Решение № 331 от 22.06.2020 г. на Административен съд-Пазарджик

Решение № 331 от 22.06.2020 г. на Административен съд-Пазарджик