Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 90/24.04.2020 г.

Решение № 90/24.04.2020 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на подземен електропровод КСН от ТП Мелница до ст. 62/10 ВСН Сребрино в землището на с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик