Списък на задължени лица по ЗМДТ, във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на задължени лица по ЗМДТ, във връзка с чл.32 от ДОПК може да видите ТУК