Доставка на горива 2020

Решение за обявяване на процедура - публикувано на 25.10.2019 г. 13:52;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1701-pazarni_konsultazii_dizal

Обявление и договор с избран изпълнител за доставка на дизел - публикувано на 13.11.2019 г. 10:58;

Обявление и договор с избран изпълнител за доставка на пелети - публикувано на 13.11.2019 г. 10:58;