Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово

С настоящето ви представям проект, предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово.
Мотивите, предложението и проекта за изменението и допълнението на Наредбата можете да намерите 
ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.