Информираност и публичност - стадиони

Документация

Протокол то работата на Комисията - публикувано 12.05.2015 г. 15:55;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 26.05.2015 г. 12:22;

Информация за извършено плащане - публикувано на 10.12.2015 г. 14:43;

Информация за извършено плащане - публикувано на 21.03.2016 г. 14:44;

Информация за приключил договор - публикувано на 21.03.2016 г. 14:44;