Информационни дни популяризират социални практики

С цел разпространение на постигнатите резултати от адаптирането на двете италиански социални практики бяха организирани 3 информационни дни: в Сърница на 19-ти октомври 2018 г., в Брацигово - 30 октомври 2018 г. и Стрелча - 7 ноември 2018 г. Дизайнът на инфодните беше разработен от приложните специалисти, като всяко от тях включваше презентация на проекта, презентация на резултатите от проучванията в България и Италия и обучителната визита в Италия.

Брацигово

Основен акцент на информационите събития бе представянето на двете социални иновации и процесът по тяхното приложение в България. Тъй като темата предизвика голям интерес сред участниците и в трите общински центъра се проведоха дискусии за реалните условия в общините, както и възможностите за внедряване на иновациите по същата схема, както в в Община Лесичово.

Брацигово 30 окт

 

Особен интерес сред участниците предизвика представянето на Центъра за социални инициативи и иновации в Калгурово, който ще предоставя на институциите, НПО, доставчиците на социални услуги и доброволческите групи физическо пространство за работа, срещи и събития. Коментирана бе още една много полезна функция на Центъра - да служи като координационна точка на социалните услуги и дейности за жителите на общината, да насърчава и подпомага доброволчеството и доброволческите групи, както и техните инициативи.

 

Всички участници в инфодните - представители на институции и организации от съответната община - попълниха анкети за обратна връзка, в които показаха високо ниво на удовлетвореност от получената информация

Стрелча 7 ное

стрелча

стрелча7