Заповед за образуване на избирателна секция

Заповед

№122

ИЗБОРИ - 2016 Г. ДВХФУ с. Щърково