕН ГЕОРГИЕВ КОЧЕВ

                     АСЕН СТОЙЧОВ КЕНДЕРОВ

                     АСЕНКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА-КРЪСТЕВА

                     АТАНАС ВАСИЛЕВ БЛАГОВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     АТАНАС ЗДРАВКОВ СТАЙКОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ ВУЧЕВ

                     АТАНАСА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

                     АТАНАСКА БОГДАНОВА БЛАГОВА

                     АТАНАСКА ЛЮБЕНОВА БЛАГОВА

                     АТАНАСКА СПАСОВА ДИНЧЕВА

                     АТАНАСКА ТОДОРОВА СИМОНОВА

                     БЛАГИНА БЛАГОВА ЦВЕТАНОВА

                     БЛАГО ИВАНОВ АНГЕЛОВ

                     БЛАГО ИВАНОВ СУЛТАНОВ

                     БЛАГО ЙОНКОВ ЗЛАТКОВ

                     БЛАГОВЕСКА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА-РУ

                     БЛАГОВЕСТ АЛЬОШОВ ЦВЕТАНОВ

                     БЛАГОВЕСТ АТАНАСОВ БЛАГОВ

                     БЛАГОВЕСТ ЦВЕТАНОВ ДАНОВ

                     БЛАГОЙ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

                     БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

                     БЛАГОЙ ИВАНОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

                     БЛАГОЙ ТОДОРОВ БЛАГОВ

                     БОГДАНА ТОДОРОВА БЛАГОВА

                     БОГОМИЛ ЯНКОВ КЕНДЕРОВ

                     БОЖИДАР СТЕФАНОВ ЗЛАТКОВ

                     БОРИС ВЕЛИНОВ БОРИСОВ

                     БОРИС КРЪСТЕВ ЗЛАТКОВ

                     БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАЧЕВ

                     ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

                     ВАЛЕРИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

                     ВАНЧО КОЧЕВ КОЧЕВ

                     ВАНЬО КОЧЕВ КОЧЕВ

                     ВАРВАРА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ

                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ СЛАВЕЙКОВ

                     ВАСИЛ ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ

                     ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

                     ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА КРЪСТЕВА

                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КАЛБУРОВА

                     ВАСИЛКА ЗДРАВКОВА ГРОЗДАНОВА

                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА КОЧЕВА

                     ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

                     ВАСИЛКА КАТЕВА ЗЛАТКОВА

                     ВАСИЛКА МЕТОДИЕВА АСЕНОВА

                     ВАСИЛКА ЦАНКОВА СПАСОВА

                     ВЕЛИКА БЛАГОВА КОСТАДИНОВА

                     ВЕЛИКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     ВЕЛИКА СПАСОВА ЗЛАТКОВА

                     ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ

                     ВЕЛИН БОРИСОВ ВЕЛИНОВ

                     ВЕЛИЧКА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА

                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕЛИЧКО ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

                     ВЕЛКО СПАСОВ ШОПОВ

                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

                     ВЕСКА НИКОЛАЕВА ЧАКЪРОВА

                     ВИЛИ БЛАГОВА КОСТАДИНОВА

                     ВИЛИ ЦВЕТАНОВА СТОЕВА

                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА

                     ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СТОЕВА

                     ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА

                     ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

                     ВЛАДИМИРКА АТАНАСОВА ЗЛАТКОВА

                     ГЕНКА ВЕЛЧЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

                     ГЕНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БЛАГОВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПАНОВ

                     ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БОЙЧЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ СИМОНОВ

                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЗЛАТКОВ

                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ЛУКОВ СТОЕВ

                     ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ РАНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛЮТОВ

                     ГЕОРГИ ЯНКОВ НЕНЧЕВ

                     ГЕОРГИ ЯНКОВ ЯНКОВ

                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

                     ГЕРГАНА АНТОНОВА СУРЛЕКОВА

                     ГЕРГАНА ЗАПРЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ГИНА СТОЯНОВА ВЪЛКАНОВА

                     ГРОЗДЕНКА АТАНАСОВА СУЛТАНОВА

                     ГЮРГЕНА БЛАГОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ДАВИД АТАНАСОВ СТАЙКОВ

                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА

                     ДЕЯНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

                     ДИАНА ЗАПРИНОВА МИЛАДИНОВА

                     ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ДАНОВА

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ НЕДЕЛЧЕВ

                     ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ ТРИФОНОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ БЛАГОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

                     ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ПАНЕВ

                     ДИМИТЪР СТОЙКОВ ДАМЯНОВ

                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМЧО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

                     ДОНКА СТЕФАНОВА КЕНДЕРОВА

                     ДОНКА ТОДОРОВА ЯНКОВА

                     ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА КОЦЕВА

                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КЕНДЕРОВА

                     ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ЕЛИНКА МИЛАДИНОВА СУЛТАНОВА

                     ЕМИЛ СТОЙЧОВ КЕНДЕРОВ

                     ЕМИЛИЯ АСЕНОВА КЕНДЕРОВА

                     ЖОРЖЕТА ДИМИТРОВА ПОРЯЗОВА

                     ЗАПРИН НИКОЛОВ МИЛАДИНОВ

                     ЗАПРИНКА КУРТЕВА АСЕНОВА

                     ЗАПРЯН ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВ

                     ЗАПРЯН ИЛИЕВ НИКОЛОВ

                     ЗАПРЯН СТОЯНОВ ПАШОВ

                     ЗАХАРИ ИЛИЕВ ПЕТРОВ

                     ЗДРАВКО АТАНАСОВ СТАЙКОВ

                     ЗЛАТА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА

                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ЗЛАТКА ИВАНОВА КОЧЕВА

                     ЗЛАТКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

                     ИВАН БЛАГОЕВ ВАСИЛЕВ

                     ИВАН БЛАГОЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СУЛТАНОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

                     ИВАН ИВАНОВ ПЕТКОВ

                     ИВАН КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ

                     ИВАН ЛАЗАРОВ ДАНОВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ

                     ИВАН НИКОЛОВ СТОЕВ

                     ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ СТОЕВ

                     ИВАН ЦАНКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

                     ИВАН ЦВЕТАНОВ СТОЕВ

                     ИВАНА ЛАЗАРОВА ДЖАМБАЗКА

                     ИВАНА СТОЙКОВА КРЪСТЕВА

                     ИВАНКА АТАНАСОВА СТОЕВА

                     ИВАНКА БЛАГОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИВАНКА ВЕЛКОВА ШОПОВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВСКА

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     ИВАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

                     ИВЕЛИНА ВАНЧОВА БАЖДАРОВА

                     ИЛИАНА БЛАГОЕВА СОКОЛОВА

                     ИЛИНКА ЗАХАРИЕВА МИТОВА

                     ИЛИЯ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ КРУМОВ

                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

                     ИЛИЯН ИВАНОВ КАЛБУРОВ

                     ИЛКО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ЙОНКО БЛАГОВ ЗЛАТКОВ

                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ

                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ДАНОВ

                     ЙОРДАНА СТЕФАНОВА ТАНОВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СУЛТАНОВА

                     ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ДИНЧЕВА

                     ЙОРДАНКА СТОЙКОВА ТАНОВА

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ДАНОВА

                     КАЛИНКА СТОЙКОВА СТОЕВА

                     КАРАМФИЛА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

                     КАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     КЕРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     КИРИЛКА ЗАПРИНОВА ТАНОВА

                     КОСТАДИНА КРЪСТЕВА ДАМЯНОВА

                     КОСТАДИНКА ТОДОРОВА МАРКОВА

                     КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ДИНЧЕВ

                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ЧАКЪРОВ

                     КРАСИМИР ПЕТРУНОВ ГЕОРГИЕВ

                     КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА

                     КРЪСТЬО ВАСИЛЕВ ПОРЯЗОВ

                     КРЪСТЮ ВЛАДИМИРОВ СТОЕВ

                     ЛАЗАР ВАСИЛЕВ ВЪЛКАНОВ

                     ЛАЗАР ГЕНОВ МИТОВ

                     ЛАЗАР ДИМИТРОВ БЛАГОВ

                     ЛАЗАР ДИМИТРОВ ДАНОВ

                     ЛАЗАР КРЪСТЕВ БЛАГОВ

                     ЛАЗАРИНА СТОЙКОВА БЛАГОВА

                     ЛАТИНКА СТОЯНОВА КОЧЕВА

                     ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

                     ЛИЛИЯ БЛАГОЕВА ПЕТКОВА

                     ЛИЛЯНА БОРИСОВА БОЖИЛОВА

                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

                     ЛИНКА ИВАНОВА БЛАГОВА

                     ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ЛЮБЕНОВ

                     ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ ДИНЧЕВ

                     ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     МАЛИНКА АЛЕКСИЕВА ТРИФОНОВА

                     МАРГАРИТА АТАНАСОВА ПАНЕВА

                     МАРГАРИТКА БОРИСОВА ПАЧЕВА

                     МАРИАНА МАРИНОВА ВЪЛКАНОВА

                     МАРИЕТА ЛАЗАРОВА БЛАГОВА

                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ЧОРБАДЖИЙСКА

                     МАРИЙКА ИВАНОВА ШОПОВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА БЛАГОВА

                     МАРИЯ КИРИЛОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ДАНОВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА ЛЮТОВА

                     МАРИЯ СТОЕВА АНДОНОВА

                     МАРИЯНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

                     МАЯ ТРИФОНОВА ДАНАИЛОВА

                     МИЛКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

                     МИТРА МИХАЙЛОВА ЙОКОВА

                     НАДЕЖДА МИТЕВА ВЪЛЧЕВА

                     НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА КОЧЕВА

                     НАДЕЖДА СТЕФАНОВА СТОЙКОВА

                     НАДКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

                     НАДЯ МИТКОВА АСЕНОВА

                     НАЙДЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

                     НАЙДЕНА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА

                     НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА ДАНОВА

                     НЕВЕНА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА

                     НЕВЕНКА СТОЯНОВА ЦВЕТАНОВА

                     НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

                     НЕШКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

                     НИКОЛА БЛАГОВ ВЕЛИНОВ

                     НИКОЛА БОРИСОВ МЛАДЕНОВ

                     НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ВАНЧОВ КОЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ

                     НИКОЛИНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

                     НИКОЛИНКА ВЕЛИНОВА БОРИСОВА

                     НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА

                     ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ДАНОВА

                     ПАВЛИНА ГРОЗДАНОВА ИЛИЕВА

                     ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА ЧОРБАДЖИЙСКА

                     ПЕНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА

                     ПЕТКАНА ДЕЛЯНОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕТКО АНГЕЛОВ СТОЙКОВ

                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА КОЦЕВА

                     ПЕТРУНА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

                     ПЕТРУНКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

                     ПЕТРУНКА ВАСИЛЕВА ЖЕЛЕВА

                     ПЕТРУНКА ДАВИДОВА СТАЙКОВА

                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ДАМЯНОВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

                     ПЕТЪР НИКОЛОВ БЛАГОВ

                     ПЕТЪР СТОЙКОВ ДИМИТРОВ

                     ПЕТЪР ТРИФОНОВ ДАНАИЛОВ

                     РАЙНА ТОДОРОВА СТОЕВА

                     РОСИЦА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

                     РОСИЦА ЖИВКОВА КРЪСТЕВА

                     САШКА МЛАДЕНОВА СТОЕВА

                     САШКА ТОДОРОВА ДИМОВА

                     СВЕТЛА САШКОВА СТОЯНОВА

                     СЕВДАЛИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     СИЙКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     СИЙКА ДИМИТРОВА СПАСОВА

                     СИЙКА МИТОВА БЛАГОВА

                     СЛАВЕЙКО КИРИЛОВ НИКОЛОВ

                     СЛАВКА ЙОРДАНОВА НЕНЧЕВА

                     СЛАВКА ЯНКОВА ЯНКОВА

                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     СОНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

                     СОНЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

                     СПАС СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ

                     СПАС ЦВЕТАНОВ ДАНОВ

                     СПАСА ДИМИТРОВА ПАНКЕВА

                     СПАСА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА

                     СПАСИЙКА БЛАГОВА ИВАНОВА

                     СПАСИЙКА ПЕТКОВА СПАСОВА

                     СПАСКА АНГЕЛОВА ГОРЧЕВА

                     СПАСКА ПЕТРОВА ЗЛАТКОВА

                     СТАНИМИР АЛЬОШЕВ ЦВЕТАНОВ

                     СТЕФАН БЛАГОВ ЗЛАТКОВ

                     СТЕФАН СТАЙКОВ ИЛИЕВ

                     СТЕФАН ТОДОРОВ ПЕТКОВ

                     СТОЙКО ВЛАДОВ ТАНОВ

                     СТОЙНА ИЛИЕВА СПАСОВА

                     СТОЙЧО АСЕНОВ КЕНДЕРОВ

                     СТОЙЧО АСЕНОВ КЕНДЕРОВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

                     СТОЯН ИВАНОВ КОЧЕВ

                     СТОЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

                     СТОЯН СПАСОВ ГРОЗДАНОВ

                     СТОЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

                     СТОЯНА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА КОЧЕВА

                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ПАШОВА

                     СТОЯНКА ПЕЕВА СТОЕВА

                     СТОЯНКА ПЕТРОВА КОЧОВА

                     СТОЯНКА ЦВЯТКОВА НЕЙЧЕВА

                     ТАНЯ БЛАГОВА ЗЛАТКОВА

                     ТАНЯ ВАСИЛЕВА КАМБУРОВА

                     ТЕРЕЗА ГЕОРГИЕВА МИЛАДИНОВА

                     ТОДОР ИГНАТОВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ЯНКОВ ЯНКОВ

                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ДАНОВА

                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     ТОДОРКА ТОДОРОВА ЦВЕТАНОВА

                     ФАНИ ТОДОРОВА АНГЕЛЧЕВА

                     ФИДАНА ЕЛИФОВА КЕНДЕРОВА

                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

                     ХРИСТО АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

                     ХРИСТО МЛАДЕНОВ МИТОВ

                     ЦАНКО АНГЕЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

                     ЦАНКО ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ДАНОВ

                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

                     ЦВЕТАН БЛАГОВ ДАНОВ

                     ЦВЕТАН ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ СТОЕВ

                     ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

                     ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА

                     ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА СИМОНОВА

                     ЮЛИЯ СТОЯНОВА СТОЙКОВА

                     ЯНКА АТАНАСОВА ЗЛАТКОВА

                     ЯНКО АСЕНОВ КЕНДЕРОВ

                     ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАЛУГЕРОВО               КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ПОИБРЕНСКИ

                     АНА АТАНАСОВА ВЪРТИГОВА

                     АНА ДИМИТРОВА ЦВИЧЕВА

                     АНАСТАС ТОМОВ МАСУРСКИ

                     АНАСТАСИЯ ВЕЛИКОВА КРАНТОВА

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ МИЧОВ

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ НЕНЧЕВ

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ШИНИКОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДУДОВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ КОЧЕВ

                     АНГЕЛ ДРАГАНОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ СТОЯНОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ НЕНОВ

                     АНГЕЛ ИЛИЕВ БАНЧЕВ

                     АНГЕЛ КРЪСТЕВ ВЪРТИГОВ

                     АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОПОВ

                     АНГЕЛ ПЕТКОВ ТОНОВ

                     АНГЕЛ СПАСОВ КЕРЕМИДОВ

                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ БЕЙКОВ

                     АНГЕЛ СТОЕВ СТОЕВ

                     АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ДРАГАНОВ

                     АНГЕЛИНА БОРИСОВА ШИПАРОВА

                     АНГЕЛИНА НАНЕВА БОГДАНОВА

                     АНГЕЛЧО ИВАНОВ МАЛАКОВ

                     АНДРЕЯ ПЕТРОВ МАРИНОВ

                     АНЕТА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

                     АНЕТА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

                     АНИ СТОЯНОВА НЕНОВА

                     АНКА ИВАНОВА ВЕКОВА

                     АНКА СТОЙНОВА КОЧЕВА

                     АНКА ТОДОРОВА РАБАДЖИЙСКА

                     АННА ДАВИДОВА ЧЕРГАРОВА

                     АННА ИЛИЕВА ТЕЛИЙСКА

                     АННА НИКОЛОВА ДУДОВА

                     АННА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

                     АНУШКА ИВАНОВА НЕШКОВА

                     АТАНАС БОРИСОВ ДИКОВ

                     АТАНАС ГЕНЧЕВ МЕШЕВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ ГЮРОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ НЕНЧЕВ

