Мобилна сцена

Документация

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 08.05.2015 г. 14:30 ;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 19.05.2015 г. 12:10;

Информация за извършено плащане - публикувано на 26.05.2015 г. 10:56;

Информация за извършено плащане - публикувано на 12.06.2015 г. 10:56;

Информация за изпълнен договор - публикувано на 12.06.2015 г. 11:00;