Обучение представя италианския опит в социалните услуги

Второто обучение на институциите се състоя в периода 19 - 24-ти септември 2018 г. Участваха представители на Община Пещера, Агенцията за социално подпомагане, Пазарджик, Национален алианс за социална отговорност - НАСО, Сдружение „Център за обучение и услуги”, Фонд ИГА, Сдружение „За равен старт”, Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони” и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Лесичово.

52682532 780440635645028 7724751028364509184 n

След представянето на проекта, участниците са запознаха с проучванията и анализа на двете италиански социални практики, които „Център за обучение и услуги” извърши. Обучението продължи с практически занимания в две групи: едната, с участие на представители на държавни институции и общини, а втората - на неправителствени организации и доставчици на социални услуги. Бяха представени законодателството - Националния закон на Италия 328/2000, както и възможностите и предизвикателствата, които произтичат от условията в България. Бяха потърсени отговори на въпроси, свързани с приложимостта на наученото в България и планирането на социалните политики на регионално ниво.

Част от практическите занимания преминаха в дебати и дискусии: възможностите и предизвикателствата за интегриране на здравните и социалните услуги в България; процесът на трансфер и адаптация на модела за планиране на ниво териториална зона; възможностите за междуобщинско сътрудничество и използване на услуги, с които общината не разполага и др.

Една от най-важните теми, които се дискутираха, бяха трансферът и адаптацията на модела на планиране на ниво териториална зона, както и вариантите за взаимодействие на общината с региона в Италия и на общината с областта у нас. Разпалена дискусия предизвика обсъждането на подхода на сектора срещу подхода на общността - особено от представителите на държавни институции и НПО. Беше разгледано също използването на базови здравни и социални услуги при развитието на иновациите в България, както и други релевантни на общата тема, въпроси.

52659840 2540793835950305 3771437544558821376 n