                     АТАНАС ИВАНОВ ПОИБРЕНСКИ

                     АТАНАС ИВАНОВ ШИПАРОВ

                     АТАНАС НИКОЛОВ ДЮЛГЕРОВ

                     АТАНАСА ПАНЧОВА ЦВИЧЕВА

                     АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ТРИФОНОВА

                     АТАНАСКА ВАЧОВА ДРАГАНОВА

                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА КОМАРОВА

                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ПАРАПАНОВА

                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ШИПАРОВА

                     АТАНАСКА ИЛИЕВА КОЧЕВА

                     АТАНАСКА КРЪСТЕВА ДРАГАНОВА

                     БИСЕР ГЕОРГИЕВ ГАНИН

                     БЛАГО АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ

                     БЛАГОЙ ПЕТКОВ ЦОНКОВ

                     БОГОМИЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

                     БОРИСЛАВ ДИМЧЕВ БОРИСОВ

                     БОРЯНА АСЕНОВА КРЪСТЕВА

                     ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ СИРАКОВ

                     ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВА КЕРЕМИДОВА

                     ВАСИЛ ВАСИЛОВ ВАСИЛОВ

                     ВАСИЛ ВИКТОРОВ ЗАТЯМИН

                     ВАСИЛ ВЪРБАНОВ СИРАКОВ

                     ВАСИЛ ИЛИЕВ МАРКОВ

                     ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

                     ВАСИЛ КРАСИМИРОВ БАНГЬОЗОВ

                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСОВ

                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

                     ВАСИЛКА СТОЙКОВА БЛАГОВА

                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА

                     ВАСИЛЯ БОРИСОВА ЛАЗАРОВА

                     ВАСКО ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ

                     ВАСКО ПЕТКОВ КРЪСТЕВ

                     ВАЧО СТЕФАНОВ ДРАГАНОВ

                     ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ПИРОНКОВА

                     ВЕЛИКА ИВАНОВА НЕШКОВА

                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЕНОВА

                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ГЮРОВА

                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА СИРАКОВА

                     ВЕНЕЛИНА СТЕФАНОВА КАРАГЬОЗОВА-БОЙЧЕВА

                     ВЕНЕТА АТАНАСОВА ЕЛЕНКИНА

                     ВЕНЕТА ИЛИЕВА ЗАХАРИЕВА

                     ВЕНЕТА ТОДОРОВА КЕРЕМИДОВА

                     ВЕНКО НИКОЛОВ ШИПАРОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ БАНЧЕВ

                     ВЕРА ИВАНОВА ТОШЕВА

                     ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

                     ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА АСЕНОВА

                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ТОШЕВА

                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ПОПОВА

                     ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА ДАВИДОВА

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДАНДЕНОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

                     ВЪЛЧО ПЕТКОВ ТОНОВ

                     ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ

                     ВЪРБАН ДАВИДОВ ДАВИДОВ

                     ВЪРБИНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА

                     ГАНА ИВАНОВА МИНЕВА

                     ГЕНКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

                     ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ ЗАТЯМИН

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОГДАНОВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПОПОВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВОЙНОВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДРАГАНОВ

                     ГЕОРГИ ВАСКОВ ИЛЧЕВ

                     ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ПИРОНКОВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МОЛЛОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАРКОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ФАШЛАКОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЦОНКОВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БАНЧЕВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БИКОВ

                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ

                     ГЕОРГИ КОЦЕВ АСЕНОВ

                     ГЕОРГИ КРЪСТАНОВ ФИЛИПОВ

                     ГЕОРГИ НЕНКОВ ЛАЗАРОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НЕНОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОМАРОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЧЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДРАГАНИЧИН

                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ КЕРЕМИДОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ КЕРЕМИДОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪРТИГОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОИБРЕНСКИ

                     ГЕОРГИ САШОВ КУЗМАНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОЖКОВ

                     ГЕОРГИ ТОМОВ МАРКОВ

                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИЧЕВ

                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ

                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА СТОЙКОВА

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА МОЛЛОВА

                     ГЕРГИНА СТОЙКОВА НАЙДЕНОВА

                     ГИНА АНГЕЛОВА ШИПАРОВА

                     ГИНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА

                     ГИНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

                     ГИНА ПЕТКОВА НЕШКОВА

                     ГИНКА СТЕФАНОВА ДИКОВА

                     ГРИГОР ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ

                     ДАВИД НИКОЛОВ ГАРДАНСКИ

                     ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ ДЕЛЧЕВ

                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ НЕНЧЕВ

                     ДАНИЕЛА ВАЧОВА ДРАГАНОВА

                     ДАНКА КРЪСТАНОВА ГАНЧЕВА

                     ДАФИНКА АТАНАСОВА ГАНЧЕВА

                     ДАФИНКА ЛАЗАРОВА ГАРДАНСКА

                     ДАФИНКА МАЛИНОВА ФЪРЦОВА

                     ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ПАУНОВА

                     ДЕЧО РОСИЦЕВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТРИЙКА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА

                     ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА

                     ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА МАЛАКОВА

                     ДИМИТРИЯ БОРИСОВА БАНЧЕВА

                     ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ДЮЛГЕРОВА

                     ДИМИТРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     ДИМИТРИЯ ПЕТКОВА ЦОНЧЕВА

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДУДОВ

                     ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ПОПОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИЧЕВ

                     ДИМИТЪР ВАЧЕВ ДРАГАНОВ

                     ДИМИТЪР ВЪЛКОВ КОСТОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДРАГАНИЧИН

                     ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ЦОНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ КОЧЕВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ХРИСТОСКОВ

                     ДИМИТЪР ИЛИОНОВ КОЛЧАКОВ

                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МОЛЛОВ

                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ДИКОВ

                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ СИРАКОВ

                     ДИЯНА ЛЮДМИЛОВА БАНЧЕВА

                     ДУЧКА ХРИСТОВА БАНГЬОЗОВА

                     ЕВГЕНИЯ КРЪСТЕВА БАНЧЕВА

                     ЕВЕЛИНА ВАЧОВА ДРАГАНОВА

                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БЕЙКОВА

                     ЕЛЕНА ВЪРБАНОВА ГАНИНА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЧАКОВА

                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

                     ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ЧУКУРАНОВА

                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА

                     ЕЛЕНКА ИЛИЕВА КЪНЧЕВА

                     ЕМИЛ АНГЕЛОВ БАНЧЕВ

                     ЕМИЛ ИВАНОВ ШИНИКОВ

                     ЕМИЛ ИЛИЕВ ТОДОРОВ

                     ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ЦОНЧЕВ

                     ЗАХАРИ АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

                     ЗАХАРИ ТОДОРОВ ДУДОВ

                     ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ДЮЛГЯРОВА

                     ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА ТЕОФИЛОВА

                     ЗДРАВКА ПЕТРОВА БЕЙКОВА

                     ЗОНКА НИКОЛОВА ПОИБРЕНСКА

                     ИВАЙЛО РУМЕНОВ ПОПОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ МАЛАКОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ НЕНОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ НЕНЧЕВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

                     ИВАН ВАЧОВ ДРАГАНОВ

                     ИВАН ВЕНЦЕВ ГАНЧЕВ

                     ИВАН ВЛАДИМИРОВ ДАНДЕНОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕНОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

                     ИВАН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ

                     ИВАН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ

                     ИВАН ИЛИЕВ СТОЕВ

                     ИВАН КОСТАДИНОВ СТОИМЕНОВ

                     ИВАН КРАСИМИРОВ ЦОНКОВ

                     ИВАН ЛАЗАРОВ ШИПАРОВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ГЕРОВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ПИРОНКОВ

                     ИВАН ПЕТКОВ ДАНДЕНОВ

                     ИВАН СТЕФАНОВ МОЛЛОВ

                     ИВАН ТОДОРОВ ДРАГАНОВ

                     ИВАНА АТАНАСОВА ВАЧЕВА

                     ИВАНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

                     ИВАНА КРЪСТАНОВА ПОИБРЕНСКА

                     ИВАНА НИКОЛОВА СРЕБРИНА

                     ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛОВА

                     ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТАНЧЕВА

                     ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА ГАНЧЕВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕЧЕВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

                     ИВАНКА ЗАХАРИЕВА ТРИФОНОВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА НЕНЧЕВА

                     ИВАНКА КРЪСТЕВА БАНЧЕВА

                     ИВАНКА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА

                     ИВАНКА НИКОЛОВА ШИНИКОВА

                     ИВАНКА ПЕТКОВА МИЧЕВА

                     ИВАНКА РАНГЕЛОВА ДАНДЕНОВА

                     ИВАНКА СТОИЛОВА МИЧЕВА

                     ИВЕЛИНА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА

                     ИВЕТА РАДУЛОВА ТОНОВА

                     ИГЛИКА АСЕНОВА АНДРЕЕВА

                     ИЛИАН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

                     ИЛИНА АНГЕЛОВА КАРАДЖОВА

                     ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА

                     ИЛИНКА КРЪСТАНОВА КОЛЧАКОВА

                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ

                     ИЛИЯ АСЕНОВ ТОДОРОВ

                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ФАШЛАКОВ

                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ БЕЙКОВ

                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПОИБРЕНСКИ

                     ИЛИЯ КОЦЕВ АСЕНОВ

                     ИЛИЯНА КРЪСТЕВА НЕНОВА

                     ЙОВКА НИКОЛОВА ГУРКОВА

                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ХРИСТОВ

                     ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

                     ЙОРДАНА ПАУНКОВА БЕЙКОВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА

                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДУДОВА

                     ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ДИКОВА

                     ЙОРДАНКА МИРОСЛАВОВА БИКОВА

                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА КОМАРОВА

                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА МИЧЕВА

                     КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА

                     КАРАМФИЛКА АСЕНОВА МИЛЕВА

                     КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

                     КОНСТАНТИН ИЛИЕВ АСЕНОВ

                     КОСТАДИН ПЕТКОВ СТОИМЕНОВ

                     КОСТАДИНКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА

                     КОЦЕ АСЕНОВ ТОДОРОВ

                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ МОЛЛОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ЦОНКОВ

                     КРАСИМИР КРЪСТЕВ БАНГЬОЗОВ

                     КРАСИМИР ПЕТКОВ ГАНЧЕВ

                     КРАСИМИР ПЕТКОВ КЪНЧЕВ

                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ДИКОВ

                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

                     КРАСИМИР СТОЙЧЕВ БАНЧЕВ

                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА

                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ШИНИКОВА

                     КРЪСТАН КРАСИМИРОВ БАНГЬОЗОВ

                     КРЪСТАНКА ИЛИЕВА ПИРОНКОВА

                     КРЪСТАНКА СПАСОВА БЛАГОВА

                     КРЪСТЬО ДИМИТРОВ ЧЕРГАРОВ

                     КРЪСТЮ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ

                     КЪНЧО АНГЕЛОВ ВЕЛЧЕВ

                     КЪНЧО СТРАХИЛОВ НЕШКОВ

                     ЛАЗАР ДИМИТРОВ МОЛЛОВ

                     ЛАЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ЛАЗАР НИКОЛОВ СИМОНОВ

                     ЛАЗАРИНА СТЕФАНОВА БОЖКОВА

                     ЛАЗАРИНКА ЛАЗАРОВА ДАНДЕНОВА

                     ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА

                     ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ДРАГАНОВА

                     ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ВАСОВА

                     ЛУШКА ТЕОДОСИЕВА НЕНОВА

                     ЛЪЧЕЗАР НЕНКОВ ЛАЗАРОВ

                     ЛЮБКА ПЕТРОВА СТОИМЕНОВА

                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГАНИН

                     ЛЮБОМИР ИВАНОВ МАНТАРОВ

                     ЛЮДМИЛА ИВАНОВА НЕШКОВА

                     МАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                     МАРИАНА ХРИСТОВА ПОПОВА

                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ДЕЛЧЕВА

                     МАРИЙКА ИВАНОВА ДИКОВА

                     МАРИН ИЛИЕВ ТОДОРОВ

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА МИРЧЕВА

                     МАРИЯ АТАНАСОВА ШИНИКОВА

                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЗАТЯМИНА

                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА

                     МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА БЕЙКОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИМОНОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДРАГАНИЧИНА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА

                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА ГЕРОВА

                     МАРИЯ МАРКОВА ПОПОВА

                     МАРИЯ МИЛАНОВА НЕШКОВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА ПОПОВА

                     МАРИЯ ПЕТРОВА ВЪЛКОВА

                     МАРИЯ ПЕТРОВА КУЗЕВА

                     МАРИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     МАРИЯНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

                     МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БАНЧЕВА

                     МАРТИН ВАЧОВ ДРАГАНОВ

                     МАША АНГЕЛОВА ХРИСТОСКОВА

                     МАША ВАСКОВА ИЛЧЕВА

                     МИЛЕНА ЗАПРЯНОВА ТОДОРОВА

                     МИЛКА ИВАНОВА КОЧЕВА

                     МИЛКО КРЪСТЕВ МОЛЛОВ

                     МИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     МИРА ИВАНОВА БЕЙКОВА

                     МИРОНКА РУСАНОВА ПОПОВА

                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     МИРОСЛАВ ИВОВ ШИНИКОВ

                     МИРОСЛАВ ИЛИЕВ БИКОВ

                     МИТРА АНГЕЛОВА МОЛЛОВА

                     МИТРА ГЕОРГИЕВА СИРАКОВА

                     МИТРА ТОДОРОВА МОЛЛОВА

                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БАНЧЕВА

                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ХРИСТОСКОВА

                     НАСКА ТОДОРОВА БОРИСОВА

                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ШИПАРОВА

                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ШИПАРОВА

                     НЕЛИ ДИМИТРОВА ЦОНЧЕВА

                     НЕНА ПАНЧОВА СИРАКОВА

                     НЕНКА НИКОЛОВА ФРАНГОВА

                     НЕНКО НИКОЛОВ ШИПАРОВ

                     НИКОЛА АНГЕЛОВ ПОПОВ

                     НИКОЛА ИВАНОВ КОЧЕВ

                     НИКОЛА НИКОЛОВ ШИПАРОВ

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НЕНОВ

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ СТОЕВ

                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МОЛЛОВ

                     НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ СИРАКОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ БОРИСОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КЕРЕМИДОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПИРОНКОВ

                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КОЛЧАКОВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ПОПОВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ШИПАРОВ

                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ МАНЕВ

                     НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ВАЧЕВА

                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА ЗАТЯМИНА

                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА КАТЪРЧЕВА

                     НИКОЛИНА БЛАГОВА НЕШКОВА

                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРГАРОВА

                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ПИРОНКОВА

                     НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА МИЧЕВА

                     НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА НАЙДЕНОВА

                     НИНА КРУМОВА МОЛЛОВА

                     НИНА САШОВА ЗАХАРИЕВА

                     НИНА СТОЙКОВА КАРАДЖОВА

                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ГАНИНА

                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЧАКОВА

                     ПАВЛИНКА ИВАНОВА ЦОНКОВА

                     ПАНКА НИКОЛОВА ДАНДЕНОВА

                     ПЕНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

                     ПЕНКА АНГЕЛОВА НЕНЧЕВА

                     ПЕНКА ВЪРБАНОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ФАШЛАКОВА

                     ПЕНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

                     ПЕНКА ДИМИТРОВА СТОЕВА

                     ПЕНКА ИВАНОВА БОГДАНОВА

                     ПЕНКА ИВАНОВА МОЛЛОВА

                     ПЕНКА НИКОЛОВА БОЖКОВА

                     ПЕНКА НИКОЛОВА ГАНИНА

                     ПЕНКА СТОЯНОВА ДИНЧЕВА

                     ПЕТКО АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

                     ПЕТКО БЛАГОЕВ ЦОНКОВ

                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КЕРЕМИДОВ

                     ПЕТКО ИВАНОВ ДАНДЕНОВ

                     ПЕТКО КОСТАДИНОВ СТОИМЕНОВ

                     ПЕТКО КРАСИМИРОВ КЪНЧЕВ

                     ПЕТКО НИКОЛОВ МОЛЛОВ

                     ПЕТРУНКА ИВАНОВА МЕДАРОВА-ПАМПОВА

                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ЦВИЧЕВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПОИБРЕНСКИ

                     ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ДИКОВ

                     ПЕТЪР ЛАЗАРОВ СИМОНОВ

                     ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ГАНИН

                     ПЕТЪР ПЕТРОВ КУЗЕВ

                     ПЕТЬО ИВАНОВ НЕШКОВ

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДРАГАНИЧИНА

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА

                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ИЛЧЕВА

                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПОИБРЕНСКИ

                     ПЛАМЕН ДАМЯНОВ КОМСАЛОВ

                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ СТОЕВ

                     РАДКА НАНЕВА ПОИБРЕНСКА

                     РАДКА ТОДОРОВА ЦОНКОВА

                     РАЙКО СТОЯНОВ РАЙКОВ

                     РОСА ВАСИЛЕВА БАНЧЕВА

                     РОСИЦА СЕВДАЛИНОВА СТОЯНОВА

                     РУЖА ИВАНОВА ЦОНКОВА

                     РУМЕН МИЛУШЕВ ДУДОВ

                     РУСКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

                     САВКА ИВАНОВА ДЕНОВА

                     САШКА ПЕТРОВА ПОПОВА

                     САШО НИКОЛОВ ЗАХАРИЕВ

                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА КЕРЕМИДОВА

                     СЕВДЕЛИНА ПАВЛОВА МИЛЕВА

                     СИЙКА ВАСИЛЕВА ЦОНКОВА

                     СИЛВИЯ ИЛИЕВА КУЗЕВА

                     СИЛВИЯ СТЕФАНОВА КОСТОВА

                     СЛАВЕНА АНГЕЛОВА ПИРОНКОВА

                     СЛАВКА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА

                     СОФКА СТОЯНОВА ПАУНОВА

                     СПАСА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА

                     СТАЙКО ВИКТОРОВ АНДРЕЕВ

                     СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ДРАГАНОВА

                     СТАНКА АНГЕЛОВА ШИПАРОВА

                     СТЕФАН АНГЕЛОВ БЕЙКОВ

                     СТЕФАН КИРИЛОВ ШИНИКОВ

                     СТЕФАН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

                     СТЕФАН САНДОВ МИЛЕВ

                     СТЕФАН СТОЯНОВ ГАНЧЕВ

                     СТЕФКА НИКОЛОВА ШИПАРОВА

                     СТОЙЧО КРЪСТЕВ БАНЧЕВ

                     СТОЯН АНГЕЛОВ ВЛАХОВ

                     СТОЯН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ

                     СТОЯН НИКОЛОВ НЕШКОВ

                     СТОЯН ПЕНЧЕВ КАРАДЖОВ

                     СТОЯН ТОТЕВ СТАНЕВ

                     СТОЯН ХРИСТОВ БОЙЧЕВ

                     СТОЯНА АТАНАСОВА ЧУКУРАНОВА

                     СТОЯНКА БЛАГОВА БЛАГОВА

                     СТОЯНКА КРЪСТАНОВА НЕШКОВА

                     СТОЯНКА ЛАЗАРОВА НЕШКОВА

                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ДРАГАНОВА

                     ТАНКА КРЪСТЕВА БАНГЬОЗОВА

                     ТАНКА ЛАЗАРОВА РАЙКОВА

                     ТАНКА СПАСОВА ГЕЧЕВА

                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА БЛАГОВА

                     ТЕМЕЛКА ЯНКОВА МИЛЕВА

                     ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ВЛАХОВА

                     ТЕОДОР ЗАХАРИЕВ ДУДОВ

                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА

                     ТЕОДОРА ПЕТКОВА КЕРЕМИДОВА

                     ТЕОФИЛ АНГЕЛОВ ТЕОФИЛОВ

                     ТИХОМИРА ДИМИТРОВА ДИНЧЕВА

                     ТОДОР АСЕНОВ МИЛЕВ

                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ПАУНОВ

                     ТОДОР ИВАНОВ ДРАГАНОВ

                     ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ

                     ТРЪНКА МИХАЙЛОВА ЦОНКОВА

                     ХИСАРКА ИВАНОВА ГЮРОВА

                     ХРИСТИНА РУМЕНОВА ПОПОВА

                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА КЕРЕМИДОВА

                     ХРИСТИНКА ЙОРДАНОВА ШИНИКОВА

                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИЧЕВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ БОЙЧЕВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ БОЙЧЕВ

