Места за поставяне на агитационни материали във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На територията на община Лесичово местата за поставяне на агитационни материали (плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали) от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г., са: клубовете на политическите партии и електрическите стълбове; наа сгради, огради и витрини могат да бъдат поставяни агитационни материали с разрешение на собственика, ползвателя или управителя на имота. Пълният текст на Заповед № 30/13.02.2017 г., издадена от Кмета на Община Лесичово, можете да намерите ТУК