Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

 

Информация за напредъка на проект "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово, Договор №BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01 - http://iga-bg.org/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5/