Решение № 6/29.11.2019 г.

Решение № 6/29.11.2019 г.

ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване на право на преминаване на проектно трасе на обект – „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп", газопровод и неговите технологични съоръжения през имоти, собственост на Община Лесичово