Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2023 г. Написана от Милка 241
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 Г. Написана от Милка 342
Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Лесичово Написана от Милка 557
Наредба за местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово (стара) Написана от Милка 288
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСИЧОВО Написана от Милка 596
Наредба за местните данъци Написана от Милка 2238
Общински план за младежта 2017 - 2020 г. Написана от Милка 3343
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Лесичово Написана от Милка 3286
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 г. Написана от Милка 3008
ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 г. Написана от Милка 2125