Доставки проект "Подкрепа за независим живот"

Документация;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 18.03.2016 г. 11:41;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 30.03.2016 г. 16:04;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 30.06.2016 г. 16:04;