                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ

                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЦОНЧЕВ

                     ЦВЕТАН ВАЧЕВ ДРАГАНОВ

                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ

                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ДЕНОВА

                     ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА БИКОВА

                     ЦВЕТАНКА КРЪСТАНОВА СТОЯНОВА

                     ЦВЕТАНКА МАЛИНОВА МАНТАРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ИВАНЧЕВА

                     ЦЕЦА РУМЕНОВА ДУДОВА

                     ЦОНКА БОРИСОВА МИЧЕВА

                     ЮЛИЯ ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

                     ЮЛИЯ СТОЯНОВА ПОПОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАЛУГЕРОВО               КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР КЛАУС КРАУЗЕ

                     АНА ЗЛАТКОВА ИВАНОВА

                     АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

                     АНГЕЛ АНДРЕЕВ ЛАЗАРОВ

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ДАМЯНОВ

                     АНГЕЛ БОРИСОВ КОРЦАЛОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДЕНКОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ КЪНЕВ

                     АНГЕЛ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ

                     АНГЕЛ ЛЪЧЕЗАРОВ ЛАЗАРОВ

                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕЧЕВ

                     АНГЕЛ СТОЯНОВ РЪЖАНКОВ

                     АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ДУДОВА

                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА

                     АНГЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ГАНИНА

                     АНГЕЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА РУЖИНОВА

                     АНДРЕЙ ЙОСИФОВ АНДРЕЕВ

                     АНДРЕЙ ТОДОРОВ КОЛЧАКОВ

                     АНЕТА ГЕОРГИЕВА РУЖИНОВА

                     АНКА ВЪРБАНОВА ВЕЛЧЕВА

                     АНКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

                     АНКА САВОВА ДРЪНДЕВА

                     АНТОАНЕТА АТАНАСОВА НЕНОВА

                     АНТОАНЕТА ЗАПРЯНОВА МОЛЛОВА

                     АНТОАНЕТА ТОДОРОВА КЕРЕМИДОВА

                     АСЕН СТЕФАНОВ КОРЦАЛОВ

                     АТАНАС ВЪРБАНОВ КОЛЧАКОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ КОЛЧАКОВ

                     АТАНАС НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ

                     АТАНАС НИКОЛОВ КОЛЧАКОВ

                     АТАНАС НИКОЛОВ КОЧЕВ

                     АТАНАСА ЛАЗАРОВА РЪЖАНКОВА

                     АТАНАСА СИМОНОВА КЪНЕВА

                     АТАНАСКА ВЪРБАНОВА КОЛЧАКОВА

                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

                     АТАНАСКА ДИМИТРОВА КРАЙНИНА

                     АТАНАСКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     АТАНАСКА ПЕТРОВА ДОЙЧЕВА

                     АТАНАСКА ТОДОРОВА КОЕВА

                     АТАНАСКА ТРЕНКОВА АЙЗЕРТ

                     БИСЕР КРЪСТЕВ ИВАНОВ

                     БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА КОРЦАЛОВА

                     БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ДЕНКОВ

                     БЛАГОЙ ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

                     БОЖИДАР СПАСОВ ВЕЛЕВ

                     БОЙКО АТАНАСОВ НЕШКОВ

                     БОЙКО МАРИНОВ МИХАЙЛОВ

                     БОРИС АНГЕЛОВ КОРЦАЛОВ

                     БОРИС СТАЙКОВ ГИНИН

                     БОРИСЛАВ ТОДОРОВ КОЛЧАКОВ

                     ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ РУЖИНОВ

                     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ УБЧЕВ

                     ВАЛЯ ПЕТКОВА ПАВУРОВА

                     ВАСИЛ ИВАНОВ НЕШКОВ

                     ВАСИЛ НЕНОВ СПАСОВ

                     ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ

                     ВАСИЛКА АТАНАСОВА ГОЛДУПОВА

                     ВАСИЛКА БЛАГОВА ТОДОРОВА

                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДУДОВА

                     ВАСИЛКА КОЛЕВА ГИНИНА

                     ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ПЕНЕВА

                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА МЕТОДИЕВА

                     ВАСИЛЯ ПЕТРОВА СТОИМЕНОВА

                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

                     ВЕЛИЧКА СПАСОВА ВЕЛЕВА

                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

                     ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ГИНИНА

                     ВЕНЕТА ИВАНОВА ВЛЪЧКОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

                     ВЕРГИНИЯ ТОМЕВА ВЪРБАНОВА

                     ВЕРКА АНГЕЛОВА ГИНИНА

                     ВЕРКА НИКОЛОВА ПУНТЕВА

                     ВЕСЕЛИНА ГЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА

                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГИНИНА

                     ВИОЛЕТКА РОЗЕНОВА ГРУЕВА

                     ВЪРБАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ

                     ВЪРБАН ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ

                     ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ

                     ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ РАЙКИН

                     ВЪРБАН ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

                     ВЯРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

                     ВЯРА ДИМИТРОВА ГОЛДУПОВА

                     ГАВРИЛКА ДИМИТРОВА СПАСОВА

                     ГАЛИНА АТАНАСОВА ВЕЛЕВА

                     ГАНА ЯНКОВА АТАНАСОВА

                     ГЕНКА НИКОЛОВА КОЛЧАКОВА

                     ГЕНКА СИМОНОВА КЪНЕВА

                     ГЕОРГЕНА ИВАНОВА ПАУНКОВА

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОЖИЛОВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОЧЕВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МОЛЛОВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ РЪЖАНКОВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЯНКОВ

                     ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ

                     ГЕОРГИ БОГДАНОВ МИНКОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МЪРЗЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЪНЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

                     ГЕОРГИ ДОЙЧЕВ МИНЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНЧОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ НЕНОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ СИМОНОВ

                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КУЗЕВ

                     ГЕОРГИ НЕДЕЛЬОВ ПАУНКОВ

                     ГЕОРГИ НЕНОВ СПАСОВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КУЗЕВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВАЧЕВ

                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА СТОИМЕНОВА

                     ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА РУЖИНОВА

                     ГЕРГИНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

                     ГЕРГИНА КРЪСТАНОВА БАНГЬОЗОВА

                     ГЕРГИНА ТЕМЕЛКОВА МОЛЛОВА

                     ГИНА ИВАНОВА ДРЪНДЕВА

                     ГИНА ТОДОРОВА РУЖИНОВА

                     ГИНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

                     ГЪЛЪБИН АНГЕЛОВ МОЛЛОВ

                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА РЪЖАНКОВА

                     ДАНИИЛ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

                     ДАФИНА ГЕОРГИЕВА ЯНАКОВА

                     ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

                     ДАФИНКА ЗАХАРИЕВА КЪНЕВА

                     ДЕЛО ДИМИТРОВ ГЕЧЕВ

                     ДЕЛО ЗАХАРИЕВ КЪНЕВ

                     ДЕНИЦА СПАСОВА БОСАКОВА

                     ДЕНКА СТОЯНОВА ДРЪНДЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА

                     ДИАНА КРЪСТЕВА ДРЪНДЕВА

                     ДИАНА ЛЮБЕНОВА НЕНОВА

                     ДИМИТРИЙКА НИКОЛАЕВА ДУДОВА

                     ДИМИТРИЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

                     ДИМИТРИЙКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

                     ДИМИТРИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

                     ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОЛДУПОВА

                     ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ДУДОВА

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕНКОВ

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕНЕВ

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГОЛДУПОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ВИОЛЕТОВ ГИНИН

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЕСЕЛИНОВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ РУЖИНОВ

                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

                     ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ГОЛДУПОВ

                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ СИРАКОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ РЪЖАНКОВ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЧУКУРАНОВ

                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ НЕНОВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГАНИН

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СИМОНОВ

                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ МУШЕВ

                     ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ДРЪНДЕВ

                     ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДЕНКОВ

                     ДИМИТЪР ЯНЕВ ГИНИН

                     ДИЧО ХРИСТОВ ДИЧЕВ

                     ДОБРИНА КОСТАДИНОВА ШУМАНОВА

                     ДОБРИНКА АТАНАСОВА РОСМАНОВА

                     ДОЧКА СТОЯНОВА ДЕНКОВА

                     ЕВТИМИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА

                     ЕЛЕНА ВЪРБАНОВА ДУДОВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ДУДОВА-ПАРОВА

                     ЕЛЕНА ИЛИЯНОВА ЛАЗАРОВА

                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА МИНКОВА

                     ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА РУЖИНОВА

                     ЕЛЕНКА ДЕЛОВА РУЖИНОВА

                     ЕМИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ

                     ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЖАНА ПЕТРОВА КЕРЕМИДОВА

                     ЗАПРЯН ИВАНОВ ДРЪНДЕВ

                     ЗДРАВКА КРЪСТАНОВА МЕТОДИЕВА

                     ЗДРАВКА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЗОРНИЦА МИЛЧОВА ДИМОВА

                     ИВА ТРЕНКОВА ИВАНОВА

                     ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ ГЕЧЕВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ ГИНИН

                     ИВАН АНГЕЛОВ КЪНЕВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ КЪНЕВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ СТОЕВ

                     ИВАН АНДРЕЕВ КОЧЕВ

                     ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЛЪЧКОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМИДОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНЧОВ

                     ИВАН ДЕЛОВ КЪНЕВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ГЕЧЕВ

                     ИВАН ИВАНОВ ГЕЧЕВ

                     ИВАН ИЛИЕВ РАЙКИН

                     ИВАН КОСТАДИНОВ ГИНИН

                     ИВАН КРЪСТАНОВ НЕНОВ

                     ИВАН КРЪСТАНОВ ФИЛИПОВ

                     ИВАН КРЪСТЕВ СТОИМЕНОВ

                     ИВАН КРЪСТЕВ ТРИФОНОВ

                     ИВАН ЛЮБОМИРОВ ГИНИН

                     ИВАН НЕНОВ СПАСОВ

                     ИВАН ПЕТЬОВ КЕРЕМИДОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ ПОПОВ

                     ИВАН ХРИСТЕВ БОЙЧЕВ

                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ДЕНКОВ

                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

                     ИВАНА ДИМИТРОВА РОСМАНОВА

                     ИВАНА ИЛИЕВА ГЕНОВА

                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГИНИНА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ЧУКУРАНОВА

                     ИВАНКА ЗАПРИНОВА БАНГЬОЗОВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА КОЧЕВА

                     ИВАНКА ТАНЬОВА ДРЪНДЕВА

                     ИВАНКА ТОДОРОВА ГИНИНА

                     ИВАНКА ТОДОРОВА МАРКАРЯН

                     ИВАНКА ЦОКОВА СТОЕВА

                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА

                     ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

                     ИВО ИВАНОВ ГЕЧЕВ

                     ИЛИАНА СТОЯНОВА ДИЧЕВА

                     ИЛИНКА АТАНАСОВА ГИНИНА

                     ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГИНИНА

                     ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА

                     ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ДУДОВ

                     ИЛИЯН ВЪРБАНОВ КОЛЧАКОВ

                     ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГИНИН

                     ИЛИЯН НЕНКОВ НЕНОВ

                     ИЛИЯН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ

                     ИЛИЯН СТОЯНОВ ГИНИН

                     ИЛКА ТОМОВА ГИНИНА

                     ИЛКО КРЪСТЕВ НЕШКОВ

                     ИРИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЧУЛЕВ

                     ЙОРДАН МИТКОВ ДИНЧЕВ

                     ЙОРДАН НИКОЛОВ КОЛЧАКОВ

                     ЙОРДАН НИКОЛОВ РУЖИНОВ

                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА

                     ЙОРДАНКА СПАСОВА КЪРЧАКОВА

                     ЙОРДАНКА СТАНЕВА ТОДОРОВА

                     ЙОСИФ ИЛИЕВ ГИНИН

                     КАЛИНА АНДРЕЕВА ИВАНЧЕВА

                     КАЛЯ ЙОРДАНОВА СТОИМЕНОВА

                     КАМЕЛИЯ МИТКОВА ДИНЧЕВА

                     КАРАМФИЛКА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА

                     КАРАМФИЛКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     КАТЯ АТАНАСОВА КУЗЕВА

                     КАТЯ ИВАНОВА КОЧЕВА

                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ

                     КОСТАДИН МИТКОВ ГИНИН

                     КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ РУЖИНОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ГИНИН

                     КРАСИМИР ИВАНОВ НЕНОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ТРИФОНОВ

                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

                     КРАСИМИР СПАСОВ ВЕЛЕВ

                     КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ДЕНКОВА

                     КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     КРИСТИНА ЙОРДАНОВА ГОЛДУПОВА

                     КРУМ ВАСИЛЕВ КРОНДЕВ

                     КРЪСТАН ПЕТКОВ КОЕВ

                     КРЪСТАН СТОЯНОВ РЪЖАНКОВ

                     КРЪСТАН ТОМОВ ПУНТЕВ

                     КРЪСТЮ ИВАНОВ СТОИМЕНОВ

                     ЛАЗАР НИКОЛАЕВ ДУДОВ

                     ЛАЗАР НИКОЛОВ ДУДОВ

                     ЛАЗАР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

                     ЛАЗАРИНКА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА

                     ЛАЗАРИНКА АНГЕЛОВА ПАНЕВА

                     ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА

                     ЛИЛИЯ ИВАНОВА КЕРЕМИДОВА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

                     ЛУШКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕЧЕВА

                     ЛУШКА ВЛАДИМИРОВА ПЕНЕВА

                     ЛЪЧЕЗАР АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ

                     ЛЮБЕНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ

                     ЛЮБОМИР ИВАНОВ НЕНОВ

                     ЛЮБОМИР СТОЯНОВ НИКОЛОВ

                     ЛЮБЧО ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

                     МАЛИНА КРЪСТЕВА ГИНИНА

                     МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ВЪРТИГОВА

                     МАРГАРИТКА ИВАНОВА ДЕНКОВА

                     МАРИАНА СТОЙОВА БОГДАНОВА

                     МАРИАНА ЦВЕТАНОВА БОГДАНОВА

                     МАРИН ЙОРДАНОВ РУЖИНОВ

                     МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БЛАГОВА

                     МАРИЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

                     МАРИЯ ЗЛАТАНОВА КУЗЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ПУНТЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА РУЖИНОВА

                     МАРИЯ СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА ТЕРЗИЙСКА

                     МАРИЯ ЯНЕВА ЧУЛЕВА

                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯНА НИКОЛАЕВА СПАСОВА

                     МАРИЯНА ЦВЕТАНОВА ГОЛДУПОВА

                     МАША АНДРЕЕВА ДЕНКОВА

                     МАЯ ГЕОРГИЕВА НЕНОВА

                     МИЛКО ГЕОРГИЕВ ПАНЧОВ

                     МИЛУШ ПЕТКОВ МАРКОВ

                     МИЛЧО МИТКОВ СИРАКОВ

                     МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ КУЗЕВ

                     МИТКО ЙОРДАНОВ ДИНЧЕВ

                     МИТКО КОСТАДИНОВ ГИНИН

                     МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВ РУЖИНОВ

                     МИХАИЛ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ

                     НАТАШКА АНГЕЛОВА НЕШКОВА

                     НЕДЕЛКО ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ГИНИНА

                     НЕДЯЛКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

                     НЕНКО ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

                     НИКОЛА АТАНАСОВ КОЧЕВ

                     НИКОЛА АТАНАСОВ КОЧЕВ

                     НИКОЛА ИВАНОВ КОЕВ

                     НИКОЛА НИКОЛОВ КОЛЧАКОВ

                     НИКОЛА ПЕТКОВ СТОИМЕНОВ

                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

                     НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ РУЖИНОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕНОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ СПАСОВ

                     НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ДУДОВ

                     НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ВЕЛЕВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДУДОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕШЕВ

                     НИКОЛАЙ СИМОНОВ ДИМОВ

                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ИВАНЧЕВ

                     НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПИРОНКОВА

                     НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

                     НИКОЛИНА АНТИМОВА КОЧЕВА

                     НИКОЛИНА ВЪРБАНОВА КРОНДЕВА

                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ДУДОВА

                     НИКОЛИНА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА

                     НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА БАНКОВА

                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА ДУДОВА

                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     НИКОЛИНКА ЛАЗАРОВА ПОПОВА

