Образуване на избирателни секции

З А П О В Е Д

221

с. Лесичово, 02.09.2016 г.

На основание чл.44 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.7, ал.4 и §2 на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и и във връзка със Заповед № 122/02.09.2016 г., издадена от Директора на Дом за възрастни хора с физически увреждания „Света Петка“, Щърково, община Лесичово,

О Б Р А З У В А М:

1. Девет избирателни секции на територията на селата от община Лесичово за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум, насрочени на 06 ноември 2016 г.

2. Утвърждавам номерацията, обхвата и адреса на 10 (десет) избирателни секции, както следва:

- Избирателна секция 001 – Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.” с. Лесичово, ул. „Площад 14-ти Септември” № 2, включва всички избиратели от село Лесичово.

- Избирателна секция 002 – Народно читалище „Пробуда – 1930 г.”, с. Боримечково, ул. „Втора” №1, включва всички избиратели от село Боримечково.

- Избирателна секция 003 – Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с. Динката, ул. „Първа” №2, включва следните избиратели от село Динката:

21018

УЛ.”ПЪРВА”

003 , 006 , 007 , 008 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 056 , 058 , 060 , 061 , 062 , 063 , 066 , 067 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 076

 

21021

УЛ. „ВТОРА“

004

21035

УЛ. „ТРЕТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 028 , 030

21049

УЛ. „ЧЕТВЪРТА“

001 , 003 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013 , 015А , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 029 , 032 , 036

21052

УЛ. „ПЕТА“

001 , 002 , 003 , 004

21066

УЛ. „ШЕСТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 014 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

21078

УЛ. „СЕДМА“

002 , 004 , 006

21083

УЛ.“ОСМА“

002 , 005 , 009 , 011 , 013 , 015

21097

УЛ. „ДЕВЕТА“

001 , 003 , 005

21107

УЛ. „ДЕСЕТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030 , 036 , 040

 

21110

УЛ. „ЕДИНАДЕСЕТА“

001 , 003 , 005

21138

УЛ. „ТРИНАДЕСЕТА“

003 , 005 , 009 , 011 , 013 , 017 , 019

21155

УЛ. „ПЕТНАДЕСЕТА“

001 , 003 , 005

21172

УЛ. „СЕДЕМНАДЕСЕТА“

018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 042 , 043 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056

 

21186

УЛ. „ОСЕМНАДЕСЕТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 014 , 015

21193

УЛ. „ДЕВЕТНАДЕСЕТА“

001 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 014

 

21209

УЛ. „ДВАДЕСЕТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019

21213

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА“

002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 019

 

21227

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ВТОРА“

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 008 , 009 , 015

21244

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА“

001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 ,

21258

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ПЕТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

21261

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“

000 , 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 039

21275

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И СЕДМА“

001 , 002 , 004 , 007 , 009 , 011 , 013 , 017

 

21289

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ОСМА“

002 , 006 , 008

21316

УЛ. „ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА“

002 , 004 , 006

- Избирателна секция 004 – Туристически - посетителски информационен център, с. Калугерово, ул. „Площад” №5, включва избирателите от улици със следните номера:

21018

УЛ.”ПЪРВА”

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 032А , 034 , 034А , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 043А , 044 , 045 , 046А , 048 , 050 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 061 , 064 , 065 , 071 , 077

21021

УЛ.”ВТОРА”

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 026Б , 027А , 029 , 033 , 033А , 035 , 035А , 039

21035

УЛ.”ТРЕТА”

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008

21049

УЛ.”ЧЕТВЪРТА”

001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 021

21052

УЛ.”ПЕТА”

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 023

21066

УЛ.”ШЕСТА”

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 036 , 038

 

21078

УЛ.”СЕДМА”

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030

21083

УЛ.”ОСМА”

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

21097

УЛ.”ДЕВЕТА”

001 , 002 , 004 , 005 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 024 , 025 , 025А , 026 , 029 , 031

21107

УЛ.”ДЕСЕТА”

001 , 001А , 002А , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 019

21110

УЛ.”ЕДИНАДЕСЕТА”

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015

21124

УЛ.”ДВАНАДЕСЕТА”

002, 003, 004, 004А, 008

21138

УЛ.”ТРИНАДЕСЕТА”

001, 003, 004, 005

21141

УЛ.”ЧЕТЕРИНАДЕСЕТА”

001, 002, 003, 004, 005, 006

 

21155

УЛ.”ПЕТНАДЕСЕТА”

005

21169

УЛ.”ШЕСНАДЕСЕТА”

001, 001А, 002, 003, 004, 005

21172

УЛ.”СЕДЕМНАДЕСЕТА”

003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 010А, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 038, 040, 042, 043, 045

 

21186

УЛ.”ОСЕМНАДЕСЕТА”

001, 005, 006, 008, 008А, 008Б, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 023, 024, 026, 026А, 028

06999

УЛ.”ИЗВЪНРЕГУЛАЦИЯТА

002, 005, 008, 031

21614

УЛ.”ПЛОЩАД”

006

21244

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА”

001, 003, 003А, 005, 006, 007, 008, 009, 010

21258

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И ПЕТА”

001, 002, 002А, 003, 004

21261

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА”

001, 002, 003, 004, 006, 008, 010, 012, 014

002, 003, 005, 006, 007, 008, 008А, 009, 010, 011, 013, 015, 017, 019, 02121289

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И ОСМА”

