Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 87/24.04.2020 г.

Решение № 87/24.04.2020 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за подземен електропровод КСН 20 кV от ТП „Цигани“, с. Динката до ТП Стопански двор, землище с. Памидово, община Лесичово, област Пазарджик