Списък на задължени лица по ЗМДТ, във връзка с чл.32 от ДОПК, 13.05.2021 г.

Списък на задължени лица по ЗМДТ, във връзка с чл.32 от ДОПК може да видите ТУК.

Публикувано на 13.05.2021 г. Валидно до 27.05.2021 г., 17:00 ч.