СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 001                            населено място С.ЛЕСИЧОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ВЕЛИКА               ИЛИЕВА               БАНЕНКИНА

                   2. ПЕНКА                СТОЯНОВА             ХАДЖИЙСКА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 002                            населено място С.БОРИМЕЧКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ДЕЛЧО                ГЕОРГИЕВ             ДИНОВ

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 003                            населено място С.ДИНКАТА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ВАСИЛ                КОСТАДИНОВ           КОЦЕВ

                   2. МАЯ                  ТРИФОНОВА            ДАНАИЛОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 004                            населено място С.КАЛУГЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНГЕЛ                ГЕОРГИЕВ             БОНЕВ

                   2. ВЕНЕЛИНА             СТЕФАНОВА            КАРАГЬОЗОВА-БОЙЧЕВА

                   3. ИВАН                 ИВАНОВ               ВЕЛЧЕВ

                   4. ИВАНКА               КРЪСТЕВА             БАНЧЕВА

                   5. НИКОЛИНА             ГЕОРГИЕВА            ЧЕРГАРОВА

                   6. СТОЯН                ТОТЕВ                СТАНЕВ

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 005                            населено място С.КАЛУГЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ПЕТКАНА              АНДРЕЕВА             КОЛЧАКОВА

                   2. ПЕТЯ                 КРЪСТЕВА             НЕШКОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 006                            населено място С.ПАМИДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. КРЪСТЮ               СТОЙКОВ              НАТОВ

                   2. ТОДОР                МАКСИМОВ             АПОСТОЛОВ

                   3. ХРИСТИНА             ТРИФОНОВА            ПЕТКОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 007                            населено място С.ЦЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. БОРИСЛАВА            МАРИНЧЕВА            ЙОРДАНОВА

                   2. ЛЮДМИЛА              ГЕОРГИЕВА            КОЛЕВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 008                            населено място С.ЩЪРКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ПЕНКА                АНГЕЛОВА             СИРАКОВА

                   2. ЮМЕР                 РЮСТЕМ               ЮМЕР

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 010                            населено място С.ДИНКАТА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. МАРИН                САНДОВ               АСЕНОВ