Информираност и публичност - водопровод

Документация;

Разяснение на основание чл.101б, ал.6 от ЗОП - публикувано на 23.04.2015 г. 14:34;

Протокол от работата на комисията - публикувано на 14.05.2015 г. 15:32;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 26.06.2015 г. 10:52;

Информация за извършено плащане - публикувано на 16.12.2015 г. 15:49;

Информация за извършено плащане - публикувано на 29.02.2016 г. 15:50;

Информация за приключил договор - публикувано на 29.02.2016 г. 15:50;