Образуване на избирателни секции

З А П О В Е Д

221

с. Лесичово, 02.09.2016 г.

На основание чл.44 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.7, ал.4 и §2 на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и и във връзка със Заповед № 122/02.09.2016 г., издадена от Директора на Дом за възрастни хора с физически увреждания „Света Петка“, Щърково, община Лесичово,

О Б Р А З У В А М:

Прочети още: Образуване на избирателни секции

Места за обявяване на предварителни избирателни списъци за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 06.11.2016 г. и национален референдум 2016 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ИЗБИРАТЕЛИ,
ТУК, можете да намерите Заповед № 225/02.09.2016 г., издадена от Кмета на Община Лесичово за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци по населени места на територията на община Лесичово, област Пазарджик.
 
С уважение,
инж. Серьожа Лазаров
 
Кмет на Община Лесичово