Решение № 10/29.11.2019 г.

Решение № 10/29.11.2019 г.

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Решение № 540/28.01.2019 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2019 г., Решение № 539/28.01.2019 г. и Решение № 605/30.08.2019 г. на Общински Съвет Лесичово