Решение № 13/13.12.2019 г.

Решение № 13/13.12.2019 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне на правила за нейното провеждане и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд, гр. Пазарджик и Окръжен съд, гр. Пазарджик през мандат 2020 г. – 2024 г. и утвърждаване на образци на декларации от чл. 66 до чл. 75  от Закона за съдебната власт (ЗСВ)

 

Приложение № 1

Приложение № 1а

Приложение № 2

Приложение № 2а

Приложение № 3

Приложение № 3а

Приложение № 4

Приложение № 4а

Приложение № 5