Определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание и на избори за Президент и вицепезидент на Република България, насрочени на 14.11.2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Заповедта за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание и на избори за Президент и вицепезидент на Република България, насрочени на 14 ноември 2021 г., можете да намерите ТУК

Списък на заличените лица при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени на 06 ноември 2016 г.

,

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 001 кметство ........... населено място С.ЛЕСИЧОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ВЕЛИКА               ИЛИЕВА               БАНЕНКИНА

                   2. ПЕНКА                СТОЯНОВА             ХАДЖИЙСКА

                   3. ЦВЕТАНКА             АТАНАСОВА            МУРДЖЕВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 003 кметство ........... населено място С.ДИНКАТА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНГЕЛ                БЛАГОЕВ              ВАСИЛЕВ

                   2. ВАСИЛ                КОСТАДИНОВ           КОЦЕВ

                   3. ДИМИТЪР              ТОДОРОВ              ДИМИТРОВ

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 004 кметство ........... населено място С.КАЛУГЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНГЕЛ                ГЕОРГИЕВ             БОНЕВ

                   2. АТАНАС               ГЕНЧЕВ               МЕШЕВ

                   3. ИВАН                 ИВАНОВ               ВЕЛЧЕВ

                   4. ИВАНКА               КРЪСТЕВА             БАНЧЕВА

                   5. НИКОЛИНА             ГЕОРГИЕВА            ЧЕРГАРОВА

                   6. СТОЯН                ТОТЕВ                СТАНЕВ

                   7. ЦЕЦА                 РУМЕНОВА             ДУДОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 005 кметство ........... населено място С.КАЛУГЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. НИКОЛА               ИВАНОВ               КОЕВ

                   2. ПЕТКАНА              АНДРЕЕВА             КОЛЧАКОВА

                   3. ПЕТЯ                 КРЪСТЕВА             НЕШКОВА

                   4. ЦВЕТАНА              ДИМИТРОВА            МЪРЗЕВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 006 кметство ........... населено място С.ПАМИДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. КРЪСТЮ               СТОЙКОВ              НАТОВ

                   2. ТОДОР                МАКСИМОВ             АПОСТОЛОВ

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 007 кметство ........... населено място С.ЦЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ИЛИЯ                 СПАСОВ               ШЕНГАРОВ

                   2. ЛЮДМИЛА              ГЕОРГИЕВА            КОЛЕВА

                   3. СТОЯНКА              ЛАЗАРОВА             ВЛАЙКОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 008 кметство ........... населено място С.ЩЪРКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ПЕНКА                АНГЕЛОВА             СИРАКОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 010 кметство ........... населено място С.ДИНКАТА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНКА                 АСЕНОВА              КАМЕНОВА

                   2. ДИМИТЪР              СТЕФАНОВ             ВАРНЕВ

                   3. МАРИН                САНДОВ               АСЕНОВ

Съобщение за провеждане на консултации Кмета на Община Лесичово за определяне съставите на СИК на територията на община Лесичово за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 43 –ТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

и

ДО

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ПАРТИИ,

КОИТО ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

ОТНОСНО: Съобщение за определяне състава на Секционни избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. и на основание чл. 91, ал. 1 и ал.2, чл.92 и чл.37 от Изборния кодекс, Ви уведомявам, че консултациите за определяне състава на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик ще се проведат на 27.09.2016 г. (вторник) от 10,00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11- 13.

Информация за избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик и изискуемите документи, можете да намерите ТУК.

 

С уважение,

СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

ПРОМЯНА АДРЕСЪТ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 131400010, СЕЛО ДИНКАТА

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

 

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № 245/11.10.2016 ГОДИНА Е ПРОМЕНЕН АДРЕСЪТ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 131400010, СЕЛО ДИНКАТА ОТ с. Динката, ул. „Осма” №7, (Аптека), В СЕЛО ДИНКАТА, УЛ. „ПЪРВА“ № 2, СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА– 1914 г.”, С. ДИНКАТА, ет.І, малка зала. Заповед № 245/11.10.2016 г., можете да намерите ТУК

 

С уважение,

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 

Кмет на Община Лесичово