Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 84/27.03.2020 г.

Решение № 84/27.03.2020 г.

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-общ. в квартал 45 по ПУП на село Лесичово, собственост на Община Лесичово и закупуване от страна на Община Лесичово на поземлен имот /ПИ/ № 816 в квартал 37 по ПУП на село Лесичово, собственост на физическо лице