Решение №663 от 24.10.2019 г. на Административен съд-Пазарджик

Решение №663 от 24.10.2019 г. на Административен съд-Пазарджик