Структура

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

1. Атанас Върбанов Колчаков - СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССДБЗНС)

2. Васил Лазаров Дамянов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

3. Димитрия Методиева Тошкина - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

4. Димитър Иванов Влахов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

5. Иванка Тодорова Гинина - СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССДБЗНС)

6. Ифет Кемал Топал - Движение за права и свободи – ДПС

7. Любен Николаев Реулков - СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССДБЗНС)

8. Спас Стоянов Грозданов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

9. Станимира Цветанова Панева - СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССДБЗНС)

10. Станислав Георгиев Чочков - СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССДБЗНС)

11. Христо Борисов Матеев - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

1. Комисия по проблемите на икономиката, бюджета и финансите, селско, горско и водно стопанство

 

2. Комисия по проблемите на ТСУ, общинската собственост, опазване на околната среда, проектиране и усвояване на европейските фондове

 

3. Комисия по проблемите на образованието, здравеопазването, социалната политика, трудовата заетост, младежта спорта и етническите въпроси

 

4. Комисия по законността, общественият ред, опазването собствеността на гражданите и развитие на местното самоуправление

 

5. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

тел. 03517 2212
e-mail: kprki_obsl@abv.bg