Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 80/27.03.2020 г.

Решение № 80/27.03.2020 г.

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти в пакет – земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на село Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик