Проекти на подзаконови нормативни актове

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ, ОТНОСНО: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА НА ОБС ЛЕСИЧОВО

 

МОТИВИ И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

 

 

Мотиви, предложение и проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци

 

 

 

 

 

Мотиви, проект за решение, проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на интернет страницата на Община Лесичово и оценка на въздействието