Кофи за смет

Документация

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 18.08.2015 г. 14:29;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 07.09.2015 г. 14:46;

Информация за извършено плащане - публикувано на 10.12.2015 г. 13:28;

Информация за прикючил договор - публикувано на 10.12.2015 г. 13:28;