                     НИКОЛИНКА ТОДОРОВА РАЙКИНА

                     НИНА ВЕНКОВА КЕРЕМИДОВА

                     НИНА ДИМИТРОВА НЕНОВА

                     НИНА ИЛИЕВА КОЛЧАКОВА

                     НИНА НИКОЛАЕВА ДЕНКОВА

                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ГИНИН

                     ПАВЕЛ СТОЯНОВ ТОМЕВ

                     ПАВЛИНА ИВАНОВА РОСМАНОВА

                     ПАВЛИНА СТАЙКОВА ГИНИНА

                     ПАРАШКЕВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ГИНИНА

                     ПЕНКА ПАВЛОВА ГИНИНА

                     ПЕНКА ПЕТКОВА ПАНЕВА

                     ПЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКО ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

                     ПЕТКАНА АНДРЕЕВА КОЛЧАКОВА

                     ПЕТКО ЕМИЛОВ ИВАНОВ

                     ПЕТКО МИЛУШЕВ МАРКОВ

                     ПЕТКО ТОДОРОВ КЕРЕМИДОВ

                     ПЕТРУНКА СТОЯНОВА ГОЛДУПОВА

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЧУКУРАНОВ

                     ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ГИНИН

                     ПЕТЪР СИМЕОНОВ МОСКОВ

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДОЙЧЕВ

                     ПЕТЬО ИВАНОВ КЕРЕМИДОВ

                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА ГЕЧЕВА

                     ПЕТЯ ИЛИЯНОВА ЛАЗАРОВА

                     ПЕТЯ КРЪСТЕВА НЕШКОВА

                     ПЛАМЕН МИЛЕВ ИВАНОВ

                     РАДА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА

                     РАДКА АНГЕЛОВА ПУНТЕВА

                     РАДКА МИНЕВА ПЕТРОВА

                     РОСИЦА ИВАНОВА СИРАКОВА

                     РУМЕН РАЙКОВ МАРИНОВ

                     САВО БЛАГОВ ЦОНКОВ

                     САВО МИХАЙЛОВ ВЕЛЕВ

                     СИЛВИЯ РУМЕНОВА ПАНЧЕВА

                     СИМЕОНА НИКОЛАЕВА ИВАНЧЕВА

                     СЛАВКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     СЛАВКА НИКОЛОВА ИВАНЧЕВА

                     СНЕЖАНА ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

                     СОНЯ НЕНКОВА ГЕЧЕВА

                     СОФИЯ ЦВЯТКОВА ГИНИНА

                     СПАС АНГЕЛОВ КЕРЕМИДОВ

                     СПАСИНА СТОЯНОВА ГАНИНА

                     СПАСИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА

                     СПАСКА ВЪРБАНОВА ДРАГАНОВА

                     СПАСКА ГЕОРГИЕВА НЕШКОВА

                     СПАСКА ИЛКОВА НЕШКОВА

                     СПАСКА СТОЯНОВА ГАНИНА

                     СТАВРИТКА СПАСОВА ДУДОВА

                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ ГЕНОВ

                     СТЕФАН ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ

                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ДУДОВ

                     СТЕФАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

                     СТЕФАНА ЛАЗАРОВА КОРЦАЛОВА

                     СТЕФКА АНГЕЛОВА КОРЦАЛОВА

                     СТЕФКА ЙОРДАНОВА ПЕНЧЕВА

                     СТЕФКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

                     СТЕФКА ТРАЙЧОВА ГОЛДУПОВА

                     СТОИЛКА НИКОЛОВА МАРКОВА

                     СТОИЛКА ЦАНКОВА ГОЛДУПОВА

                     СТОЯН АНГЕЛОВ РОСМАНОВ

                     СТОЯН АТАНАСОВ КОЕВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ ГАНИН

                     СТОЯН ИВАНОВ ДУДОВ

                     СТОЯН ИЛИЕВ ГИНИН

                     СТОЯН ИЛИЕВ КУЗМАНОВ

                     СТОЯН ИЛИЯНОВ ГИНИН

                     СТОЯН НИКОЛОВ ИВАНЧЕВ

                     СТОЯН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

                     СТОЯНА ИЛИЕВА ТЕРЗИЙСКА

                     СТОЯНКА БОГДАНОВА РОСМАНОВА

                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ЯНКОВА

                     СТОЯНКА ТЕОДОСИЕВА СТОИМЕНОВА

                     ТАНКА НИКОЛОВА ВАЧЕВА

                     ТАНЯ АНГЕЛОВА ДАМЯНОВА

                     ТАНЯ СТОЙКОВА СТОЕВА

                     ТАТЯНА КРАСИМИРОВА КЕРЕМИДОВА

                     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     ТИХОМИР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

                     ТОДОР АНГЕЛОВ ГОЛДУПОВ

                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДЕНКОВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ

                     ТОДОР КИРИЛОВ ГОЛДУПОВ

                     ТОДОР КРЪСТАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ЦВЕТАНОВ БОГДАНОВ

                     ТОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ДУДОВА

                     ТОДОРА МИТОВА ДЕНКОВА

                     ТОДОРКА БОЯНОВА БОЖИЛОВА

                     ТОДОРКА ВЪРБАНОВА ДАМЯНОВА

                     ТОДОРКА ДОЙЧОВА ТОДОРОВА

                     ТОДОРКА ИЛИЕВА НЕНОВА

                     ТОТКА ТОДОРОВА БОГДАНОВА

                     ТРЕНДАФИЛА АНГЕЛОВА ВЪРТИГОВА

                     ТРЪНКА НИКОЛОВА НЕШЕВА

                     ФЕДЯ БОРИСОВА ГИНИНА

                     ХРИСТО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЦАНА ДИМИТРОВА НЕНОВА

                     ЦВЕТА ИВАНОВА МОСКОВА

                     ЦВЕТА НИКОЛОВА ЧЕРВЕНКОВА

                     ЦВЕТАН АТАНАСОВ КЕРЕМИДОВ

                     ЦВЕТАН АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

                     ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ

                     ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ БОГДАНОВ

                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПУНТЕВА

                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ПАНЧОВА

                     ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА МУШЕВА

                     ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ГИНИНА

                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА

                     ЧАВДАР СТЕФАНОВ ДУДОВ

                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА

                     ЯНКО ДИМИТРОВ МАЛИНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПАМИДОВО                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ СТОЕВ

                     АНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ЧАВДАРОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ ГОДЖИЛОВ

                     АНГЕЛ СЪБЕВ ТОДОРОВ

                     АНДОН ДОНЧЕВ ЗДРАВЧЕВ

                     АНЕТА ЯНКОВА ИЛИЕВА

                     АНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

                     АНКА ЗАНКОВА БОРИСОВА

                     АНКА ЯНКОВА ИЛИЕВА

                     АСЕН САНДОВ ТОДОРОВ

                     АСЕН ТРИФОНОВ ПЕТКОВ

                     АСЕН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     АТАНАС АНГЕЛОВ ХРИСЧЕВ

                     АТАНАС АНГЕЛОВ ЧАВДАРОВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

                     АТАНАС СЪБЕВ ТОДОРОВ

                     АТАНАСКА АСЕНОВА АНДОНОВА

                     АТАНАСКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

                     БИСЕР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     БЛАГОЙ НАЙДЕНОВ БЛАГОВ

                     БОЖКО ТРАЯНОВ БОЖКОВ

                     БОРИС ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ

                     БОРИС ИВАНОВ БОРИСОВ

                     БОРИС ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

                     БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

                     ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ ПЕТКОВ

                     ВАЛЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     ВАСИЛ АТАНАСОВ СПАСОВ

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ДАМЯНОВ

                     ВАСИЛ МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ

                     ВАСИЛ МАРИНОВ ИЛИЕВ

                     ВАСИЛ МЕТОДИЕВ ЛАЗАРОВ

                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КАРАГЬОЗОВА

                     ВАСИЛКА ЗДРАВКОВА ИЛИЕВА

                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА ДАМЯНОВА

                     ВАСИЛКА СТОЯНОВА ЯНКОВА

                     ВАСКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     ВЕЛИКА АТАНАСОВА ГРОЗДАНОВА

                     ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

                     ВЕЛИКА МАРИНОВА ЗДРАВЧЕВА

                     ВЕЛИМИР МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ

                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

                     ВЕЛИЧКА МИТОВА ВАСИЛЕВА

                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

                     ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

                     ВЕСЕЛИНА БОРИСОВА БОРИСОВА

                     ВЕТКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ХРИСЧЕВ

                     ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ВЛАДИМИРОВ

                     ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ

                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ХРИСЧЕВА

                     ГЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

                     ГЕНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ РАДЕВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

                     ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАШКОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАРИНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ПЕТКОВ

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     ГИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

                     ГИНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

                     ГРОЗДАН НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

                     ГЮРГЕНА ВАСИЛЕВА АПОСТОЛОВА

                     ДЕЛЧО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

                     ДЕСИСЛАВ ЗАХАРИНОВ ПЕТРОВ

                     ДИМИТЪР АСЕНОВ ТОДОРОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЗАШЕВ

                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

                     ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ЗДРАВЧЕВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ

                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ИЛИЕВ

                     ДОНЧО АНДОНОВ ЗДРАВЧЕВ

                     ДОЧКА ЯНКОВА ИЛИЕВА

                     ДУДА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА

                     ЕМИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ГАНЧЕВ

                     ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ

                     ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

                     ЖИВКА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА

                     ЗАНКО ЯНКОВ ИЛИЕВ

                     ЗАПРИНА САШОВА ИЛИЕВА

                     ЗАПРИНКА ЗАПРИНОВА ЯНКОВА

                     ЗАПРЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЗАПРЯНА АЛЕКСАНДРОВА МЕХАНДЖИЙСКА

                     ЗАХАРИН ДИМИТРОВ ЗАХАРИНОВ

                     ЗВЕЗДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА

                     ЗДРАВКА АТАНАСОВА БЛАГОВА

                     ЗДРАВКА АТАНАСОВА ХРИСЧЕВА

                     ЗЛАТАН ЛАЗАРОВ МИЧЕВ

                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

                     ЗЛАТКО БОРИСОВ БОРИСОВ

                     ЗОРАН ЕМИЛОВ НИКОЛОВ

                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ ЧАВДАРОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ ШИКОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ЗАШЕВ

                     ИВАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ БОЖКОВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОНЧЕВ

                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ГАНЧЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ СТОИЛКОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ СТОИЧКОВ

                     ИВАН КАМЕНОВ СИМЕОНОВ

                     ИВАН КРЪСТЕВ ИЛИЕВ

                     ИВАН МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ

                     ИВАН СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ

                     ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     ИВАНА БЛАГОВА ЙОНЧЕВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА КОЦЕВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ИВАНКА НЕНЧЕВА СТОЯНОВА

                     ИВАНКА ЦВЕТАНОВА БОЖКОВА

                     ИГНАТ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

                     ИЛИЯ СЛАВЧОВ СТОЯНОВ

                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА

                     ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ХРИСЧЕВА

                     ИСКРА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА

                     ИСУС САНДОВ ЯНКОВ

                     ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН БОРИСОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     ЙОРДАН ТЕМЕЛКОВ ЯНКОВ

                     ЙОРДАН ЯНКОВ ИЛИЕВ

                     ЙОРДАНКА ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА

                     ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

                     ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

                     КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

                     КАРАМФИЛА БАЛИНОВА ЙОНКОВА

                     КАРАМФИЛА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА

                     КАРАМФИЛКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

                     КАРАМФИЛКА ЯШОВА ПЕТКОВА

                     КАРАМФИЛЯ КОСТАДИНОВА РАДЕВА

                     КАТЕРИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

                     КАТЯ ЯНКОВА ИЛИЕВА

                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

                     КОСТАДИН САНДОВ ЯНКОВ

                     КОЦЕ АСЕНОВ ПЕТКОВ

                     КОЦЕ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

                     КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     КРАСИМИРА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА

                     КРИСТИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     КРЪСТАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

                     КРЪСТИНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

                     КРЪСТЮ СТОЙКОВ НАТОВ

                     КЪНЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ЛАДИСЛАВ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

                     ЛАЗАРИНА АСЕНОВА ЦВЕТАНОВА

                     ЛАЗАРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА

                     ЛАЗАРИНА ПЕТРОВА МАНОЛОВА

                     ЛАЗАРИНКА НАЙДЕНОВА ГАНЧЕВА

                     ЛАЗАРИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЛЕНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

                     ЛИЛЯНА СПАСОВА НИКОЛОВА

                     ЛЮБКА МИЛУШЕВА КОЛЕВА

                     ЛЮБОМИР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

                     ЛЮБОМИР РАЙНОВ ИЛИЕВ

                     ЛЮБОМИР СПАСОВ НЕДКОВ

                     МАРИН ДОНЧЕВ ЗДРАВЧЕВ

                     МАРИН ИЛИЕВ МАРИНОВ

                     МАРИН СТОЯНОВ ЯНКОВ

                     МАРИО ПЕТКОВ ГРОЗЕВ

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КУЗЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА

                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

                     МИЛЕНА АСЕНОВА ИЛИЕВА

                     МИЛЕНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА

                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

                     МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА-РАШКОВА

                     МИЛЕНА ЯНКОВА МАНЕВА

                     МИЛЕНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

                     МИЛКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

                     МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

                     НАДКА ГЕОРГИЕВА БЛАГОВА

                     НАДКА ДИМИТРОВА ХРИСЧЕВА

                     НАЙДЕН БЛАГОВ БЛАГОВ

                     НАСКО ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ

                     НЕДЯЛКА СВЕТЛОЗАРОВА ЙОРДАНОВА

                     НИКОЛА АТАНАСОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ

                     НИКОЛА СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     НИКОЛАЙ СПАСОВ АНГЕЛОВ

                     НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛИНА АСЕНОВА САНДОВА

                     НИКОЛИНА ВЪРБАНОВА ЦВЕТАНОВА

                     НИКОЛИНА ДАНКОВА ТЕНЧЕВА

                     ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА ДАМЯНОВА

                     ПЕНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

                     ПЕНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     ПЕТКО ВИДЕВ ГРОЗЕВ

                     ПЕТЪР БЛАГОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЕТЬО ИЛИЕВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

                     РАДОСЛАВ РАЙНОВ ИЛИЕВ

                     РАЙНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА КАРАГЬОЗОВА

                     РАЙНА ЛЮБЕНОВА ГАНЧЕВА

                     РАЙНА МИЛКОВА ЧАВДАРОВА

                     РАЧО ЯШОВ АЛИЕВ

                     РЕНИ МИТКОВА ТОДОРОВА

                     РУСИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     САНДО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ

                     СЕВДА ИВАНОВА СПАСОВА

                     СИЙКА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА

                     СИЛВИЯ МЕТОДИЕВА ШИПЛЕВА

                     СЛАВЧО БОНЧОВ СТОЯНОВ

                     СЛАВЧО СОФКОВ РАШКОВ

                     СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

                     СОНЯ АСЕНОВА НИКОЛОВА

                     СОНЯ БЛАГОЕВА БЛАГОВА

                     СОФКА НИКОЛОВА РАШКОВА

                     СПАС ДЕЛЧОВ ЛАЗАРОВ

                     СПАС ЗАХАРИНОВ ПЕТРОВ

                     СПАС ЯНКОВ ИЛИЕВ

                     СПАСА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

                     СПАСА КОСТАДИНОВА ТРОЯНОВА

                     СПАСКА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА

                     СПАСКА ВЛАДОВА ХРИСЧЕВА

                     СРЕБКА ХРИСЧЕВА НАЙДЕНОВА

                     СТЕФАН БОНЧОВ СТОЯНОВ

                     СТЕФАН ВЛАДОВ ХРИСЧЕВ

                     СТЕФАН ЛУКОВ БОЛЧЕВ

                     СТЕФАН МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ

                     СТЕФАН ЦВЕТАНОВ БОШКОВ

                     СТЕФАНКА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

                     СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

                     СТЕФКА ЗАНКОВА ЯНКОВА

                     СТЕФКА РУМЕНОВА ИЛИЕВА

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ЛИЧОВ ИЛИЕВ

                     СТОЯН МАРИНОВ ЯНКОВ

                     СТОЯН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

                     СТОЯНКА АСЕНОВА ТОДОРОВА

                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

                     СТОЯНКА ЗАНКОВА ЯНКОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА МИХОВСКА

                     СТОЯНКА СЕРАФИМОВА ДИМИТРОВА

                     ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

                     ТАШЕНА ВЕНКОВА АНГЕЛОВА

                     ТЕМЕЛКО ЙОРДАНОВ ЯНКОВ

                     ТЕМЕНУЖКА ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА

                     ТОДОР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ

                     ТОДОР СТОЯНОВ МАРИНОВ

                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     ТОДОРКА САНДОВА ИЛИЕВА

                     ТОДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ

                     ТРАЙКО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

                     ТРИФОН АСЕНОВ ПЕТКОВ

                     ТРОЯН ИВАНОВ БОЖКОВ

                     ФАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

                     ФИДАНКА МАКСИМОВА АПОСТОЛОВА

                     ХРИСТИНА ТРИФОНОВА ПЕТКОВА

                     ХРИСТО ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ

                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА

                     ЦВЕТАНА МАКСИМОВА АПОСТОЛОВА

                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

                     ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     ЦОНКА ЛУКОВА МЕХАНДЖИЙСКА

                     ЯГОДА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

                     ЯНКА ДЕЛЧОВА ТОДОРОВА

                     ЯНКА ЛИЧЕВА СТОЯНОВА

                     ЯНКА САШКОВА МАНЕВА

                     ЯНКО ВАСИЛЕВ КЕНДЕРОВ

                     ЯНКО ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

                     ЯНКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

                     ЯНКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЦЕРОВО                   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АЛБЕНА АСЕНОВА БОНЕВА

                     АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АЛБЕНА КИРИЛОВА КОЛЕВА

                     АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА АЕРОЛОВА

                     АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ВЛАХОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЛИНКЬОВ

                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ПАНЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СИМИДЖИЙСКИ

                     АЛЕКСАНДЪР САШОВ КОЛЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПОПОВ

                     АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

                     АНГЕЛ БОРИСЛАВОВ ГЕЛЕМЕНОВ

                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ

                     АНГЕЛ ГЕНЕВ БЪРЗАКОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ БУРЕВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ КОЛЕВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ СЕРДАРОВ

                     АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ПАНЕВ

                     АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ РАДКОВ

                     АНГЕЛ САШОВ КОЛЕВ

                     АНГЕЛ СТОЯНОВ КРАЙЧЕВ

                     АНГЕЛ ХРИСТОВ МАТЕВ

                     АНГЕЛИНА КИРИЛОВА ГЕЛЕМЕНОВА-ЧИШИРОВА

                     АНГЕЛИНА СМИЛЕНОВА СТАМБОЛИЙСКА

                     АНГЕЛИНКА ПЕШЕВА БОНЕВА

                     АНДРЕЙ АСЕНОВ КОСТАДИНОВ

                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

                     АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА ХРИСТОВА

                     АНЕЛИЯ СПАСОВА КУРБАТОВА

                     АНЖЕЛА АТАНАСОВА КАЛОВА

                     АНИ КИРИЛОВА СТОЯНОВА

                     АНКА ДИМИТРОВА БОНЕВА

                     АНКА ДИМИТРОВА ЧОЛОВА

                     АНКА ИВАНОВА СЕРДАРОВА

                     АНКА КИРИЛОВА КОЛЕВА

                     АННА ДИМИТРОВА ВЛАХОВА

                     АННА СТАНКОВА ВЛАХОВА

                     АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА МАЛИНКОВА

                     АНТОАНЕТА КАРМЕНОВА ЧОНОВА

                     АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ГУМНЕРОВА

                     АНЧЕ АСЕНОВА МИТКОВА

                     АСЕН ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ

                     АСЕН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АСЕН ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АСЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

                     АСЕН КИРИЛОВ МАТЕВ

                     АСЕН КИРИЛОВ МАТЕЕВ

                     АСЕН МИЛЕНКОВ БОРИСОВ

                     АСЕН НИКОЛОВ БОНЕВ

                     АСЕН ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     АСЕН ХРИСТОВ БОНЕВ

                     АСЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     АСЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИНА

                     АСЕНКА КРАСИМИРОВА РАШКОВА

                     АСЕНКА МАНОЛОВА ДИМИТРОВА

                     АСЯ САШОВА ВЕЛЕВА

                     АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГОНЧЕВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЪРДЕВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

                     АТАНАС ИВАНОВ КАЛОВ

                     АТАНАС МИХАЙЛОВ КОЛЕВ

                     АТАНАС СПАСОВ РИДЖАКОВ

                     АТАНАСА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

                     АТАНАСА ЛАЗАРОВА КУСЕРОВА

                     АТАНАСКА БОРИСОВА АВРАМОВА

                     АТАНАСКА РАДКОВА КОЛЕВА

                     АТАНАСКА СОФРОНОВА КУРТЕВА

                     АТАНАСКА СПАСОВА РИДЖАКОВА

                     БИСЕРА АЛЕКСАНДРОВА ЧИШИРОВА

                     БЛАГА ИВАНОВА ВУЛЯНОВА

                     БЛАГО ГЕОРГИЕВ КЕРИМОВ

                     БЛАГО ДИМИТРОВ КИРИЛОВ

                     БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ

                     БЛАГОВЕСТ КРЪСТЕВ ШЕНГАРОВ

                     БОЖУРКА ИЛИЕВА ГОНЧЕВА

                     БОЙКА ВАЛЕНТИНОВА КОЛЕВА

                     БОЙКО ГЕОРГИЕВ НИЧЕВ

                     БОЙКО МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ

                     БОРИС ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

                     БОРИС ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

                     БОРИС КИРИЛОВ ЕНЧЕВ

                     БОРИС ЛЮБОМИРОВ ГЪРКОВ

                     БОРИС МАТЕВ ДИМИТРОВ

                     БОРИС РАДОСЛАВОВ ГЕЛЕМЕНОВ

                     БОРИС СОТИРОВ МАРИНКОВ

                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕМЕНОВ

                     БОРИСЛАВА МАРИНЧЕВА ЙОРДАНОВА

                     БОРИСЛАВА ТЕМЕЛКОВА КОЛЕВА

                     БОРКА АНГЕЛОВА ЧИШИРОВА

                     БОРЯНА ИВАНОВА МАТЕЕВА

                     БОЯН КИРИЛОВ ГЪРКОВ

                     ВАЛЕНТИН АСЕНОВ КОЛЕВ

                     ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГОНЧЕВ

                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ГЪРКОВ

                     ВАЛЕНТИНА ВЕЛИЧКОВА ИСКРЕВА

                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНА

                     ВАЛЕРИ МИЛЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВАНИНА АДРИЯНОВА НИКОЛОВА

                     ВАНЯ ПЕТРОВА ВУЛЯНОВА

                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ СТОЙКОВ

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ СЕРДАРОВ

                     ВАСИЛ СПАСОВ ДИНЧЕВ

                     ВАСИЛ СТОЯНОВ РИДЖАКОВ

                     ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ВЛАЙКОВА

                     ВАСКА АНГЕЛОВА БОНЕВА

                     ВЕЛИЗАР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ВЕЛИЧКА ВЕЛКОВА ИСКРЕВА

                     ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА КОЛЕВА

                     ВЕЛИЧКА ЛЮБЕНОВА РАДКОВА

                     ВЕЛИЧКА МИЛЧЕВА ВЕЛИНА

                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА МАТЕЕВА

                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ПОПОВА

                     ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

                     ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

                     ВЕЛКО ПЕТРОВ БОНЕВ

                     ВЕЛКО СИМЕОНОВ ГОНЧЕВ

                     ВЕЛЧО ВАСИЛЕВ ГЪРКОВ

                     ВЕНЕТА ТОДОРОВА ТУЧЕНИЧЕВА

                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ СВИЛЕНОВ ИБИШЕВ

                     ВЕРА КРУМОВА ГЪРКОВА

                     ВЕРКА НИКОЛОВА КАЦАРОВА

                     ВЕСКА КРЪСТЕВА ПЕНЧЕВА

                     ВЕСКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕСКО ГЕОРГИЕВ ИБИШЕВ

                     ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА МАЛИНКОВА

                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ФРАНГОВА

                     ВИОЛЕТА КИРИЛОВА МАТЕЕВА

                     ВИОЛЕТА РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ВИОЛЕТА ТОШКОВА ДИМИТРОВА

                     ВИОЛЕТКА НИКОЛОВА КОЧЕВА

                     ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ВЛАДИМИРОВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ КОЛЕВ

                     ВЛАДИМИР СПАСОВ БЪРЗАКОВ

                     ГАВРИЛ НИКОЛОВ КАЦАРОВ

                     ГАЛЯ ГАНЧЕВА НИКОЛОВА

                     ГАЛЯ СПАСОВА БОСАКОВА

                     ГАЛЯ ТОМОВА ТОМОВА

                     ГАЛЯ ХРИСТОВА РАДКОВА

                     ГАНКА СЛАВЧОВА ЧИШИРОВА

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КУРТЕВ

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     ГЕОРГИ АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ГЕОРГИ АСЕНОВ БОНЕВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЪРДЕВ

                     ГЕОРГИ БЛАГОВ ДИМИТРОВ

                     ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТРИФОНОВ

                     ГЕОРГИ БОРИСОВ МАНДЖУКОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ ВЕЛКОВ БОНЕВ

                     ГЕОРГИ ВЕСКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕНОВ ИБУШЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИБУШЕВ

                     ГЕОРГИ ДЕЛКОВ КОШЛУКОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЧЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ

                     ГЕОРГИ ЕФТИМОВ ГУМНЕРОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЧЕВ

                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ КУРТЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪЛКОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ АРНАУДОВ

                     ГЕОРГИ СПАСОВ ФРАНГОВ

                     ГЕОРГИ ТАНЧОВ ПОПОВ

                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МУХОВСКИ

                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА КОШЛУКОВА

                     ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ГАНЧЕВА

                     ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА

                     ГЕРГАНА ПЕТКОВА КУРТЕВА

                     ГЕРГАНА ПЕТКОВА ПОПОВА

                     ГЕРГИНА АЛЕКСАНДРОВА КУРТЕВА

                     ГИНА ГАВРИЛОВА ВЕЛИНА

                     ГИНА ХРИСТОВА БОНЕВА

                     ГИНА ХРИСТОВА ГОРУСТАНОВА

                     ГИНА ХРИСТОВА ИБАГОВА

                     ГИНКА ГЕНЕВА ДИМИТРОВА

                     ГИНКА КИРИЛОВА СЕРДАРОВА

                     ГРИГОР ГЕОРГИЕВ КАЛОВ

                     ГРОЗДЕНКА КИРИЛОВА ВЛАЙКОВА

                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАТЕВА

                     ДАФИНКА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА КАЦАРОВА

                     ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ВЛАХОВА

                     ДЕТЕЛИНА КАТЮШЕВА КОЛЕВА

                     ДЕТЕЛИНА НЕДЕЛКОВА КИРОВА

                     ДИАНА ИВАНОВА ВЛАХОВА

                     ДИМА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

                     ДИМИТРИЙКА ГЕОРГИЕВА ФРАНГОВА

                     ДИМИТРИЙКА ЙОРДАНОВА ГЪРКОВА

                     ДИМИТРИЙКА МИЛЧЕВА ВЕЛИНА

                     ДИМИТРИЙКА НИКОЛОВА СЕРДАРОВА

                     ДИМИТРИЙКА СПАСОВА РИДЖАКОВА

                     ДИМИТРИЙКА ХРИСТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ДИМИТРИЯ АСЕНОВА БОРИСОВА

                     ДИМИТРИЯ БОРИСОВА АНГЕЛОВА

                     ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА

                     ДИМИТРИЯ СЛАВЕЕВА ТОДОРОВА

                     ДИМИТРИЯ ТОШКОВА ДИМИТРОВА

                     ДИМИТРИЯ ТРЕНДАФИЛОВА ТУЧЕНИЧЕВА

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПАНЧЕВ

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ФРАНГОВ

                     ДИМИТЪР АСЕНОВ МАТЕЕВ

                     ДИМИТЪР АСПАРУХОВ МАТЕВ

                     ДИМИТЪР БЛАГОВ ПАНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

                     ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ЙОРДАНОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЛАХОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СЕРДАРОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ

                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ МАТЕЕВ

                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ СЕРДАРОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ БУРЕВ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВЛАХОВ

                     ДИМИТЪР СЛАВЕЙКОВ ИЛИЕВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ

                     ДОБРИНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

                     ДОБРИНКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

                     ДОНКА БОРИСОВА ФИЛИПОВА

                     ДУЧКА ЗАПРЯНОВА ИБИШЕВА

                     ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

                     ЕВГЕНИЯ КИРОВА ГЪРКОВА

                     ЕВДОКИЯ БЛАГОВА КРАЙЧЕВА

                     ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ГУМНЕРОВ

                     ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГОНЧЕВА

                     ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

                     ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ИСКРЕВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     ЕЛЕНКА ДИНКОВА ГОНЧЕВА

                     ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА СЕРДАРОВА

                     ЕЛИ ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ЕЛИНКА БЛАГОВА РАБАДЖИЙСКА

                     ЕЛИНКА ИЛИЕВА КОЧЕВА

                     ЕЛИНКА КРЪСТЕВА КОЧЕВА

                     ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЕНЧЕВА

                     ЕМИЛ БЛАГОВ ДИМИТРОВ

                     ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ КРАЙЧЕВ

                     ЕМИЛ ИВАНОВ ГОРУСТАНОВ

                     ЕМИЛ ИВАНОВ МАТЕВ

                     ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ГЕЛЕМЕНОВА

                     ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ

                     ЖАНА ЙОРДАНОВА МАНДЖУКОВА

                     ЖИВКА ИВАНОВА ЧИШИРОВА

                     ЗАПРИН ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ

                     ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

                     ЗЛАТА ХРИСТОВА МАТЕЕВА

                     ЗЛАТИНА АТАНАСОВА КОЛЕВА

                     ЗЛАТКА БОЙКОВА НИКОЛОВА

                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

                     ЗЛАТКА ДИМЧОВА ЙОРДАНОВА

                     ЗОРКА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЗОРНИЦА СВИЛЕНОВА ИБИШЕВА

                     ИВАН БОРИСОВ МАТЕЕВ

                     ИВАН ВЛАДИМИРОВ КОЛЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЧЕВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ БОНЕВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ БУРЕВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ВЛАХОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     ИВАН КАТЮШЕВ КОЛЕВ

                     ИВАН КИРИЛОВ КРАЙЧЕВ

                     ИВАН КИРИЛОВ ТОДОРОВ

                     ИВАН ЛЮБОМИРОВ ЕНЧЕВ

                     ИВАН ЛЮБЧОВ МАТЕВ

                     ИВАН НИКОЛАЕВ РЕУЛКОВ

                     ИВАН РАДКОВ КУРТЕВ

                     ИВАН РАДКОВ МАТЕВ

                     ИВАН ЦВЯТКОВ ШЕНГАРОВ

                     ИВАНА ИЛИЕВА СЕРДАРОВА

                     ИВАНА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА

                     ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА АВРАМОВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

                     ИВАНКА ЕМИЛОВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ГЪРДЕВА

                     ИВАНКА КОСТАДИНОВА ТЕРЗИЙСКА

                     ИВАНКА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА

                     ИВАНКА ЛУКОВА КАРБАНОВА

                     ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА МАРАТИЛОВА

                     ИВАНКА НИКОЛИНОВА СЕРДАРОВА-МЪРФИ

                     ИВАНКА СЛАВЕЙКОВА АСЕНОВА

                     ИЛИЯ ВЕЛКОВ БОНЕВ

                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЧИШИРОВ

                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ИЛИЯ НАЙДЕНОВ ЯНКОВ

                     ИЛИЯ СПАСОВ ШЕНГАРОВ

                     ИЛИЯН НИКОЛОВ ВУЛЯНОВ

                     ИЛКА ЛЮБЕНОВА КАЦАРОВА

                     ИРИНА ЛЮБЕНОВА КОЛЕВА

                     ИРИНА ТЕМЕЛКОВА ДИМИТРОВА

                     ИСКРА КРАСИМИРОВА МАТЕВА

                     ЙОВКА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА

                     ЙОРДАН АСЕНОВ ХРИСТОВ

                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВЛАЙКОВ

                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ЙОРДАН КРЪСТЕВ МАЛИНКОВ

                     ЙОРДАН МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ

                     ЙОРДАНА СПАСОВА БОСАКОВА

                     ЙОРДАНА СПАСОВА ИБУШЕВА

                     ЙОРДАНКА БОРИСОВА МИТЕВА

                     ЙОРДАНКА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА

                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ТОПОВА

                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА АРНАУДОВА

                     ЙОРДАНКА ЙОСИФОВА КИРОВА

                     ЙОРДАНКА КИРИЛОВА КРАЙЧЕВА

                     ЙОРДАНКА КРУМОВА ТЕРЗИЙСКА

                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ВЕЛКОВА

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЪРКОВА

                     ЙОСИФ ГЕОРГИЕВ КИРОВ

                     ЙОСИФ ИВАНОВ ВЕЛИН

                     ЙОСИФ ХРИСТОВ ЙОСИФОВ

                     ЙОСКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

                     КАЛИНКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     КАРАМФИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

                     КАТЮША АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА

                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

                     КАТЯ ЯНКОВА ДИМИТРОВА

                     КИРИЛ АНГЕЛОВ ВЛАХОВ

                     КИРИЛ АСЕНОВ МАТЕЕВ

                     КИРИЛ АСПАРУХОВ МАТЕВ

                     КИРИЛ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ

                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЙСКИ

                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

                     КИРИЛ ДИМИТРОВ МАТЕВ

                     КИРИЛ ЙОСИФОВ КИРОВ

                     КИРИЛ КОСТАДИНОВ ГЪРКОВ

                     КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ КРАЙЧЕВ

                     КИРИЛ РАДОСЛАВОВ ГЕЛЕМЕНОВ

                     КИРИЛ СТОЯНОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     КИРИЛ ЮЛИАНОВ КОЛЕВ

                     КОСТАДИН КИРИЛОВ ГЪРКОВ

                     КОСТАДИН НИКОЛОВ ПАНЕВ

                     КРАСИМИР АСЕНОВ БОРИСОВ

                     КРАСИМИР БЛАГОВ КОШЛУКОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ КОЛЕВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КУРТЕВ

                     КРАСИМИРА РАДОСЛАВОВА КРАЙЧЕВА

                     КРЕМЕНА РУМЕНОВА КЕРЕМЕДЧИЙСКА

                     КРИСТИНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

                     КРУМ ИЛИЕВ БОСАКОВ

                     КРУМ ИЛИЕВ НЕДКОВ

                     КРЪСТАНА БЛАГОВА ТЕРЗИЙСКА

                     КРЪСТАНА ДЕЛКОВА ЕНЧЕВА

                     КРЪСТАНА ДЕЛКОВА МУХОВСКА

                     КРЪСТАНА СЕРАФИМОВА КАЦАРОВА

                     КРЪСТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

                     КРЪСТАНКА ХРИСТОВА ГУМНЕРОВА

                     КРЪСТИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

                     КУЛА СТОЯНОВА ШЕНГАРОВА

                     КУЛКА ДЕЛОВА ВУЛЯНОВА

                     ЛАЗАР КОСТАДИНОВ ГЪРКОВ

                     ЛАЗАРИНА СТОЯНОВА ЕЛЕНКИНА

                     ЛАЗАРИНКА СТОЯНОВА КУСЕРОВА

                     ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     ЛАТИНКА ДИМИТРОВА МАТЕЕВА

                     ЛАТИНКА РИСТОВА ДИМИТРОВА

                     ЛИЛА КРЪСТЕВА КОЛЕВА

                     ЛИЛИ САШОВА КОЛЕВА

                     ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛОВА

                     ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ГЪРКОВА

                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА РИДЖАКОВА

                     ЛИЛЯНА ЙОСИФОВА ЯНКОВА

                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЩАВУНЕКОВА

                     ЛОЗАНА ИВАНОВА КАЦАРОВА

                     ЛУЧИЯ АЛЕКСАНДРОВА КУЗЕВА

                     ЛЮБЕН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

                     ЛЮБЕН НИКОЛАЕВ РЕУЛКОВ

                     ЛЮБЕН НИКОЛОВ ГОНЧЕВ

                     ЛЮБКА ВЛАДИМИРОВА МАТЕВА

                     ЛЮБКА ГОШОВА БОНЕВА

                     ЛЮБКА ПЛАМЕНОВА РАДКОВА

                     ЛЮБКА ТОДОРОВА ДЕЧЕВА

                     ЛЮБОМИР ГЕНОВ ИБУШЕВ

                     ЛЮБОМИР КИРИЛОВ КРАЙЧЕВ

                     ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ТРИФОНОВ

                     ЛЮБОМИР СТОЯНОВ РИДЖАКОВ

                     ЛЮБЧО РАДКОВ МАТЕВ

                     МАРА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА

                     МАРГАРИТА ВЕЛКОВА МАТЕЕВА

                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ИБАГОВА

                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КРАЙЧЕВА

                     МАРГАРИТА КРУМОВА НЕДКОВА

                     МАРГАРИТА МИТКОВА ГОНЧЕВА

                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ГЪРДЕВА

                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СЕМОВА

                     МАРИАНА СЛАВЕЙКОВА ХРИСТОВА

                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА АБАЗИ

                     МАРИНА ИВАНОВА КОЛЕВА

                     МАРИО АЛЕКСАНДРОВ КОШЛУКОВ

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ АСЕНОВА МИТЕВА

                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИБУШЕВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИНЧЕВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЛОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА КОЧЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА РИДЖАКОВА

                     МАРИЯ КИРИЛОВА КУРТЕВА

                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ПАНЧЕВА

                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА МАРАТИЛОВА

                     МАРИЯ ЛУКОВА АСЕНОВА

                     МАРИЯ МЕХМЕДОВА ГОНЧЕВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА

                     МАРИЯ РАДКОВА КИРОВА

                     МАРИЯ САШОВА РАДКОВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА БЪРЗАКОВА

                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА АКАЙ

                     МЕТИН ЕМИН САЛИМ

                     МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ СЕМОВ

                     МЕТОДИ НИКОЛАЕВ МЕТОДИЕВ

                     МИГЛЕНА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА

                     МИЛЕН НИКОЛАЕВ ВУЛЯНОВ

                     МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ТОПОВА

                     МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОЯДЖИЙСКА

                     МИЛЕНА СВИЛЕНОВА ХРИСТОВА

                     МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА КОЛЕВА

                     МИЛЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

                     МИЛЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     МИЛЕНКО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

                     МИЛКА АСЕНОВА МАТЕВА

                     МИЛКА АСЕНОВА МАТЕЕВА

                     МИЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

                     МИЛКА НИКОЛОВА ГЪРДЕВА

                     МИЛКА НИКОЛОВА КУРТЕВА

                     МИЛЧО ГЕНОВ СЕМОВ

                     МИЛЧО ДИМИТРОВ ВЕЛИН

                     МИНЧО АТАНАСОВ ЧОЛОВ

                     МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ЧОЛОВ

                     МИРОСЛАВ РАДКОВ ГЕЛЕМЕНОВ

                     МИРОСЛАВ РУМЕНОВ КЕРЕМЕДЧИЙСКИ

                     МИХАЛ АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ

                     МИХАЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     МИХАЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     МИШО СИМЕОНОВ ЧИШИРОВ

                     НАДЕЖДА БОРИСОВА РИДЖАКОВА

                     НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА КАЛОВА

                     НАДЯ ХРИСТОВА КОШЛУКОВА

                     НАЙДЕН ИВАНОВ ШКОДРОВ

                     НАЙДЕН ИЛИЕВ ЯНКОВ

                     НАСКА ВЕЛКОВА БОНЕВА

                     НАСКА ВЕСКОВА ГЕОРГИЕВА

                     НАСКА ЛЮБЧОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     НАТАЛЯ МИХАЙЛОВНА МАРИНКОВА

                     НЕДКА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     НЕЙЧО ЛЮБОМИРОВ ЕЛЕНКИН

                     НЕШКА КОСТОВА АНГЕЛОВА

                     НЕШО НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

                     НИКОЛА ГАВРИЛОВ КАЦАРОВ

                     НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ КУРТЕВ

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КУРТЕВ

                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ БОНЕВ

                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ЧОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ВЛАЙКОВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУРТЕВ

                     НИКОЛАЙ ДЕЛКОВ НЕДКОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЕРДАРОВ

                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВУЛЯНОВ

                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ПАНЕВ

                     НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ГОНЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ЛЮБЧОВ РАДКОВ

                     НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ

                     НИКОЛАЙ МИРЧОВ ЧОЛОВ

                     НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     НИКОЛАЙ РАДКОВ МАТЕВ

                     НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ГОНЧЕВ

                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЪРКОВ

                     НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОШЛУКОВА

                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ТУЧЕНИЧЕВА

                     НИКОЛИНА КИРИЛОВА СЕРДАРОВА

                     НИКОЛИНА НЕЙЧОВА КРАЙЧЕВА

                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА БЪРЗАКОВА

                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА

                     НИКОЛИНКА ПЕТКОВА ПОПОВА

                     НИНА ПАВЛОВА ВЛАХОВА

                     НИСТОР ХРИСТОВ ГЕНОВ

                     НОНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                     ОГНЯН МИХАЛОВ КОЛЕВ

                     ОЛЕГ ДИМИТРОВ ВЕЛИН

                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЪРДЕВ

                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ

                     ПАВЛИНА АНГЕЛОВА РАДКОВА

                     ПАВЛИНА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ГЪРДЕВА

                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА МАТЕВА

                     ПАВЛИНА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

                     ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

                     ПАУЛИНА ТОМОВА ТОМОВА

                     ПАУНКА НИКОЛАЕВА ГОНЧЕВА

                     ПАУНКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА

                     ПЕНКА ЦВЯТКОВА ПЕНЧЕВА

                     ПЕТКА ЙОРДАНОВА ГЕЛЕМЕНОВА

                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КУРТЕВ

                     ПЕТКО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

                     ПЕТКО ТАНЧОВ ПОПОВ

                     ПЕТКО ХРИСТОВ САВОВ

                     ПЕТРА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА МАТЕВА

                     ПЕТРУНА КИРИЛОВА ВЕЛИНА

                     ПЕТРУНА ХРИСТОВА СЕРДАРОВА

                     ПЕТРУНА ЯНКОВА ИБИШЕВА

                     ПЕТРУНКА БЛАГОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕТРУНКА ДИМИТРОВА РАБАДЖИЙСКА

                     ПЕТРУНКА ИЛИЕВА КИРИЛОВА

                     ПЕТРУНКА КИРИЛОВА ГЪРДЕВА

                     ПЕТРУНКА НЕЙЧЕВА ЕЛЕНКИНА

                     ПЕТРУНКА НИКОЛОВА КУРТЕВА

                     ПЕТРУНКА ТРАЙКОВА НИКОЛОВА

                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ

                     ПЕТЪР АСЕНОВ БОНЕВ

                     ПЕТЪР БЛАГОВ СТАМБОЛИЙСКИ

                     ПЕТЪР ВЕЛКОВ БОНЕВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

                     ПЕТЪР ДЕЛЧОВ СЕРДАРОВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЛАХОВ

                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ РАБАДЖИЙСКИ

                     ПЕТЪР МИШОВ ЧИШИРОВ

                     ПЕТЪР НИКОЛОВ НЕДКОВ

                     ПЕТЪР СПАСОВ ВУЛЯНОВ

                     ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                     ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА-ИВАНОВА

                     ПЕТЯ МОМЧИЛОВА РАДЕВА

                     ПЕТЯ СПАСОВА БЪРЗАКОВА

                     ПЛАМЕН ЛЮБЧОВ РАДКОВ

                     РАДКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

                     РАДКА СИЙКОВА ВАСИЛЕВА

                     РАДКО АНГЕЛОВ КУРТЕВ

                     РАДКО МИРЧЕВ ГЕЛЕМЕНОВ

                     РАДОСЛАВ НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ

                     РАЙНА БЛАГОВА БОНЕВА

                     РАЙНА БОЙКОВА НИКОЛОВА

                     РАЙНА ЙОСИФОВА БОРИСОВА

                     РАЙНА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА

                     РАЙНА СПАСОВА ЛАЛИНА

                     РАЛИЦА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     РИЛКА ТОДОРОВА ВЛАХОВА

                     РИСА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     РИСЕНА ИЛИЕВА ФРАНГОВА

                     РОЗА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕМЕНОВ

                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КРАЙЧЕВА

                     РОСИЦА НИКОЛОВА РАДКОВА

                     РУМЕН ДИМИТРОВ ТОПОВ

                     РУМЕН МАТЕВ ДИМИТРОВ

                     РУМЯНА СТРАХИЛОВА АНГЕЛОВА

                     САШКА РУМЕНОВА ЯНКОВА

                     САШО АСЕНОВ КОЛЕВ

                     СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ИБИШЕВ

                     СЕВДА ТРЕНДАФИЛОВА ВЛАХОВА

                     СЕВДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     СЕРАФИМ ИВАНОВ СЕРДАРОВ

                     СИЙКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

                     СИЙКА ДИМИТРОВА БЪРЗАКОВА

                     СИЙКА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА

                     СИЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     СИЙКА МИХАЙЛОВА КОЛЕВА

                     СИЛВИЯ КАТЮШЕВА КОЛЕВА

                     СИМЕОН НИКОЛОВ ГОНЧЕВ

                     СЛАВЕЙКО КОСТАДИНОВ АСЕНОВ

                     СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ГРИВЕКОВА

                     СЛАВИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     СЛАВКА ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА

                     СЛАДУРКА ИЛИЕВА АСЕНОВА

                     СНЕЖАНА ВЕЛКОВА КОЛЕВА

                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

                     СНЕЖАНА ПЕТРОВА ШАЛЕВА

                     СНЕЖАНА СЛАВЕЙКОВА ГОНЧЕВА

                     СНЕЖАНКА МИХАЙЛОВА БОНЕВА

                     СОНЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

                     СОНЯ ПЕТРОВА ЧИШИРОВА

                     СОТИР БОРИСОВ МАРИНКОВ

                     СОФИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

                     СПАС ВЛАДИМИРОВ БЪРЗАКОВ

                     СПАС ПЕТРОВ ВУЛЯНОВ

                     СПАС ТРАЙКОВ БОСАКОВ

                     СПАС ЯНАКИЕВ РИДЖАКОВ

                     СПАСКА КИРИЛОВА ВЛАХОВА

                     СПАСКА КРЪСТЕВА СЕРДАРОВА

                     СПАСКА МИЛЧОВА ВЕЛИНА

                     СТАНИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     СТАНКА ТЕМЕЛКОВА МАРАТИЛОВА

                     СТЕФАН БЕЛИНОВ РУЖЕВ

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

                     СТЕФАН ЙОСИФОВ ТОПОВ

                     СТЕФКА АНГЕЛОВА МУХОВСКА

                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЙСКА

                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ПАНЧЕВА

                     СТЕФКА ДЕМИРОВА БОНЕВА

                     СТЕФКА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА

                     СТЕФКА МИТКОВА НИКОЛОВА

                     СТЕФКА СПАСОВА ГЪРКОВА

                     СТЕФКА СТОЯНОВА САВОВА

                     СТОИЛКА ДИМИТРОВА ВУЛЯНОВА

                     СТОИМЕНА МИХАЙЛОВА МАТЕВА

                     СТОЯН АНГЕЛОВ РИДЖАКОВ

                     СТОЯН АТАНАСОВ КУСЕРОВ

                     СТОЯН БЛАГОВ КРАЙЧЕВ

                     СТОЯН БЛАГОВ МУХОВСКИ

                     СТОЯН ВЕЛЧОВ ГЪРКОВ

                     СТОЯН ВЛАДИМИРОВ КРАЙЧЕВ

                     СТОЯН ИВАНОВ КАЦАРОВ

                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ

                     СТОЯН КИРИЛОВ БОЯДЖИЙСКИ

                     СТОЯН ЛАЗАРОВ ВЕЛИН

                     СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ГРИВЕКОВ

                     СТОЯН НИКОЛОВ ВЛАХОВ

                     СТОЯН ПАВЛОВ ПАНЧЕВ

                     СТОЯН ХРИСТОВ ВЪЛКОВ

                     СТОЯНА АТАНАСОВА ГЕЛЕМЕНОВА

                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА ПАНЕВА

                     СТОЯНКА АТАНАСОВА МАТЕВА

                     СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ПАНЧЕВА

                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЛИНА

                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МАТЕЕВА

                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                     СТОЯНКА ЛАЗАРОВА ВЛАЙКОВА

                     СТОЯНКА ПЕТРОВА ЧИШИРОВА

                     СТОЯНКА СПАСОВА ТАНЧЕВА

                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА

                     ТАНА ТЕМЕЛКОВА МАТЕВА

                     ТАНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

                     ТАНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

                     ТАНЬО АСЕНОВ КОСТАДИНОВ

                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     ТАНЯ ПЕТКОВА ПОПОВА

                     ТАНЯ ПЕТКОВА РИДЖАКОВА

                     ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА МАЛИНКОВА

                     ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

                     ТЕМЕНУЖКА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА

                     ТОДОР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     ТОДОРА РАДЕВА НЕДКОВА

                     ТОДОРКА НИКОЛОВА РОПЛЕВА

                     ТОМА ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

                     ТОШКО ТРАЙКОВ ДИМИТРОВ

                     ТРЕНДАФИЛ ПЕТРОВ КАЦАРОВ

                     ТЮРКЯН ХЪЛМИ ЛАПАДЖЪ

                     ФАНКА БЛАГОВА ПОПОВА

                     ФИДАНА МАРКОВА КОЛЕВА

                     ФИЛКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ХРИСТИНА ИВАНОВА МАТЕЕВА

                     ХРИСТИНА КАТЮШЕВА КОЛЕВА

                     ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ХРИСТИНКА АТАНАСОВА ВУЛЯНОВА

                     ХРИСТИНКА ИВАНОВА ГОНЧЕВА

                     ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ

                     ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     ХРИСТО АНГЕЛОВ МАТЕВ

                     ХРИСТО АНГЕЛОВ РОПЛЕВ

                     ХРИСТО БОРИСОВ МАТЕЕВ

                     ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ТОПОВ

                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КРАЙЧЕВ

                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

                     ХРИСТО ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ

                     ХРИСТО ЙОСИФОВ ГОНЧЕВ

                     ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГОНЧЕВ

                     ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО ПЕТРОВ ВЛАХОВ

                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ШАРЕНКОВ

                     ХРИСТО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ

                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

                     ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

                     ЦВЕТАН ИЛИЕВ ИБАГОВ

                     ЦВЕТАНА КИРИЛОВА БОСАКОВА

                     ЦВЕТАНА ЛЮБОМИРОВА ЕНЧЕВА

                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА

                     ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА ЧИШИРОВА

                     ЦВЕТАНА СЛАВЕЙКОВА КОЛЕВА

                     ЦВЕТАНКА ВЕЛКОВА ДИМИТРОВА

                     ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА СЕРДАРОВА

                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

                     ЦВЕТАНКА СЛАВЕОВА ШЕНГАРОВА

                     ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА КУРТЕВА

                     ЦВЕТКА СТЕФАНОВА ГОРУСТАНОВА

                     ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

                     ЦОНА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ЦОНКА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА

                     ШЕНКА ФИЛИПОВА КУРТЕВА

                     ЯГОДА ЗАПРИНОВА ЙОРДАНОВА

                     ЯКОВ ХРИСТОВ ЕНЧЕВ

                     ЯНАКИ ИВАНОВ ИБАГОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЩЪРКОВО                  КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АЛБЕНА САШКОВА МИТКОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ КАЛБУРОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГИЦЕВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ

                     АНГЕЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ НЕНЧЕВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ СПАСОВ ГОРЧЕВ

                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ЦАНЕВА

                     АНГЕЛИНА ЗАХАРИЕВА ЦВЕТАНОВА

                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

                     АНКА ВАСИЛКОВА ИЛИЕВА

                     АНКА ГОШЕВА ИЛИЕВА

                     АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ТОПКАРОВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ ТАНКОВ

