Решение № 597/31.07.2019 г.

Решение № 597/31.07.2019 г.

ОТНОСНО: Определяне на Обединено училище „Христо Ботев", село Калугерово, община Лесичово за средищно училище по смисъла на Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища