Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации и Регистър по ЗПКОНПИ за 2019 г.

Регистър

Декларации - 2019 г.

Асан Ислямов

Атанас Колчаков

Димитър Дръндев

Димитрия Тошкина

Христо Дудов

Ифет Топал

Иванка Гинина

Иван Данов

Николай Вулянов

Станимира Панева

Станислав Чочков

Тодор Радев

Васил Дамянов