Съобщение до заинтересованите страни

Във връзка с изпълнение на Договор №26/AMB/CIT/2019, сключен между Посолство на Франция в България и община Лесичово, 

В Община Лесичово е внедрена и действа Система за управление на енергията , съгласно изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011.

Община Лесичово следва политика за постигане изискванията за управлението на енергията,  чрез разработени програми за подобряване  и управление на енергийната ефективност. Цялото съобщение ТУК.