Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово