Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2023 г. Написана от Милка 123
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 Г. Написана от Милка 191
Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Лесичово Написана от Милка 503
Наредба за местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово (стара) Написана от Милка 210
Наредба за местните данъци Написана от Милка 2180
Общински план за младежта 2017 - 2020 г. Написана от Милка 3276
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 г. Написана от Милка 2945
ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 г. Написана от Милка 2079
Наредба за преместваеми съоръжения (стара) Написана от Милка 4805
Програма за развитие на туризма в община Лесичово за периода 2011 - 2012 г. Написана от Милка 2649