                     АТАНАС КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

                     АТАНАС ПЕТЕВ ТЕНЕВ

                     АТАНАСКА ЛЮБЕНОВА ДАЧИНОВА

                     БЛАГО БЛАГОВ СТОЕВ

                     БЛАГО СТОЯНОВ БЛАГОВ

                     БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ ДАЧИНОВ

                     БЛАГОЙ СПАСОВ ВЕЛЕВ

                     БЛАГОЙ ЦВЕТАНОВ ТОПКАРОВ

                     БЛАГОЙКА ЗАПРЯНОВА ТЕНЕВА

                     БЛАГОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

                     БОЖИДАР ТОДОРОВ ТОНОВ

                     ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ДАНОВ

                     ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ ДАНОВ

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПАРАНКОЗОВ

                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИСКРЕВ

                     ВАСИЛ ЗАПРЕНОВ АТАНАСОВ

                     ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

                     ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

                     ВАСИЛ МИТКОВ КРЪСТЕВ

                     ВАСИЛКА ВЪРБАНОВА ГРОЗДАНОВА

                     ВАСИЛКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВАСИЛКА МИТКОВА ИЛИЕВА

                     ВАСИЛКА СТЕФАНОВА СЪБЕВА

                     ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА СТОЕВА

                     ВЕСЕЛКА САВОВА ВЕЛЕВА

                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ДОСПАТСКА

                     ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

                     ГЕНЧО ЦВЕТАНОВ ТОПКАРОВ

                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТОПКАРОВ

                     ГЕОРГИ ГОШЕВ ИЛИЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛУШЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

                     ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ

                     ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ ПЕШЕВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛУЛЧЕВ

                     ГИНА ЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

                     ГОШО АНКОВ ИЛИЕВ

                     ГРОЗДЕНКА ИВАНОВА ГЕНОВА

                     ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

                     ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ЛУЛЧЕВА

                     ДИМИТРИЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА

                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОПКАРОВ

                     ДИМИТЪР АСЕНОВ ТОНОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИСКРЕВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИСКРЕВ

                     ДИМИТЪР БЛАГОВ КАЛБУРОВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАТАКИЕВ

                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ МЕТОДИЕВ

                     ЕВГЕНИЯ ВЕЛЕВА ГЪРЕВА

                     ЕКАТЕРИНА МАРИНОВА РАЙЧЕВА

                     ЕЛЕНА МИТКОВА МАРИНОВА

                     ЕЛЕНА ПАУНКОВА ЙОРДАНОВА

                     ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГОРЧЕВА

                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

                     ЗАПРЕН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

                     ЗАПРИНА ГЕОРГИЕВА ПАРАНКОЗОВА

                     ЗАПРИНА ПАВЛОВА ИСКРЕВА

                     ЗАПРИНКА САШКОВА МИТКОВА

                     ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЗАПРЯНОВ

                     ЗДРАВКА ВЪРБАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

                     ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ГЪРЕВА

                     ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ЗЛАТКА БЛАГОВА КУЗЕВА

                     ИВАЙЛО ИВАНОВ НАЧЕВ

                     ИВАН АНТИМОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

                     ИВАН КРЪСТЕВ НЕНЧЕВ

                     ИВАН НАЧЕВ МЕДУНСКИ

                     ИВАН НИКОЛОВ ГЕНОВ

                     ИВАНА ЕЛИНОВА ВЪЛКАНОВА

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ИСКРЕВА

                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ТАНКОВА

                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА БОГДАНОВА

                     ИВАНКА МЕТОДИЕВА КАРАИВАНОВА

                     ИВО ДИМИТРОВ ТАНКОВ

                     ИЛИЯ ЗАПРИНОВ СТОЯНОВ

                     ИЛИЯ СПАСОВ ЦВЕТАНОВ

                     ИЛИЯ ХРИСТОВ ХРИСТОСКОВ

                     ИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     ЙОРДАН БЛАГОВ ВУЧКОВ

                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

                     ЙОРДАНА НИКОЛОВА КОЧЕВА

                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЛУЛЧЕВА

                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ИСКРЕВА

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ДАЧИНОВА

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

                     КАРАМФИЛКА АТАНАСОВА КЪНДЕВА

                     КАТЕРИНА АНГЕЛОВА ИСКРЕВА

                     КАТЕРИНА КРЪСТЕВА ТОПКАРОВА

                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ДАЧИНОВ

                     КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ЗЛАТКОВА

                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ЗАПРЯНОВА

                     КРЪСТАНКА ВАСИЛЕВА МЕДУНСКА

                     КРЪСТЬО ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ

                     ЛУЛЧО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

                     МАЛИН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     МАРГАРИТА ЛАЗАРОВА ВЕЛЕВА

                     МАРИАН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     МАРИАНА ИВАНОВА ХРИСТОСКОВА

                     МАРИЙКА КИРИЛОВА МЕХАНДЖИЙСКА

                     МАРИЙКА РАЙКОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     МАРИО РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ПАПАЛЕЗОВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА БЪРЗАКОВА

                     МИЛЕНКА БЛАГОВА ГЪРЕВА

                     МИЛОШ ИЛИЕВ МИЛУШЕВ

                     МИТКО ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

                     МИТРА ДИМИТРОВА МАРКОВА

                     МИХАЛ ТОДОРОВ БОРИСОВ

                     НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЗАПРЯНОВА

                     НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

                     НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ НЕЙКОВ

                     НИКОЛА АТАНАСОВ ИСКРЕВ

                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ МЕХАНДЖИЙСКИ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕНОВ

                     НИКОЛЕТА СТОЯНОВА ТАНОВА

                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

                     НИНО ХРИСТОВ ХРИСТОСКОВ

                     НОНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА

                     ПАНКА НЕШОВА КРЪСТЕВА

                     ПЕНКА АНГЕЛОВА СИРАКОВА

                     ПЕНКА БЛАГОВА ЙОРДАНОВА

                     ПЕНКА ВАСИЛКОВА ИЛИЕВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

                     ПЕНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

                     ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ТОПКАРОВА

                     ПЕТКАНА КОЦЕВА СТЕФАНОВА

                     ПЕТКО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

                     ПЕТРУНКА БЛАГОВА ВЪЛКАНОВА

                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

                     ПЕТЬО НАНКОВ ТЕНЕВ

                     ПЕТЬО ТОДОРОВ ТОНОВ

                     ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ТОНОВА

                     РАЙНА ВАСИЛКОВА ИЛИЕВА

                     РЕЙХАН ЮМЕР РЮСТЕМ

                     РУСА СТЕЛЯНОВА КРЪСТЕВА

                     СЛАВКА АТАНАСОВА ГЕНОВА

                     СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     СОФИЯ ИЛИЕВА КАЛБУРОВА

                     СПАС ИЛИЕВ ЦВЕТАНОВ

                     СПАС ПЕТРОВ ГЕНОВ

                     СПАСИЙКА ФЕРДОВА ГИЦЕВА

                     СПАСКА ИЛИЕВА СЪБЕВА

                     СТЕФАНА АНГЕЛОВА МИЛУШЕВА

                     СТОИЛКА ИВАНОВА МИТОВА

                     СТОЯН БОЖИДАРОВ ТОНОВ

                     СТОЯН СПАСОВ ТАНОВ

                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА РИБАРОВА

                     СТОЯНКА ДАМЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ПЕШЕВА

                     СТОЯНКА МИЛАНОВА ЦВЕТАНОВА

                     СТОЯНКА МИТКОВА БОРИСОВА

                     СТОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА

                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ИСКРЕВА

                     ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОНКОВ

                     ТОДОР ПЕТЕВ ТОНОВ

                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА

                     ТРЕНДАФИЛКА АНГЕЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ТРЕНДАФИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ТРЪНКА ЦВЕТАНОВА ДАНОВА

                     ФАНКА ИВАНОВА БАШКЕХАЙОВА

                     ФИДАНКА ЕЛЕНОВА МАРИНОВА

                     ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОСКОВ

                     ЦАНКО ВАСИЛКОВ ИЛИЕВ

                     ЦАНКО ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПАРАНКОЗОВ

                     ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ИСКРЕВ

                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА

                     ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНОВА

                     ЯНКА ТОДОРОВА БОРИСОВА

                     ЯНКО ТОДОРОВ БОРИСОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЩЪРКОВО                  КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АНГЕЛ ВАСИЛОВ МАРИНОВ

                     АТАНАСКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

                     ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ПУПОВ

                     ВАСИЛ БЛАГОВ КАЦАРСКИ

                     ДИМИТЪР МИЛАНОВ ПРЕЖДАРОВ

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЙСКА

                     ЕМИНЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ

                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ЦИНИГАРОВ

                     ЙОРДАНКА ЗАПРИНОВА ЗАПРИНОВА

                     НЕЗАБРАВКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

                     ПЕТЪР БОРИСОВ БАРЕНСКИ

                     СИЛВАНА ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА

                     СТОЯН ДОБРЕВ ДОБРЕВ

                     ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                        за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 26 март 2017 г.

                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

         ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДИНКАТА                  КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 010

         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АЛЕКО КАЛИНКОВ БОРИСОВ

                     АЛЕКО РАДКОВ ЯНЕВ

                     АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВА МИТКОВА

                     АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЕМИНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ ЙОНКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЗАПРИНОВ СТОЯНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ ЙОНКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЙОНКОВ ЙОНЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ АСЕНОВ

                     АЛИ АСАНОВ БЕКИРОВ

                     АНА БЛАГОЕВА ПАЗАРОВА

                     АНА ВЕЛИЧКОВА ЯНКОВА

                     АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

                     АНГЕЛ ВЕЛИНОВ АСЕНОВ

                     АНГЕЛ КОЧОВ АСЕНОВ

                     АНГЕЛИНА ЯНКОВА ЙОНКОВА

                     АНЕТА АНКОВА ЗАПРЯНОВА

                     АНЕТА ИВАНОВА АСЕНОВА

                     АНКА АНГЕЛОВА ЗАПРЯНОВА

                     АНКА АСЕНОВА КАМЕНОВА

                     АНКА БЛАГОВА СТОЯНОВА

                     АНКА БОРИСОВА МИТКОВА

                     АНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АНКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА

                     АНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

                     АНКА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА

                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

                     АНТОН ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ

                     АСАН ПАЛАЗОВ БЕКИРОВ

                     АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ

                     АСЕН АСЕНОВ СТЕФАНОВ

                     АСЕН ВАСИЛЕВ ЙОСИФОВ

                     АСЕН ВЕЛИНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН ВЕЛЧЕВ ШИКОВ

                     АСЕН ДИМИТРИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     АСЕН ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН ЙОРДАНОВ БОНЧЕВ

                     АСЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

                     АСЕН КИРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АСЕН КРЪСТАНОВ ЯНКОВ

                     АСЕН МАРИЕВ ЗАПРЯНОВ

                     АСЕН МИТКОВ ВЕЛИНОВ

                     АСЕН НИКОЛОВ АСЕНОВ

                     АСЕН РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     АСЕН СТЕФАНОВ ВАРНЕВ

                     АСЕН ЯНКОВ АСЕНОВ

                     АСЕН ЯНКОВ ВАСИЛЕВ

                     АСЕН ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

                     АСЕНКА ХАРИЗАНОВА МУНДЕВА

                     АТАНАС АНКОВ ПАНЧЕВ

                     АТАНАС БЛАГОВ СТОЯНОВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

                     БАЛИН ЗАПРЯНОВ ЙОНКОВ

                     БЕЯЗА АРИФОВА БЕКИРОВА

                     БИСТРА ФИЛИПОВА МЕТОДИЕВА

                     БЛАГА БОРИСОВА ЙОНКОВА

                     БЛАГИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     БЛАГО МИТКОВ СТОЯНОВ

                     БЛАГО ПАВЛОВ БОРИСОВ

                     БЛАГО ЯНКОВ СТОЯНОВ

                     БЛАГОВЕСТ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     БОГДАНА ИЛКОВА АСЕНОВА

                     БОГОМИЛ ЛАЗАРОВ ЙОНКОВ

                     БОЖИДАР БОГДАНОВ АСЕНОВ

                     БОЖИДАР ЛАЗАРОВ ЙОНКОВ

                     БОЖИДАР ОГНЯНОВ КИРИЛОВ

                     БОЙКО КОЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     БОНКА АНКОВА ЗАПРЯНОВА

                     БОРИС ЗАПРИНОВ АНГЕЛОВ

                     БОРИС КИРОВ МИТКОВ

                     БОРИС СТОЯНОВ МИТКОВ

                     БОРИС ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ

                     ВАНЬО МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

                     ВАСИЛ АСЕНОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛ ВЕЛИНОВ БОРИСОВ

                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

                     ВАСИЛ ЗДРАВКОВ АСЕНОВ

                     ВАСИЛ ЙОНКОВ ЗАПРИНОВ

                     ВАСИЛ КИРИЛОВ ОГНЯНОВ

                     ВАСИЛ МАРКОВ МАРКОВ

                     ВАСИЛ МИТКОВ КЕНДЕРОВ

                     ВАСИЛ САШОВ ЙОНЧЕВ

                     ВАСИЛ СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     ВАСИЛ ЯНКОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ДИМАН

                     ВАСИЛКА ИВАНКОВА ИЛИЕВА

                     ВАСИЛКА ИЛКОВА АСЕНОВА

                     ВАСИЛКА ЙОСИФОВА ЯНКОВА

                     ВАСИЛКА МИТКОВА ЯНКОВА

                     ВАСИЛКА СНЕЖАНОВА БОРИСОВА

                     ВАСИЛКА ТАНКОВА АНЧЕВА

                     ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

                     ВЕЛИН БОРИСОВ ВЕЛИНОВ

                     ВЕЛИН ЙОНКОВ ЗАПРИНОВ

                     ВЕЛИН КРЪСТЕВ АСЕНОВ

                     ВЕЛИН НАЙДЕНОВ АСЕНОВ

                     ВЕЛИН НИКОЛОВ МИЛАДИНОВ

                     ВЕЛИН САНДОВ ГОЧЕВ

                     ВЕЛИН ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ

                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

                     ВЕЛИЧКА МИНЕВА КРЪСТЕВА

                     ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДРОВ ЙОНКОВ

                     ВЕЛИЧКО ИЛИЕВ ЙОНКОВ

                     ВЕЛЧО АНГЕЛОВ ШИКОВ

                     ВЕЛЧО САШОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ БОНЧЕВ

                     ВЕРКА АСЕНОВА ВЕЛИНОВА

                     ВЕРКА МЕТОДИЕВА АНДОНОВА

                     ВЛАДИМИР ЖИВКОВ ПАВЛОВ

                     ГАЛЯ АЛЕКОВА ЯНЕВА

                     ГАЛЯ БОРИСОВА НИКОЛИЧ-ВЕЛИНОВА

                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЙОНКОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

                     ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ИЛКОВ АСЕНОВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

                     ГЕОРГИ НЕНЧОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ АНДОНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВЕЛИНОВ

                     ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ШАБАНОВ

                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     ГЕРГАНА ВАНЬОВА МИХАЙЛОВА

                     ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЯНКУЛОВА

                     ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА

                     ГИЗДА СТЕФАНОВА ЗАПРЕНОВА

                     ГИНА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА

                     ГИНА АСЕНОВА НЕНЧЕВА

                     ГИНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

                     ГИНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

                     ГИНА МИТКОВА ЯНЕВА

                     ГИНА САНДОВА АСЕНОВА

                     ГИНА САШКОВА АСЕНОВА

                     ГИНА ЯНКОВА ЯНКОВА

                     ГРОЗДЕНКА ЗАПРЯНОВА НИКОЛОВА

                     ГЮРГЕНА НЯГОЛОВА КРЪСТЕВА

                     ГЮРГЕНА ПЕШОВА АСЕНОВА

                     ГЮРГЕНА САНДОВА АСЕНОВА

                     ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА МИТКОВА

                     ДАФИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДАФИНКА ВЕЛЧОВА ШИКОВА

                     ДЕЛКО ЗАПРИНОВ АНГЕЛОВ

                     ДЕНИС СТЕФКОВ НЕЙКОВ

                     ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ОГНЯНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА

                     ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА ЗАПРИНОВА

                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ДИМИТРИЙКА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА

                     ДИМИТРИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА

                     ДИМИТРИЯ РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДИМИТЪР АСЕНОВ АТАНАСОВ

                     ДИМИТЪР АСЕНОВ СТЕФАНОВ

                     ДИМИТЪР БЛАГОВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ ШИКОВ

                     ДИМИТЪР ЖИВКОВ ПАВЛОВ

                     ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ЙОРДАНОВ

                     ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ КРЪСТЕВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

                     ДИМИТЪР НЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ

                     ДИМИТЪР СПАСИЙКОВ ЙОНКОВ

                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ВАРНЕВ

                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ВАСИЛЕВ

                     ДИМИТЪР ЯНКОВ СТОЯНОВ

                     ДОБРИНКА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА

                     ДОБРИНКА ИЛКОВА МИЛАДИНОВА

                     ДОБРИНКА НАЙДЕНОВА АСЕНОВА

                     ДОНКА БЛАГОВА МИТКОВА

                     ДОНКА ВЕЛИНОВА АСЕНОВА

                     ДОНКА ЗАПРИНОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ДОНКА ЗАПРЯНОВА ВАРНЕВА

                     ДОНКА ЗОРКОВА ИЛИЕВА

                     ДОНКА МАРИНОВА СТОЯНОВА

                     ДОНКА МИТКОВА КИРИЛОВА

                     ДОЧКА СТОИМЕНОВА ЙОНКОВА

                     ДУЧКА АНКОВА НАЙДЕНОВА

                     ДУЧКА АСЕНОВА НЕНЧЕВА

                     ДУЧКА ВАСИЛЕВА ОГНЯНОВА

                     ДУЧКА ВАСИЛЕВА СОТИРОВА

                     ДУЧКА ВЕЛИНОВА МИЛАДИНОВА

                     ДУЧКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

                     ДУЧКА ЖИВКОВА ПАВЛОВА

                     ДУЧКА КИРИЛОВА СОТИРОВА

                     ДУЧКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

                     ДУШКА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА

                     ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

                     ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА

                     ЕЛЕНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КЕНДЕРОВА

                     ЕЛЕНА ВЕЛИНОВА МИЛАДИНОВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЕНДЕРОВА

