Наименуване на улица в село Лесичово, община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    На територията на село Лесичово, община Лесичово, под параклиса „Свети Илия“, в квартал четвърти съгласно Плана за регулация на селото, е предвидена улица. В последните години в този квартал бяха изградени нови къщи, собствениците им заявяват желание да получат административни адреси на имотите си, както и самите те да се адресно регистрират. В тази връзка Община Лесичово, респективно Общински съвет Лесичово трябва да предприемат правни и фактически действия по наименуване на въпросната улица.
    С настоящето и във връзка с чл.21, т.18 от Закона за местната администрация и местното самоуправление, Община Лесичово стартира прием предложения за наименование на въпросната улица. Всеки желаещ може да представи неограничен брой предложения, съобразени с местните исторически и културни особености и традиции, личности и събития. Предложения се правят в срок до 17 септември 2021 г. в деловодството на Община Лесичово и Общински съвет Лесичово или на e-mail: [email protected]. Предложението да съдържа: 
    1. Предложено наименование на улицата;
    2. Мотив за наименованието; 
    3. Име и координати на внасящият предложението.