График раздаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 04 април 2021 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 04 април 2021 година на секциите, образувани на територията на община Лесичово, ще се предават, съответно приемат по следния график:

№ ПО РЕД

НОМЕР НА

СИК

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДЕН

ЧАС НА

ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ

НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И

КНИЖА

СИК

131400007

ЦЕРОВО  

03.04.2021 г.

14.00 ЧАСА

СИК

131400003

ДИНКАТА        

03.04.2021 г.

14.30 ЧАСА

СИК

131400010

ДИНКАТА        

03.04.2021 г.

14.45 ЧАСА

СИК

131400008

ЩЪРКОВО

03.04.2021 г.

15.00 ЧАСА

СИК

131400009

ЩЪРКОВО

03.04.2021 г.

15.20 ЧАСА

СИК

131400006

ПАМИДОВО

03.04.2021 г.

15.40 ЧАСА

СИК

КАЛУГЕРОВО        

03.04.2021 г.

16.30 ЧАСА

СИК

131400005

КАЛУГЕРОВО        

03.04.2021 г.

16.50 ЧАСА

СИК

131400002

БОРИМЕЧКОВО  

03.04.2021 г.

17.15 ЧАСА

СИК

131400001

ЛЕСИЧОВО

03.04.2021 г.

17.30 ЧАСА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 001 населено място С.ЛЕСИЧОВО

адрес на избирателна секция с. Лесичово, ул. „Площад 14-ти Септември” № 2

                                                                   

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

ГЕОРГИ

ИВАНОВ

КОТЕВ

ЙОРДАН

ДИМИТРОВ

КИРОВ

КРЪСТАНА

ИВАНОВА

ТОШКИНА

МАРИЯ

ИВАНОВА

БОГЛИС

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 002 населено място С.БОРИМЕЧКОВО

адрес на избирателна секция с. Боримечково, ул. „Втора” №1

 

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

АТИДЖЕ

РЕДЖЕП

ДЖАН

ЕМБИЕ

МЮМЮН

ЮСЕИН

МУСТАФА

МУСТАФА

ДЖАН

НАДЖИЕ

РЕДЖЕБ

ФЕЙЗУЛЛАХ

ПЛАМЕН

НИКОЛОВ

НОКОВ

РАЙНА

ГЕОРГИЕВА

БЯЛЧОВА

ТОДОР

ИВАНОВ

НИКОЛОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 003 населено място С.ДИНКАТА

адрес на избирателна секция с. Динката, ул. „Първа” №2

           

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

ВАСИЛКА

ВЕЛИЧКОВА

КРЪСТЕВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 004 населено място С.КАЛУГЕРОВО

адрес на избирателна секция с. Калугерово, ул. „Площад” №5

 

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

АТАНАС

ГЕНЧЕВ

МЕШЕВ

АТАНАСКА

ГЕОРГИЕВА

КОМАРОВА

ИВАН

ИВАНОВ

ВЕЛЧЕВ

СТОЯН

СЕРАФИМОВ

ДИМИТРОВ

ТЕОДОР

ЗАХАРИЕВ

ДУДОВ

                                

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 005 населено място С.КАЛУГЕРОВО

адрес на избирателна секция с. Калугерово, ул. „Деветнадесета” №11

                    

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

ВЕСЕЛИНА

ГЕНКОВА

ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ

ВАСИЛЕВ

МЪРЗЕВ

НИКОЛАЙ

ПЕТРОВ

НЕШЕВ

ПЕТЯ

КРЪСТЕВА

НЕШКОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 006 населено място С.ПАМИДОВО

                                                        адрес на избирателна секция с. Памидово ул. „Първа” №24А                                                  

                    

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

ТАНЯ

НИКОЛАЕВА

НИКОЛОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 007 населено място С.ЦЕРОВО

адрес на избирателна секция с. Церово, ул. „Първа” №32  

                                      

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

 

АСЕН

ХРИСТОВ

БОНЕВ

 

ИЛИЯН

НИКОЛОВ

ВУЛЯНОВ

 

ЙОСКО

НИКОЛАЕВ

НИКОЛОВ

 

КРАСИМИР

ИВАНОВ

ТОДОРОВ

 

ЛИЛИЯ

ГЕОРГИЕВА

КАЛОВА

 

СНЕЖАНА

ДИМИТРОВА

НИКОЛОВА

           

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 008 населено място С.ЩЪРКОВО

адрес на избирателна секция с. Щърково, ул. „Първа” № 34

 

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

БИСЕРКА

БОГОМИЛОВА

ГЕНОВА

ЗДРАВКО

ИВАНОВ

ГЕНОВ

ИВАН

ВАСИЛЕВ

ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ

ИВАНОВ

ГЕНОВ

НИКОЛАЙ

ЦВЕТАНОВ

ДОКУЗЛИЕВ

ЮМЕР

РЮСТЕМ

ЮМЕР

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област ПАЗАРДЖИК, Община ЛЕСИЧОВО

секция № 010 населено място С.ДИНКАТА

адрес на избирателна секция с. Динката, ул. „Седемнадесета” №34                                                  

                    

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

ЗЛАТКА

ДИМИТРОВА

СТОЯНОВА

Подаване на заявки от избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването от населените места включени в състава на Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до Секционните избирателни комисии, образувани на територ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С оглед произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 г.,със Заповед № 42/18.03.2021 година, издадена от Кмета на Община Лесичово е определен период от 26.03.2021 г. до 04.04.2021 г., включително за подаване на заявки от избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването от населените места включени в състава на Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до Секционните избирателни комисии, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик (помещенията за гласуване). Заявките се подават от всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа, включително и на 04.04.2021 г. по населени места.
Със същата заповед се предлага на Районна избирателна комисия в Тринадесетиизборен район – Пазарджик да определи секционни избирателни комисии, образувани на територията на община Лесичово за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Пълният текст на Заповедта можете да намерите ТУК

Електронни административни услуги, свързани с предстоящите избори за народни представители на 04.04.2021г.

Заявяването става чрез Единна модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, поддържан от Държавната агенция „Електронно управление“

За заявяване на която и да е от услугите, трябва да притежавате Квалифициран електронен подпис.

Електронни административни услуги които можете да заявите:

  1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
  2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
  3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
  4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
  5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284
  6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Справки в избирателните списъци може да направите в сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

ЗАПОВЕД № 32/26.02.2021 г.

ЗАПОВЕД № 32/26.02.2021 г.

ОТНОСНО: Условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., постановено от ЦИК и във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 година