Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 73/28.02.2020 г.

Решение № 73/28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лесичово по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините" по покана за набиране на проектни предложения №BGENERGY-2.001, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на Община Лесичово"