Информираност и публичност - зона за отдих Лесичово

1.Документация

2. Протокол одобрен от Възложителя; публикавано на 27.10.2014 г. 16:40.

3. Договор с избран изпълнител; публикувано на 25.11.2014 г. 16:08;

4. Информация за извършено плащане; публикувано на 09.03.2015 г. 16:40;

5. Информация за приключил договор; публикувано на 09.03.2015 г. 16:40;