СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

секция № 001 кметство ........... населено място С.ЛЕСИЧОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВЕЛИКА ИЛИЕВА БАНЕНКИНА

2. ПЕНКА СТОЯНОВА ХАДЖИЙСКА

3. ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА МУРДЖЕВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

секция № 003 кметство ........... населено място С.ДИНКАТА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ БЛАГОЕВ ВАСИЛЕВ

2. ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОЦЕВ

3. ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

секция № 004 кметство ........... населено място С.КАЛУГЕРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

2. АТАНАС ГЕНЧЕВ МЕШЕВ

3. ИВАН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ

4. ИВАНКА КРЪСТЕВА БАНЧЕВА

5. НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРГАРОВА

6. СТОЯН ТОТЕВ СТАНЕВ

7. ЦЕЦА РУМЕНОВА ДУДОВА

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

секция № 005 кметство ........... населено място С.КАЛУГЕРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. НИКОЛА ИВАНОВ КОЕВ

2. ПЕТКАНА АНДРЕЕВА КОЛЧАКОВА

3. ПЕТЯ КРЪСТЕВА НЕШКОВА

4. ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА МЪРЗЕВА

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

секция № 006 кметство ........... населено място С.ПАМИДОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. КРЪСТЮ СТОЙКОВ НАТОВ

2. ТОДОР МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

секция № 007 кметство ........... населено място С.ЦЕРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ИЛИЯ СПАСОВ ШЕНГАРОВ

2. ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

3. СТОЯНКА ЛАЗАРОВА ВЛАЙКОВА

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

секция № 008 кметство ........... населено място С.ЩЪРКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ПЕНКА АНГЕЛОВА СИРАКОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

секция № 010 кметство ........... населено място С.ДИНКАТА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНКА АСЕНОВА КАМЕНОВА

2. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ВАРНЕВ

3. МАРИН САНДОВ АСЕНОВ

 

Списък на заличените лица при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени на 06 ноември 2016 г.

,

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 001 кметство ........... населено място С.ЛЕСИЧОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ВЕЛИКА               ИЛИЕВА               БАНЕНКИНА

                   2. ПЕНКА                СТОЯНОВА             ХАДЖИЙСКА

                   3. ЦВЕТАНКА             АТАНАСОВА            МУРДЖЕВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 003 кметство ........... населено място С.ДИНКАТА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНГЕЛ                БЛАГОЕВ              ВАСИЛЕВ

                   2. ВАСИЛ                КОСТАДИНОВ           КОЦЕВ

                   3. ДИМИТЪР              ТОДОРОВ              ДИМИТРОВ

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 004 кметство ........... населено място С.КАЛУГЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНГЕЛ                ГЕОРГИЕВ             БОНЕВ

                   2. АТАНАС               ГЕНЧЕВ               МЕШЕВ

                   3. ИВАН                 ИВАНОВ               ВЕЛЧЕВ

                   4. ИВАНКА               КРЪСТЕВА             БАНЧЕВА

                   5. НИКОЛИНА             ГЕОРГИЕВА            ЧЕРГАРОВА

                   6. СТОЯН                ТОТЕВ                СТАНЕВ

                   7. ЦЕЦА                 РУМЕНОВА             ДУДОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 005 кметство ........... населено място С.КАЛУГЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. НИКОЛА               ИВАНОВ               КОЕВ

                   2. ПЕТКАНА              АНДРЕЕВА             КОЛЧАКОВА

                   3. ПЕТЯ                 КРЪСТЕВА             НЕШКОВА

                   4. ЦВЕТАНА              ДИМИТРОВА            МЪРЗЕВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 006 кметство ........... населено място С.ПАМИДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. КРЪСТЮ               СТОЙКОВ              НАТОВ

                   2. ТОДОР                МАКСИМОВ             АПОСТОЛОВ

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 007 кметство ........... населено място С.ЦЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ИЛИЯ                 СПАСОВ               ШЕНГАРОВ

                   2. ЛЮДМИЛА              ГЕОРГИЕВА            КОЛЕВА

                   3. СТОЯНКА              ЛАЗАРОВА             ВЛАЙКОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 008 кметство ........... населено място С.ЩЪРКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ПЕНКА                АНГЕЛОВА             СИРАКОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 010 кметство ........... населено място С.ДИНКАТА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНКА                 АСЕНОВА              КАМЕНОВА

                   2. ДИМИТЪР              СТЕФАНОВ             ВАРНЕВ

                   3. МАРИН                САНДОВ               АСЕНОВ

Образуване на избирателни секции

З А П О В Е Д

221

с. Лесичово, 02.09.2016 г.

На основание чл.44 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.7, ал.4 и §2 на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и и във връзка със Заповед № 122/02.09.2016 г., издадена от Директора на Дом за възрастни хора с физически увреждания „Света Петка“, Щърково, община Лесичово,

О Б Р А З У В А М:

Прочети още: Образуване на избирателни секции