Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
СМР "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Щърково, общ.Лесичово" Написана от Любка 1192
Доставка на хранителни продукти Написана от Любка 221
Сметосъбиране и сметоизвозване 2020 Написана от Любка 384
Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Динката, община Лесичово – III етап” Написана от Любка 884
Избор на изпълнител на обект: Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Лесичово на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ Написана от Любка 1488
Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово" Написана от Любка 747
СМР Доизграждане и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Лесичово Написана от Любка 716
Доставка на хранителни продукти за 2019 г. Написана от Любка 665
СМР депо Написана от Любка 760
Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с.Боримечково, общ. Лесичово - етап 2 Написана от Любка 1813