Решение № 2/12.11.2019 г.

Решение № 2/12.11.2019 г.

ОТНОСНО: Определяне на общата численост и структура на служителите в общинска администрация и кметствата в община Лесичово и числеността на персонала по раздели и дейности