Обучение за представители на институции по проект за обмяна на добри практики

От 1-ви до 6-ти септември 2018 г. в хотел „Перла”, Слънчев бряг се проведе обучение за представители на институции, разделени в две групи, като втората ще реализира обучението си в края на месеца.

48270838 2268058383414715 944491152663379968 n

Програмата бе организирана в четири панела: «Опитът на Италия и българският контекст», «Трансфер и адаптация», «Практическа работа по трансфера на двете социални иновации» и «Планираме заедно».

Обучението започна с представянето на проекта - цели, задачи, дейности и търсени резултати. То бе последвано от детайлно представяне на проучването на двете социални иновации в Италия: "Център за социални инициативи и иновации “Сitta sociale” и "Аз планирам и реализирам социалните политики". Освен тях бяха представени и други иновативни социални практики в Италия и България, за да може да се извърши сравнение на техния ефект. Като важен момент в изследването бе коментирано институционализирането на сътрудничеството между отделни малки общини в рамките на регион Кампания, в процеса по съвместно планиране и реализиране на социални политики, вкючително на ниво индивидуални случаи.

След това участниците бяха разделени на две групи, като работата на всяка от тях бе фасилитирана от обучител. Темите, по които работиха групите, бяха сходни, като в едната преобладаваха представители на държавни и общински институции, а в другата - неправителствени организации и доставчици на социални услуги. Акцент и при двете групи бе практическата работа по съответните теми, свързани с италианския опит, неговия трансфер и българската практика.

В последния панел подробно бе обсъдено създаването и функционирането на Център за социални инициативи и иновации: информационна платформа, услуги за насочване, инструмент за проучване и подпомагане планирането на политики на Общината, пространство за инициативи, кампании, доброволчески дейности и др.      

47574525 1425916360876051 5445383636377403392 n