                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА АСЕНОВА

                     ЕЛЕНА НЕНЧЕВА ИВАНОВА

                     ЕЛИ ЗЛАТКОВА ЙОРДАНОВА

                     ЕЛИ СИМОВА ХРИСТОВА

                     ЕМИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

                     ЕМИЛИЯ ВЕЛИНОВА АНГЕЛОВА

                     ЕМИЛИЯ ЗЛАТКОВА ЙОРДАНОВА

                     ЕМИЛИЯ КРУМОВА АСЕНОВА

                     ЕМИЛИЯ МИТКОВА КАЛОВА

                     ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА КАМЕНОВА

                     ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА МЕТОДИЕВА

                     ЖАНА ЛАЗАРОВА ЙОНКОВА

                     ЖИВКА АСЕНОВА ПАВЛОВА

                     ЗАПРА ВАСИЛЕВА ЙОНКОВА

                     ЗАПРИН БАЛИНОВ ЙОНКОВ

                     ЗАПРИН БЛАГОВ СТОЯНОВ

                     ЗАПРИН СПАСИЙКОВ ЙОНКОВ

                     ЗАПРИНА РАЙКОВА АНДОНОВА

                     ЗАПРИНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

                     ЗАПРИНКА АСЕНОВА КОЧЕВА

                     ЗАПРИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

                     ЗАПРИНКА ПАВЛОВА БОРИСОВА

                     ЗАПРИНКА САНДОВА АНГЕЛОВА

                     ЗАПРИНКА САШОВА РАШЕВА

                     ЗАПРИНКА СТЕФАНОВА ЗАПРЯНОВА

                     ЗАПРЯН ВЕРКОВ ВЕЛИЕВ

                     ЗАПРЯН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

                     ЗАПРЯН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ

                     ЗАПРЯН САШКОВ СТОЯНОВ

                     ЗАПРЯНКА ВЕЛИЧКОВА БОРИСОВА

                     ЗАПРЯНКА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     ЗДРАВКА КОЧЕВА АСЕНОВА

                     ЗДРАВКА ЛАЗАРОВА ЙОНКОВА

                     ЗДРАВКА НИКОЛАЕВА БОРИСОВА

                     ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ЗДРАВКОВ

                     ЗДРАВКО ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ

                     ЗДРАВЧЕ НЕВЕНОВА ТОДОРОВА

                     ЗЛАТА АСЕНОВА ВЕЛИНОВА

                     ЗЛАТА МИТКОВА ЯНЕВА

                     ЗЛАТАН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

                     ЗЛАТКА БЛАГОВА СТОЯНОВА

                     ЗЛАТКА БЛАГОВА СТОЯНОВА

                     ЗЛАТКА БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

                     ЗЛАТКА ЗАПРИНОВА СТОЯНОВА

                     ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА ЙОРДАНОВА

                     ЗЛАТКА ЗДРАВКОВА АСЕНОВА

                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ШИКОВА

                     ЗЛАТКА САШОВА РАНГЕЛОВА

                     ЗЛАТКО АЛЕКСАНДРОВ ЙОНКОВ

                     ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ

                     ЗОРКА КРУМОВА ИЛИЕВА

                     ЗОРКА СТОЙЧЕВА БОРИСОВА

                     ЗОРКА СТРАХИЛОВА ХРИСТОВА

                     ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА

                     ЗОЯ АНТОНОВА ЯНКОВА

                     ЗОЯ РАНГЕЛОВА АНДОНОВА

                     ИВА АСЕНОВА ДАМЯНОВА

                     ИВАН АСЕНОВ ЕМИНОВ

                     ИВАН БЛАГИНОВ ЯНЕВ

                     ИВАН ВЕЛЧЕВ ШИКОВ

                     ИВАН ЗАПРИНОВ ЙОРДАНОВ

                     ИВАН ЙОНЧЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ПАВЛОВ ЖИВКОВ

                     ИВАН ЯНКОВ АСЕНОВ

                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ЙОНЧЕВА

                     ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА ЙОНКОВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

                     ИВАНКА КРЪСТАНОВА ВЕЛИНОВА

                     ИВАНКА СТРАХИЛОВА ЙОНЧЕВА

                     ИВАНКА ТАНКОВА ЙОНЧЕВА

                     ИВАНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ЙОНКОВ

                     ИЛИЯ СТОЯНОВ СОТИРОВ

                     ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛКОВ

                     ИЛКО БОГДАНОВ АСЕНОВ

                     ИЛКО ЙОНКОВ ЗЛАТКОВ

                     ИЛКО МИТКОВ АСЕНОВ

                     ИЛКО СОТИРОВ СОТИРОВ

                     ИРИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

                     ЙОНКО ЗАПРИНОВ ЙОНКОВ

                     ЙОНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ЙОНКО ИВАНОВ ЙОНЧЕВ

                     ЙОРДАН АСЕНОВ ХРИСТОВ

                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ КЕНДЕРОВ

                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ЗЛАТКОВ ЙОНКОВ

                     ЙОРДАН ЙОСИФОВ МИТКОВ

                     ЙОРДАН КИРИЛОВ МИТКОВ

                     ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ

                     ЙОРДАН МИТКОВ КЕНДЕРОВ

                     ЙОРДАН НАЙДЕНОВ РАНГЕЛОВ

                     ЙОРДАНКА САНДОВА АНГЕЛОВА

                     ЙОСИФ ЙОРДАНОВ МИТКОВ

                     ЙОСИФ МИТКОВ ЙОСИФОВ

                     КАЛИНКА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     КАЛИНКА БОРИСОВА ШАБАНОВА

                     КАЛИНКА ЙОРДАНОВА РАШЕВА

                     КАЛИНКА МИТКОВА ОГНЯНОВА

                     КАЛИНКА НАЙДЕНОВА ОГНЯНОВА

                     КАЛИНКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА

                     КАЛИНКА СЕРЬОЖОВА БОРИСОВА

                     КАМЕЛИЯ ДАНКОВА ТЕНЧЕВА

                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     КАТЯ МИТКОВА ЙОНКОВА

                     КАТЯ МИТКОВА КИРИЛОВА

                     КИРИЛ ВАСИЛЕВ ОГНЯНОВ

                     КИРИЛ ЙОРДАНОВ МИТКОВ

                     КИРИЛ ЙОСИФОВ МИТКОВ

                     КИРИЛ ЯНКОВ ВАСИЛЕВ

                     КОСТАДИН ЗАПРИНОВ ЙОРДАНОВ

                     КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

                     КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

                     КОЧО ДИМИТРОВ АСЕНОВ

                     КОЧО ЯНКОВ ВАСИЛЕВ

                     КРАСИМИР БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ

                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ВАРНЕВ

                     КРЪСТЬО ВЕЛИНОВ КРЪСТЕВ

                     КРЪСТЬО САНДОВ АСЕНОВ

                     КРЪСТЬО САШКОВ АСЕНОВ

                     ЛАЗАР КОЧОВ ЙОНКОВ

                     ЛАТИНКА ОГНЯНОВА ВАСИЛЕВА

                     ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА МИТКОВА

                     ЛИЛЯНА БОРИСОВА МИТКОВА

                     ЛИЛЯНА ИВАНКОВА ИЛИЕВА

                     ЛИЛЯНА ЛАЗАРОВА ЙОНКОВА

                     ЛИЛЯНА ЯНКОВА КЕНДЕРОВА

                     ЛИНКА ЙОСИФОВА ЙОСИФОВА

                     ЛИЧКА АСЕНОВА МИТКОВА

                     ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ КЕНДЕРОВ

                     ЛЮБКА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     МАГДА БОРИСОВА АНГЕЛОВА

                     МАГДА МЕТОДИЕВА ВЕЛИЕВА

                     МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

                     МАРИАНА АСЕНОВА ХРИСТОВА

                     МАРИАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНЕВА

                     МАРИЯ ДОНКОВА КИРИЛОВА

                     МАРИЯ КОЧЕВА АСЕНОВА

                     МАРИЯ МИТКОВА ВЕЛИНОВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

                     МАРИЯ ПЕТРОВА ЯНЕВА

                     МАРИЯ СТОИМЕНОВА ЗАПРЯНОВА

                     МАРИЯНА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     МАРИЯНА СТОИЛОВА ЙОНЧЕВА

                     МАРКО ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

                     МИМА ЗЛАТКОВА ЙОРДАНОВА

                     МИНКА АСЕНОВА БОРИСОВА

                     МИНКА АСЕНОВА ЯНКОВА

                     МИРКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МИРКА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     МИРОСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     МИТКО ВАСИЛЕВ АНЧЕВ

                     МИТКО ВАСИЛЕВ КЕНДЕРОВ

                     МИТКО ДИМИТРОВ ВАРНЕВ

                     МИТКО ЗЛАТКОВ ЙОНКОВ

                     МИТКО ИВАНОВ ЯНЕВ

                     МИТКО ЙОНКОВ ИВАНОВ

                     МИТКО ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ

                     МИТКО КИРИЛОВ ОГНЯНОВ

                     МИТКО СТЕФАНОВ ВЕЛИНОВ

                     МИТКО СТОЯНОВ МИТКОВ

                     МИТКО СТРАХИЛОВ ЙОНЧЕВ

                     МИТКО ЯНКОВ ЯНКОВ

                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

                     МИХАИЛ МАРКОВ МАРКОВ

                     МИЧА ИВАНОВА НЕНЧЕВА

                     МИЧА МАРИНОВА АСЕНОВА

                     НАДА ЯНКОВА АНГЕЛОВА

                     НАДЕЖДА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

                     НАДЕЖДА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     НАДЕЖДА ВАНЬОВА ЯНКОВА

                     НАДЕЖДА ДОНКОВА КИРИЛОВА

                     НАДКА БЛАГОВА СТОЯНОВА

                     НАДКА ВАСИЛЕВА ВАРНЕВА

                     НАДКА ВЕЛИНОВА МИЛАДИНОВА

                     НАДКА МИХАЙЛОВА РАНГЕЛОВА

                     НАДЯ СТЕФАНОВА БОНЧЕВА

                     НАЙДА ЯНКОВА ЙОСИФОВА

                     НАЙДЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ

                     НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ОГНЯНОВ

                     НАЙДЕН ВЕЛИНОВ АСЕНОВ

                     НАЙДЕН ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ

                     НАСКА МИТКОВА АСЕНОВА

                     НАСКА СПАСОВА ЙОНКОВА

                     НАТАША АСЕНОВА ЦВЕТАНОВА

                     НЕВЕНА МИТКОВА ТОДОРОВА

                     НЕДЕЛКА ВЕЛКОВА АСЕНОВА

                     НЕДКА ЙОНКОВА АНЧЕВА

                     НЕДКА САШКОВА ЙОНЧЕВА

                     НЕЛА НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВА

                     НЕНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НЕНЧО ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ

                     НЕНЧО ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

                     НЕСТОР МАРКОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛА ПАВЛОВ СТОЯНОВ

                     НИКОЛА ЯНКОВ АСЕНОВ

                     НИКОЛАЙ БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

                     НИКОЛАЙ СПАСОВ МИТОВ

                     НИКОЛАЙ СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

                     НИКОЛИНКА ЗАПРИНОВА МИЛАДИНОВА

                     НИКОЛИНКА ЗЛАТКОВА ЙОРДАНОВА

                     ОГНЯН КИРИЛОВ ОГНЯНОВ

                     ПАВЕЛ АСЕНОВ ПАВЛОВ

                     ПАВЕЛ БЛАГОВ БОРИСОВ

                     ПАВЕЛ ЗАПРИНОВ АНГЕЛОВ

                     ПАВЕЛ НЕДКОВ АНЧЕВ

                     ПАВЕЛ САШКОВ БОРИСОВ

                     ПАВЛИНКА СТОЯНОВА РАШЕВА

                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДОЛЕВА

                     ПЕНКА ЗАПРИНОВА МИХАЙЛОВА

                     ПЕПА ДИМИТРОВА ВАРНЕВА

                     ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА

                     ПЕТРА НАЙДЕНОВА АСЕНОВА

                     ПЕТРА РАЙКОВА АНДОНОВА

                     ПЕТРА ТРАЙКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕТРА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕТРАНКА РАНГЕЛОВА ОГНЯНОВА

                     ПЕТРУНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     ПЕТЪР ЗАПРЕНОВ СТОЯНОВ

                     ПЕТЪР СТЕФКОВ НЕЙКОВ

                     ПЕТЯ ЮРИЕВА ПЕТРОВА

                     РАДКА ЗАПРЯНОВА ЯНКОВА

                     РАДКО АЛЕКОВ ЯНЕВ

                     РАДОМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

                     РАДОСТИНА АЛБЕНОВА ДИМИТРОВА

                     РАЙКО ЗАПРЯНОВ АНДОНОВ

                     РАЙКО СТЕФКОВ НЕЙКОВ

                     РАЙЧО СТЕФАНОВ ЗАПРЕНОВ

                     РАНГЕЛ РАЙКОВ АНДОНОВ

                     РОЗА ВЕЛИЧКОВА ЙОНКОВА

                     РОЗА ИВАНОВА АСЕНОВА

                     РОЗА ЯНКОВА МИТКОВА

                     РУМЯНА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА

                     РУСЕНКА ЗДРАВКОВА АСЕНОВА

                     САШКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     САШКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

                     САШКО КОЧОВ ГЕОРГИЕВ

                     САШКО КРЪСТЕВ АСЕНОВ

                     САШО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     САШО ПАВЛОВ БОРИСОВ

                     САШО ПАВЛОВ БОРИСОВ

                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА

                     СВЕТЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     СЕВДА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА

                     СЕВДА КАТЕВА КИРИЛОВА

                     СЕВДА НЕНЧЕВА ВЕЛИНОВА

                     СИЙКА НЕНЧОВА НЕНЧЕВА

                     СЛАВКА САШКОВА МИТКОВА

                     СНЕЖАНА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА

                     СНЕЖАНА МИТКОВА БОРИСОВА

                     СОНЯ КИРИЛОВА ЙОНЧЕВА

                     СПАСИЙКА ЗАПРЯНОВА ЙОНКОВА

                     СПАСКА РАЙЧОВА АНДОНОВА

                     СТАЙКО САШКОВ АСЕНОВ

                     СТАНЧО ЗДРАВКОВ МЕТОДИЕВ

                     СТАНЬО СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ

                     СТЕФАН ВЕЛИНОВ АСЕНОВ

                     СТЕФАН ВЕЛИНОВ ЯНКОВ

                     СТЕФАН ГИЗДОВ ЗАПРЕНОВ

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ВАРНЕВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ БОНЧЕВ

                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

                     СТЕФАН МИТКОВ ВЕЛИНОВ

                     СТЕФАН МИТКОВ СТЕФАНОВ

                     СТЕФАН ЯНКОВ АНДОНОВ

                     СТОЯН БОРИСОВ МИТКОВ

                     СТОЯН ЗАПРЯНОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ПАВЛОВ РАШЕВ

                     СТОЯН САШКОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН СОТИРОВ СОТИРОВ

                     СТОЯН СОТИРОВ СОТИРОВ

                     СТОЯН ЯНКОВ КАМЕНОВ

                     СТРАХИЛ МИТКОВ ЙОНЧЕВ

                     ТАНКА ИВАНОВА ЙОНЧЕВА

                     ТАНЯ СТОЯНОВА КАМЕНОВА

                     ТЕМЕЛКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

                     ТЕМЕНУЖКА ИЛКОВА МИТКОВА

                     ТЕРЕЗА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ТИНКА АНГЕЛОВА ЯНЕВА

                     ТИНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

                     ТОДОР СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ

                     ТОДОРКА ДИНКОВА ЙОНКОВА

                     ТРАЙКО АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

                     ФИДАНКА ХАРИЗАНОВА МУНДЕВА

                     ХАРИЗАН АЛЕКСАНДРОВ ЙОНЧЕВ

                     ХРИСТО ЛАЗАРОВ ЙОНКОВ

                     ХРИСТО СТРАХИЛОВ ЙОНЧЕВ

                     ЦВЕТАН БОРИСОВ ЯНКОВ

                     ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ

                     ЦВЕТАН ВЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ

                     ЦВЕТАНКА САШОВА ЯНИНА

                     ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ВАРНЕВ

                     ЯНКО АСЕНОВ ЯНЕВ

                     ЯНКО БОРИСОВ АНГЕЛОВ

                     ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ

                     ЯНКО ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ

                     ЯНКО ГИНОВ ХРИСТОВ

                     ЯНКО ЗАПРЕНОВ АНДОНОВ

                     ЯНКО ЗАПРИНКОВ ЗАПРИНОВ

                     ЯНКО ЗАПРЯНОВ ВЕЛИЕВ

                     ЯНКО ИВАНОВ АСЕНОВ

                     ЯНКО ЛЮБЕНОВ КЕНДЕРОВ

                     ЯНКО МИТКОВ ЙОСИФОВ

                     ЯНКО МИТКОВ СТОЯНОВ

                     ЯНКО НЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ЯНКО НИКОЛОВ АСЕНОВ

                     ЯНКО РАЙКОВ АНДОНОВ

                     ЯНКО СТОИМЕНОВ ЗАПРИНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

Търсене

Април 2019
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Statistics

Посетители
13
Статии
1214
Връзки
6

Снимки от Лесичово