Структура

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

1. Васил Лазаров Дамянов - ПП „ГЕРБ"
2. Иван Лазаров Данов - ПП „ГЕРБ"
3. Иванка Тодорова Гинина - ПП „ГЕРБ"
4. Николай Илиянов Вулянов - ПП „ГЕРБ"
5. Атанас Върбанов Колчаков - МК „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" (ССД-БЗНС)
6. Станимира Цветанова Панева - МК „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" (ССД-БЗНС)
7. Станислав Георгиев Чочков - МК „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" (ССД-БЗНС)
8. Димитрия Методиева Тошкина - Коалиция „БСП за България"
9. Димитър Христев Дръндев - Коалиция „БСП за България"
10. Тодор Лазаров Радев - Коалиция „БСП за България"
11. Асан Рашидов Ислямов - Движение за права и свободи – ДПС
12. Ифет Кемал Топал - Движение за права и свободи – ДПС
13. Христо Димитров Дудов - ПП „ВОЛЯ"

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

1. Комисия по проблемите на икономиката, бюджета и финансите, селско, горско и водно стопанство

 

2. Комисия по проблемите на ТСУ, общинската собственост, опазване на околната среда, проектиране и усвояване на европейските фондове

 

3. Комисия по проблемите на образованието, здравеопазването, социалната политика, трудовата заетост, младежта спорта и етническите въпроси

 

4. Комисия по законността, общественият ред, опазването собствеността на гражданите и развитие на местното самоуправление

 

5. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

тел. 03517 2212
e-mail: [email protected]