Решение № 229 от 10.04.2020 г. на Административен съд-Пазарджик

Решение № 229 от 10.04.2020 г. на Административен съд-Пазарджик