Обобщена информация по ЗОП

Обобщена информация по чл.44 и по чл.230 от ЗОП - публискувано на 06.03.2017 г. 15:04;