Решения на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023

Решение № 92/24.04.2020 г.

Решение № 92/24.04.2020 г.

ОТНОСНО: Отпадане на задължение за заплащане на наемна цена от страна на наематели на общински нежилищни имоти по действащи наемни правоотношения с Кмета на Община Лесичово и на ползватели на тротоари, площадки, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, плащащи такса, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България