001,002,005

21324УЛ.”ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА”

21316

УЛ.”ТРИДЕСЕТ И ВТОРА”

001, 002, 004, 006, 008

21333

УЛ.”ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА|”

001, 002, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 027, 029, 031, 033, 035, 039, 041, 043, 045А, 047, 047А, 049, 051

 

21628

УЛ.”ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА”

003

     

- Избирателна секция 005 ОУ „Христо Ботев”, с. Калугерово, ул. „Деветнадесета” №11, включва избирателите от улици със следните номера:

21193

УЛ.”ДЕВЕТНАДЕСЕТА”

001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 012 ,014

21209

УЛ.”ДВАДЕСЕТА”

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 018, 020, 024, 026, 028

21213

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА”

001, 002, 002А, 003, 004, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 017

21227

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И ВТОРА”

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 013А, 014, 015, 016, 018, 022, 024

21230

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА”

001, 002

21275

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И СЕДМА”

001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014

21292

УЛ.”ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА”

003, 011, 013

21302

УЛ.”ТРИДЕСЕТА”

002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014

06999

УЛ.”ИЗВЪНРЕГУЛАЦИЯТА”

001, 007

21347

УЛ.”ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА”

001, 002, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 022, 024, 026, 028, 030, 032, 036, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 047, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 058, 059, 060, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 077, 079

21350

УЛ.”ТРИДЕСЕТ И ПЕТА”

002, 004, 006

21364

УЛ.”ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА”

001, 002, 003, 004, 005, 007, 009

21378

УЛ.”ТРИДЕСЕТ И СЕДМА”

001, 002, 003

21381

УЛ.”ТРИДЕСЕТ И ОСМА”

001,002

21395

УЛ.”ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА”

001

21405

УЛ.”ЧЕТИРЕДЕСЕТА”

001, 002, 004, 005, 006, 008, 010, 010А, 012, 014, 015, 016

21419

УЛ.“ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ПЪРВА”

002, 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 017, 021, 023

21440

УЛ.”ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА”

001, 002, 003, 004, 006, 008

21453

УЛ.”ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ПЕТА”

005

21467

УЛ.”ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ШЕСТА”

001, 002, 003, 004, 006, 010, 012, 014, 016, 020

21470

УЛ.”ЧЕТИРЕДЕСЕТ И СЕДМА”

001, 003, 005

21484

УЛ.”ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ОСМА”

001, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 016, 018

21498

УЛ.”ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ДЕВЕТА”

001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 014, 015, 016, 016А, 017, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 048, 049, 052, 053, 054

21511

УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА”

002, 005, 006, 007, 007А, 008, 009, 010, 014

21525

УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА”

001, 002, 003, 005, 008, 011, 013

21539

УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА”

001, 001А, 002, 005

21542

УЛ. УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА”

001, 002, 003, 004, 005, 007, 009, 011

21556

УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА”

001, 003, 005, 009, 010, 012, 012А, 013, 013А, 014, 015, 017, 018, 019, 022

21565

УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА”

002, 004, 005, 005А, 007, 009, 010, 012, 014, 016

21573

УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА”

001А, 002, 003, 004, 005, 007, 010, 012, 014, 016, 018, 022, 024

21587

УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И ОСМА”

001, 003, 006, 007, 008, 009, 019

21590

УЛ.”ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА”

005, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 016, 018, 019, 020, 022, 024, 026, 028, 030

21600

УЛ.”ШЕСТДЕСЕТА”

002

- Избирателна секция 006 – Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.”, с. Памидово ул. „Първа” №24А, включва всички избиратели от село Памидово.

- Избирателна секция 007 – Народно читалище „Георги Бенковски 1900 г.”, с. Церово, ул. „Първа” №32, включва всички избиратели от село Церово.

- Избирателна секция 008 – Народно читалище – „Христо Ботев – 1927 г.”, с. Щърково, ул. „Първа” № 34, включва всички избиратели от село Щърково, без избирателите от Дома за възрастни с физически увреждания „Света Петка”, с. Щърково ул. „Дванадесета” №4, община Лесичово.

 

- Избирателна секция 009 – Дом за възрастни хора с физически увреждания „Света Петка”, с. Щърково ул. „Дванадесета” №4, включва всички избиратели от Дом за възрастни с физически увреждания „Света Петка”, село Щърково.

 

  • Избирателна секция 010 – Аптека, с. Динката, ул. „Осма” №7, включва следните избиратели от село Динката:

21124

УЛ.”ДВАНАДЕСЕТА”

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021

21141

УЛ. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 031А , 036

21169

УЛ. „ШЕСТНАДЕСЕТА“

002 , 004 , 005 , 008 , 010 , 012

21172

УЛ. „СЕДЕМНАДЕСЕТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 014 , 016 ,

21230

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА“

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012

21244

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА“

025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054

21292

УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА“

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 008 , 014

21302

УЛ.“ТРИДЕСЕТА“

002 , 004

21324

УЛ. „ТРИДЕСЕТ И ВТОРА“

002 , 008 , 014 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026

3. Копие от Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Лесичово и да се разлепи на таблата за обяви пред всички кметства, включени в състава на Община Лесичово, във всички Кметства от Общината и в ДВХФУ „Света Петка”, село Щърково.

4. Копие от Заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия (РИК) Лесичово и Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на град Пазарджик, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок от постъпването й с призоваване на заинтересованите страни.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лесичово.

СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

Кмет на Община Лесичово

Изготвил:

Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово